آموزش کار با cpanel قسمت چهارم | جعبه STATISTIC | قسمت Disk Usage

در این سری آموزشی از سایت آموزی جهت استفاده شما کاربران گرامی به بحث  آموزش کار با cpanel پرداخته ایم. با قسمت چهارم این مجموعه آموزشی ما را همراهی کنید.

آموزش کار با cpanel قسمت چهارم | جعبه STATISTIC | قسمت Disk Usage

آموزش کار با cpanel قسمت چهارم | جعبه STATISTIC | قسمت Disk Usage | آموزش کار با cpanel قسمت چهارم | جعبه STATISTIC | قسمت Disk Usage | آموزش کار با cpanel قسمت چهارم | جعبه STATISTIC | قسمت Disk Usage | آموزش کار با cpanel قسمت چهارم | جعبه STATISTIC | قسمت Disk Usage | آموزش کار با cpanel قسمت چهارم | جعبه STATISTIC | قسمت Disk Usage | آموزش کار با cpanel قسمت چهارم | جعبه STATISTIC | قسمت Disk Usage | آموزش کار با cpanel قسمت چهارم | جعبه STATISTIC | قسمت Disk Usage

آموزش کار با cpanel قسمت چهارم

جعبه STATISTIC در سایدبار راست cpanel

آموزش کار با cpanel قسمت چهارم | جعبه STATISTIC | قسمت Disk Usage

 آموزش کار با cpanel قسمت چهارم | جعبه STATISTIC | قسمت Disk Usage |  آموزش کار با cpanel قسمت چهارم | جعبه STATISTIC | قسمت Disk Usage |  آموزش کار با cpanel قسمت چهارم | جعبه STATISTIC | قسمت Disk Usage

 

بخش Disk Usage در سی پنل

میزان مصرف فضایی از حافظه که به شما اختصاص داده شده را از این قسمت می توانید ببینید.

اگر این مقدار به انتهای خودش نزدیک شود، باید یا طرح میزبانی خود را ارتقاء دهید و یا فایل های اضافی موجود روی فضای میزبانی خود را حذف کنید.

مثلاً سطل زباله یا همان Trash را می توانید خالی کنید.

دقت داشته باشید که با قرمز شدن نوار قسمت Disk Usage و پر شدن فضای میزبانی ، به احتمال زیاد سایت شما با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد شد.

به دلیل اینکه دیگر قادر به ذخیره کردن هیچ نوع داده ای روی فضای میزبانی خود نیستید.

 آموزش کار با cpanel قسمت چهارم | جعبه STATISTIC | قسمت Disk Usage |

بخش Addon Domains

تعداد کل دامنه هایی که به فضای میزبانی خود متصل کردید را می توانید از اینجا شاهد باشید.

البته به همراه محدودیتی که برای اتصال دامنه های دیگر دارید.

بخش Aliases

تعداد دامنه های مستعار و همچنین تعداد کل دامنه مستعاری که می توانید به فضای میزبانی خود وصل کنید.

را از این قسمت می توانید ببینید. دامنه مستعار یا Aliases همان دامنه ای است که اگر به هاست متصل کنید، سایت اصلی شما با آن دامنه هم قابل دسترس خواهد بود.

دقیقاً به مانند دامنه اصلی سایت. به طور کلی با Addon Domain متفاوت است.

 آموزش کار با cpanel قسمت چهارم | جعبه STATISTIC | قسمت Disk Usage

بخش Autoresponders

تعداد پاسخ گویی های خودکاری که تا الان ساختید و تعداد کلی که می توانید بسازید را از اینجا می تواند دید.

بخش Bandwidth در cpanel

پهنای باند مجاز قابل استفاده را به همراه کل پهنای باندی که سایت شما تا الان استفاده کرده است را نشان می دهد.

اگر بسته فضای میزبانی شما دارای محدودیت از نظر پهنای باند می باشد، این مورد را همیشه باید بررسی کنید.

تا مبادا فضای میزبانی شما به دلیل استفاده بیش از حد پهنای باند تعلیق گردد.

 آموزش کار با cpanel قسمت چهارم | جعبه STATISTIC | قسمت Disk Usage

بخش Mailing Lists Disk Usage

میزان مصرف حجم فضای میزبانی که توسط فهرست های ایمیل گرفته شده است را در اینجا نشان می دهد.

اگر از این امکان سی پنل برای گرد آوردن مشتریان تان در کنار هم استفاده می کنید، باید به حجمی از فضای میزبانی که این فهرست ها از شما می گیرند هم توجه داشته باشید.

 آموزش کار با cpanel قسمت چهارم | جعبه STATISTIC | قسمت Disk Usage

بخش MySQL® Disk Usage در سی پنل

میزان مصرف حجم فضای میزبانی که توسط پایگاه های داده مصرف شده است را در اینجا نشان می دهد.

کاملاً می توانید ببینید که داده هایی که در پایگاه داده شما ذخیره شده اند، چه میزان از حجم کل فضای میزبانی شما را مصرف کردند.

آموزش کار با cpanel قسمت چهارم | جعبه STATISTIC | قسمت Disk Usage

آموزش کار با cpanel قسمت چهارم | جعبه STATISTIC | قسمت Disk Usage | آموزش کار با cpanel قسمت چهارم | جعبه STATISTIC | قسمت Disk Usage | آموزش کار با cpanel قسمت چهارم | جعبه STATISTIC | قسمت Disk Usage

بخش Email Accounts

تعداد حساب های ایمیل و محدودیتی که برای ساخت این دست حساب دارید را نشان می دهد.

این حساب های ایمیل مرتبط با هر نوع دامنه ای است که تا به الان به سی پنل خود متصل کردید.

بخش Email Filters

نمایش تعداد صافی های ایمیل ساخته شده از تعداد کل صافی های ایمیل مجاز

بخش Forwarders در cpanel

نمایش تعداد پاس دهنده های ایمیل ساخته شده از تعداد کل پاس دهنده های ایمیل مجاز

بخش FTP Accounts در سی پنل

نمایش تعداد حساب های FTP ساخته شده از تعداد کل حساب های FTP مجاز

 آموزش کار با cpanel قسمت چهارم | جعبه STATISTIC | قسمت Disk Usage

 آموزش کار با cpanel قسمت چهارم | جعبه STATISTIC | قسمت Disk Usage |  آموزش کار با cpanel قسمت چهارم | جعبه STATISTIC | قسمت Disk Usage |  آموزش کار با cpanel قسمت چهارم | جعبه STATISTIC | قسمت Disk Usage

بخش Mailing Lists در سی پنل

نمایش تعداد فهرست های ایمیل ساخته شده از تعداد کل فهرست های ایمیل مجاز

بخش MySQL® Databases

تعداد کل پایگاه داده هایی را که ساختید از اینجا می توانید ببینید.

علاوه بر اینکه حداکثر تعداد پایگاه داده ای که می توانید بسازید را هم به شما نشان می دهد.

بخش Subdomains در سی پنل

نمایش تعداد زیردامنه های ساخته شده از تعداد کل زیردامنه های مجاز

 آموزش کار با cpanel قسمت چهارم | جعبه STATISTIC | قسمت Disk Usage

لینک دسترسی به سایر قسمت های کار با cpanel

آموزش کار با cpanel قسمت اول | آموزش کار با cpanel قسمت دوم | آموزش کار با cpanel قسمت سوم 

آموزش کار با cpanel قسمت پنجم | آموزش کار با cpanel قسمت ششم | آموزش کار با cpanel قسمت هفتم 

آموزش کار با cpanel قسمت هشتم | آموزش کار با cpanel قسمت نهم | آموزش کار با cpanel قسمت دهم

 آموزش کار با cpanel قسمت چهارم | جعبه STATISTIC | قسمت Disk Usage

آموزش کار با cpanel قسمت چهارم | جعبه STATISTIC | قسمت Disk Usage – اختصاصی سایت آموزی