اولین قدم های طراحی سایت

اگر شما هم می خواهید یک وبسایت اینترنتی داشته باشید، ابتدا هدف خود را مشخص کنید.

در حقیقت شما برای طراحی سایت خود می بایست بدانید وبسایت خود را برای چه کاری طراحی می کنید.

شما باید امکاناتی که برای سایت خود در نظر دارید، را جمع بندی کنید.

حالا که هدف و امکانات سایت خود را مشخص کردید، می توانید اقدامات اولیه طراحی سایت را انجام دهید.

قدم به قدم تا طراحی سایت

اولین قدم های طراحی سایت

پیش از هر چیزی نیاز به یک نام برای وبسایت خود دارید. که اسم دامین ( Domain ) سایت شما محسوب می شود.

در انتخاب نام دامنه ( Domain ) وبسایت خود دقت کنید. نام دامنه سایت شما بهتر است متناسب با فعالیت شما باشد.

اگر قرار است سایتی جهت معرفی محصول خاص باشد، وبسایت را به صورت اختصاصی آن محصول طراحی کنید.

حالا بایستی متناسب با فعالیت خود فضای مورد نیاز برای قرار دادن محتوا در وبسایت خود را مشخص کنید.

قدم به قدم تا طراحی سایت

پیش از هر چیزی نیاز به یک نام برای وبسایت خود دارید. که اسم دامین ( Domain ) سایت شما محسوب می شود.

در انتخاب نام دامنه ( Domain ) وبسایت خود دقت کنید. نام دامنه سایت شما بهتر است متناسب با فعالیت شما باشد.

اگر قرار است سایتی جهت معرفی محصول خاص باشد، وبسایت را به صورت اختصاصی آن محصول طراحی کنید.

فضای میزبانی یا هاست ( Host ) مقدار فضایی است که برای قرار دادن متن ، فایل ویدیو ، عکس و … در وبسایت خود نیاز دارید.

اولین قدم های طراحی سایت

قدم به قدم تا طراحی سایت

اولین قدم های طراحی سایت

پیش از هر چیزی نیاز به یک نام برای وبسایت خود دارید. که اسم دامین ( Domain ) سایت شما محسوب می شود.

در انتخاب نام دامنه ( Domain ) وبسایت خود دقت کنید. نام دامنه سایت شما بهتر است متناسب با فعالیت شما باشد.

اگر قرار است سایتی جهت معرفی محصول خاص باشد، وبسایت را به صورت اختصاصی آن محصول طراحی کنید.

فضای میزبانی یا هاست ( Host ) مقدار فضایی است که برای قرار دادن متن ، فایل ویدیو ، عکس و … در وبسایت خود نیاز دارید.

اولین قدم های طراحی سایت