برگه وردپرس

برچسب برگه وردپرس

سایت آموزی جهت برچسب گذاری مقالات آموزشی در زمینه برگه وردپرس ، برچسب برگه وردپرس را تدارک می بیند.

برچسب برگه وردپرس

همانطور که می دانیم برچسب گذاری هم به نوعی دسته بندی کردن مطالب مرتبط با پست های متنوع است.

اما برچسب ها از تعداد و تنوع بیشتر و دسته بندی های کوچکتر نسبت به category یا دسته ها در وردپرس برخوردارند.

سایت آموزی جهت راهنمایی راحت تر کاربر به مطالب وبسایت از برچسب گذاری استفاده می کند.

برچسب ها در سایت آموزی بین 1 سیلابه تا نهایتا 3 سیلابهاست.

سعی بر این بوده تا یک برچسب حاوی تمام مطالب مرتبط خود باشد.

برچسب تگ برگه ها در وردپرس یکی از برچسب های مرجع سایت آموزی می باشد.

این برچسب شما را به مطالب مرتبط وسیعی در حوزه تگ برگه در وردپرس منتقل می کند.

شما با کلیک روی لینک برچسب تگ برگه ها در وردپرس به مطالب غنی و مرتبط با این موضوع هدایت می شوید.

برچسب تگ برگه در وردپرس

  • 1
  • 2