برچسب مقالات html5
سایت آموزی جهتبرچسب گذاری مقالات وفیلم های آموزشی در زمینه html5 ، برچسب اچ تی ام ال را تدارک می بیند.
برچسب مقالات html5
همانطور که می دانیم برچسب گذاری هم به نوعی دسته بندی کردن مطالب مرتبط با پست های متنوع است.

اما برچسب ها از تعداد و تنوع بیشتر و دسته بندی های کوچکتر نسبت بهcategory یا دسته ها در وردپرس برخوردارند.

سایت آموزی جهت راهنمایی راحت تر کاربر به مطالب وبسایت از برچسب گذاری استفاده می کند.

برچسب ها در سایت آموزی بین 1 سیلابه تا نهایتا 3 سیلابه است.

سعی بر این بوده تا یک برچسب حاوی تمام مطالب مرتبط خود باشد.

برچسب اچ تی ام ال یکی از برچسب های مرجعسایت آموزی می باشد.

این برچسب شما را بهمطالب مرتبط وسیعی در حوزه اچ تی ام ال منتقل می کند.

شما با کلیک روی لینکبرچسب اچ تی ام ال به مطالب غنی و مرتبط با این موضوع هدایت می شوید.
برچسب مقالات html5