لیست کامل تگ های html

در این مقاله از سایت آموزی قصد داریم کلیه تگ های html را به شما همراهان گرامی معرفی کنیم. به همین منظور در ابتدا جدولی که شامل معرفی لیست کامل تگ های html می باشد را تدارک دیدیم. شما با مطالعه این مقاله و ذخیره جدول مربوطه می توانید برای همیشه لیست کامل تگ های html و html5 را داشته باشید. همچنین به منظور یادگیری بهتر شما عزیزان در انتهای جدول مربوطه دانلود pdf تگ های html برای استفاده شما کاربران محترم سایت آموزی قرار داده ایم.

شما با در اختیار داشتن لیست کامل تگ های html همه تگ ها را در یک صفحه خواهید داشت.

همچنین علاوه بر معرفی لیست کامل تگ های html ، با دانلود pdf تگ های html یک کتاب الکترونیکی از کل تگ ها دارید.

همچنین در این مقاله توضیحی کوتاه روبروی تگ معرفی شده در مورد کاربرد آن تگ html آمده است.

در این پست مفید شما با کلیه تگ های جدید در HTML5 آشنا می شوید.

همچنین تگ های منسوخ در سند HTML5 نیز معرفی شده و کاربرد آنها در گذشته توضیح داده شده است.

تگ های html

تگ های html | معرفی لیست کامل تگ های html | دانلود pdf تگ های html

 
معرفی لیست کامل تگ های html  کاربرد تگ در سند html
<!–…–> کامنت گذاری در HTML
 <!DOCTYPE> تعیین ورژن HTML5
 <a>ساخت لینک
 <abbr> خلاصه نویسی و مخفف کردن
 <acronym>تگ مخفف سازی و منسوخ در  HTML5
 <applet>تگ منسوخ در HTML5 ، تگ های جایگزین embed و object
<area>تگی برای تعریف نواحی رو تصویر نقشه
<article>تگ تعریف یک پست ( مقاله )
 <aside>تگ تعریف سکشن های سایدبار

( تگ جدید HTML5 )

<audio>تگ تعریف کننده محتوای صوتی
<b> تگ bold کننده متن در سند html
<base>تگ سازنده یک url پایه برای تمام url های مرتبط در سند html
<basefont>تگ منسوخ در HTML5 ( جهت ویژگی های فونت )
<bdi>برای جهت دادن به متن یا کاراکتراهایی که خارج از زبان اصلی صفحه هستند با فرمت متفاوت
<bdo>تگی که جهت فعلی متن را نادیده می گیرد.
<big>تگ منسوخ در HTML5  ( جهت سایز بزرگ متن )
<blockquote>تگ سازنده نقل قول
<body>تگ بدنه سایت که کلیه تگ های بصری در سند html داخل آن قرار می گیرد.
<br>تگ شکست یک خط به پایین در سند html
<button>تگ سازنده دکمه در html

( تگ جدید در HTML5 )

<canvas> تگ ترسیم های گرافیکی که معمولا با اسکریپت جاوااسکریپت همراه است
<caption> تگ عنوان برای جدول در سند html
<center>تگ منسوخ در HTML5 ( وسط چین کردن متن )
<cite>تگ مشخص کننده عنوان یک کار در html
<code>تگ سازنده یک تکه کد کامپیوتری در سند html
<col>تگ سازنده سلول خاص در جدول html
<colgroup>تگی که شامل گروهی از تگ های سازنده سلول است.
<datalist>تگ سازنده لیستی مخصوص که آپشن های آن با تگ input کنترل می شود
<dd>تگ سازنده لیست های توصیفی در html
<del>تگی که با کشیدن یک خط روی متنی که میخواهید delete شود کاربرد دارد
<details>تگی برای تعریف جزییات اضافی در سند html
<dfn>تگ تعریف کننده یک نوع اصطلاح
<dialog>تگ تعریف کننده یک دیالوگ

( تگ جدید در HTML5 )

<dir>تگ منسوخ در HTML5 ، تگ جایگزین ul
<div>تگ سازنده دسته بندی بخش های مختلف در html
<dl>یکی از گروه تگ های سازنده لیست تعریفی
<dt>یکی از گروه تگ های سازنده لیست تعریفی 
<em>تگ ایتالیک کردن یا کج کردن متن
<embed>تگ سازنده یک پلاگین که معمولا جهت قرار دادن فیلم و صدا در سند html کاربرد دارد.
<fieldset>تگ مرتبط کننده گروه تگ ها درون تگ form
<figcaption>تگ تعریف کننده عنوان یک تصویر ، دیاگرام ، لیست و… در زمان استفاده از تگ figure
<figure>جهت تعیین محتوای مجزا همچون عکس ها، دیاگرام ها ، لیست ها و…

( تگ جدید در HTML5 )

<font>تگ منسوخ در HTML5 ( جهت استایل دهی به فونت ها همچون تعیین رنگ ، تعیین سایز و… )
<footer>تگ تعریف کننده یک فوتر برای یک سند html یا یک section داخل سند html

( تگ جدید در HTML5 )

<form>تگ تعریف کننده یک فرم در سند html
<frame>تگ منسوخ در HTML5 ( تگ سازنده یک قاب یا پنجره جدید در داخل یک تگ frameset در سند html )
<frameset>تگ منسوخ در HTML5 ( تگ سازنده یک قاب یا frame درون سند html )
<h1> to <h6>تگ های سازنده هدینگ که به ترتیب اولویت از h1 تا h6 در سند html کاربرد دارند
<head>تگ مرجع که اطلاعات کلی از سند و تمام المان های درون Head را شامل میشود
<header>تگ تعریف کننده یک هدر برای یک سند html یا یک section داخل سند html

( تگ جدید در HTML5 ) 

<hr>تگی جهت کشیدن خط جداکننده دو محتوا در html
<html>تگ ریشه سند html که در برگیرنده همه تگ هاست
<i>تگ تعریف کننده بخشی از متن را با صدا یا حالتی متناوب
<iframe>از این تگ، برای تعریف فریم یا یک پنجره در سند html استفاده می شود.
<img>تگ سازنده تصاویر در سند html
<input>تگ سازنده انواع کنترل های درون تگ form
<ins>تگی جهت تعریف قطعه متن جدید با کشیدن خطی زیر آن
<kbd>یک تگ عبارتی و تعریف کننده ورودی صفحه کلید
<label>تگ تعریف کننده یک عنوان درون تگ input  
<legend>تگ تعریف کننده عنوان یا caption برای تگ fieldset 
<li>تگی برای تعیین آیتم های لیست های مرتب و نامرتب
<link>یک تگ ارتباطی بین یک فایل خارجی و صفحه مورد نظر است  
<main>تگ تعریف کننده محتوای اصلی یک سند

 ( تگ جدید در HTML5 )

<map>تگ تعریف کننده یک نقشه تصویری 
<mark>تگ برجسته کننده بخشی از متن در سند html

( تگ جدید در HTML5 )

<menu> تگ تعریف کننده یک منو یا لیست از دستورات

( تگ جدید در HTML5 )

<menuitem>تگ تعریف کننده یک منوی زمینه با عناصر مختلف

 ( تگ جدید در HTML5 )

<meta>تگ تعریف کننده داده های متا درباره سند HTML
<meter>این تگ برای نمایش یک مقدار اندازه گیری عددی یا درصدی بصورت گرافیکی کاربرد دارد  
<nav>تگ دربرگیرنده منوها  در سند html 

( تگ جدید در HTML5 )

<noframes> تگ منسوخ در HTML5 ( تگ جایگزین برای مرورگرهایی که از تگ frame پشتیبانی نمی کنند )  
<noscript>این تگ برای مرورگر هایی که script را پشتیبانی نمی کنند کاربرد دارد
<object>این تگ برای پیوند یک شی خارجی مثل فایل های صوتی ، تصویری و… به سند html کاربرد دارد

 ( تگ جدید در HTML5 )

<ol>تگ تعریف کننده یک لیست مرتب
<optgroup>این تگ جهت گروه بندی option ها در لیست کشویی سند html کاربرد دارد 

( تگ جدید در HTML5 )

<option> تگ تعریف کننده آیتم های لیست های کشوئی در سند html 

( تگ جدید در HTML5 )

<output>تگ نمایش خروجی یک عمل محاسباتی در سند html 

( تگ جدید در HTML5 ) 

<p> تگ تعریف کننده یک پاراگراف در سند html 

( تگ جدید در HTML5 ) 

<param>تگ تعریف کننده پارامترهای تگ object در سند html  

( تگ جدید در HTML5 ) 

<picture>تگی جهت ایجاد یک ظرف یا container برای منابع چندگانه تصاویر ریسپانسیو
<pre>این تگ متن را  بصورت preformatted نمایش می دهد 
<progress>تگی برای نمایش فرایند پیشرفت یک پروسه بر روی 

( تگ جدید در HTML5 )  

<q>تگ تعریف کننده یک نقل قول کوتاه در سند html 
<rp>تگی برای نمایش تلفظ کاراکترهای زبان های آسیای شرقی 

( تگ جدید در HTML5 )

<rt>تگی برای نمایش تلفظ کاراکترهای زبان های آسیای شرقی

( تگ جدید در HTML5 ) 

<ruby>تگی برای نمایش تلفظ کاراکترهای زبان های آسیای شرقی

( تگ جدید در HTML5 ) 

<s>این تگ مشخص می کند که متن دقیق و مناسب نیست
<samp>یک تگ عبارتی برای مشخص کردن نمونه خروجی از یک برنامه کامپیوتری  
<script>تگی برای نمایش برنامه نویسی های اسکریپتی در سند html  
<section>تگ تعیین یک بخش یا قسمت مجزا در یک سند html

 ( تگ جدید در HTML5 )  

<select>این تگ برای ایجاد یک لیست کشویی (drop-down) کاربرد دارد  
<small>تگی برای کوچکتر نشان دادن متن در سند html
<source>تگی جهت تعیین منابع چند رسانه ای برای تگ هایی مانند video و audio 

( تگ جدید در HTML5 )  

<span>تگی برای تقسیم بندی متون موجود در سند html
<strike>تگ منسوخ در HTML5 ( تگ تعریف کننده یک متن خط خورده ) 
<strong>تگ بولد کننده متن در سند HTML 
<style>تگی برای مشخص کردن استایل ها در سند HTML
<sub>این تگ متن را به صورت زیرنویس در سند HTML تعریف می کند  
<summary>این تگ یک عنوان قابل مشاهده برای تگ details تعریف می کند ( تگ جدید در HTML5 )
<sup>این تگ متن را به صورت بالانویس در سند HTML تعریف می کند
<table>تگ سازنده جدول در سند html
<tbody> تگ سازنده بدنه جدول

( تگ جدید در HTML5 )

<td>تگ سازنده ستون های جدول در سند html 
<template>تگ سازنده یک تمپلیت برای ساختار DOM در سند HTML 

( تگ جدید در HTML5 )

<textarea>تگ سازنده جعبه پیغام در سند html 
<tfoot> تگ سازنده پابرگ جدول

( تگ جدید در HTML5 ) 

<th>تگ سازنده یک هدر در سلول جدول سند html    
<thead>تگ در برگیرنده گروهی از محتوای هدر جدول

 ( تگ جدید در HTML5 )

<time>تگ نمایش تاریخ و زمان 

( تگ جدید در HTML5 )

<title>تگ تعریف کننده عنوان سایت
<tr>تگ سازنده ردیف های جدول در سند html  
<track>تگ سازنده آهنگ های متن برای تگ های video و audio

( تگ جدید در HTML5 )   

<tt>این تگ متن را به صورت teletype مشخص می کند  
<u>تگ سازنده متن زیر خط دار در سند html  
<ul>تگ تعریف کننده یک لیست غیر ترتیبی یا نامرتب 
<var>یک تگ عبارتی است برای تعریف متغیر در سند html  
<video>تگ تعریف کننده محتوای تصویری 
<wbr>تگ جلوگیری کننده از شکست کلمات طولانی در جای نامناسب و ایجاد شکست کلمه در جای مناسب

( تگ جدید در HTML5 ) 

در این قسمت فایل دانلود pdf تگ های html را جهت استفاده شما عزیزان قرار داده ایم:

دانلود pdf تگ های html

دانلود pdf تگ های html به شما کمک می کند مجموعه کاملی از معرفی لیست کامل تگ های html را به همراه توضیح مختصری در مورد کاربرد تگ در قالب یک فایل برای همیشه داشته باشید.

دانلود pdf تگ های html بصورت یک فایل جدولی یک کتاب الکترونیک از کلیه تگ های html به شما ارائه می دهد.

سایت آموزی براساس آخرین ورژن HTML5 و آخرین تغییرات مقاله معرفی لیست کامل تگ های html را برای شما عزیزان تهیه کرده است.

مقاله معرفی لیست کامل تگ های html به عنوان مقاله بنیادی به مقالات کاربردی زیادی تفکیک می گردد.

فیلم آموزش طراحی سایت

لینک دسترسی به صفحات تگ های کاربردی در html :

تگ p در html

تگ div در html

تگ form در html

تگ a در html

تگ input در html

تگ button در html

تگ span در html

تگ meta در html

تگ iframe در html

تگ های html | معرفی لیست کامل تگ های html | دانلود pdf تگ های html – اختصاصی سایت آموزی

توسط | ۱۳۹۷/۵/۲۴ ،۲۱:۱۱:۵۲ +۰۰:۰۰ مرداد ۲۳ام, ۱۳۹۷|html دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , |بدون دیدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه

3 × یک =