تگ های block-level و inline-level بلاک لول اینلاین لول

در این مقاله از سایت آموزی قصد داریم در ادامه مقالات کاربردی آموزش HTML ، کلیه تگهای block level و  inline level را جهت استفاده شما همراهان همیشگی معرفی نماییم.

تگ های block-level و inline-level بلاک لول اینلاین لول - سایت آموزی

تگ های block-level و inline-level بلاک لول اینلاین لول

پس از اینکه در یک مقاله جامع فهرست کلیه تگ های html و html5 را تدارک دیدیم، و همچنین در مقاله ای مجزا کلیه تگ های منسوخ در HTML5 را معرفی نمودیم. و در مقاله جامع دیگری لیست کلیه ویژگی های عمومی و خصوصی HTML را در سایت آموزی برای شما بزرگواران ارائه نمودیم.

تمام عناصر block-level و inline-level

همان طور که می دانیم تگ های html از نظر ظرفیت اشغال یک بلاک یا خط به دوسته تقسیم می شوند:

  1. عناصر بلاک لول
  2. عناصر اینلاین لول

تعریف تگ block-level

برخی از تگ های html در خروجی مرورگر یک بلاک یا یک خط کامل را به خود اختصاص می دهند.

این دسته از تگ ها اجازه قرارگیری تگ inline-level و یا block-level دیگری را در کنار خود در همان بلاک نمی دهند.

تگ های block-level و inline-level بلاک لول اینلاین لول

تعریف تگ inline-level

برخی از تگ های html در خروجی مرورگر به اندازه محتوای خود بلاک مربوطه را اشغال می کنند.

این دسته از تگ ها اجازه قرارگیری تگ inline level دیگری را در همان بلاک ( در صورت وجود فضای کافی ) می دهند.

اما نکته مهم اینجاست، که در کنار یک تگ اینلاین لول ، تگ بلاک لول نمی تواند در همان سطر قرار گیرد.

دلیل این امر واضح است، و تنها بخاطر ماهیت بلاکی بودن تگ block level  است که حتما باید یک بلاک یا خط کامل را اشغال نماید.

به همین دلیل به سطر بعدی می رود. و کل فضای خط بعدی را پس از تگ اینلاین لول پر می کند.

تگ های block-level و inline-level بلاک لول اینلاین لول - سایت آموزی

تگ های block-level و inline-level بلاک لول اینلاین لول

در ادامه به تفکیک به معرفی تگ های block level و inline level به همراه کاربرد آنها در سند HTML می پردازیم.

همچنین می توانید فرمت PDF جدول تگ های block level و جدول تگ های inline level دانلود نمایید.

فهرست کلیه عناصر block-level در سند HTML

اسم تگ بلاک لول

کاربرد تگ بلاک لول

تگ address

تگ بلاک لول که اطلاعات تماس برای نویسنده را در خود جای می دهد.

تگ applet

تگ بلاک لول که برای قرار دادن کدهای جاوا کاربرد داشت. ( تگ منسوخ در HTML5 و تگ های جایگزین embed و object )

تگ article

تگ بلاک لول که جهت تعریف یک پست ( مقاله ) و … کاربرد دارد. ( تگ جدید در HTML5 )

تگ های block-level و inline-level بلاک لول اینلاین لول

تگ aside

تگ بلاک لول که جهت تعریف سکشن های سایدبار کاربرد دارد. ( تگ جدید در HTML5 )

تگ body

تگ بلاک لول و دربرگیرنده کل بخش بصری سند HTML

تگ blockquote

تگ بلاک لول و سازنده نقل قول طولانی

تگ dd

تگ بلاک لول و سازنده لیست های توصیفی در html

تگ details

تگ بلاک لول که برای تعریف جزییات اضافی در سند html کاربرد دارد. ( تگ جدید در HTML5 )

تگ dialog

تگ بلاک لول و تعریف کننده یک دیالوگ در سند html ( تگ جدید در HTML5 )

تگ dir

تگ بلاک لول و تعریف کننده یک لیست دایرکتوری ( راهنما ) ( تگ منسوخ در HTML5 )

تگ div

تگ بلاک لول و سازنده دسته بندی بخش های مختلف در سند html

تگ dl

تگ بلاک لول و از گروه تگ های سازنده لیست تعریفی در سند html

تگ dt

تگ بلاک لول و از گروه تگ های سازنده لیست تعریفی در سند html

تگ های block-level و inline-level بلاک لول اینلاین لول

تگ fieldset

تگ بلاک لول و تگ مرتبط کننده گروه تگ ها درون تگ form در سند html

تگ figcaption

تگ بلاک لول و تعریف کننده عنوان یک تصویر ، دیاگرام ، لیست و… در زمان استفاده از تگ figure در سند html ( تگ جدید در HTML5 )

تگ figure

تگ بلاک لول و جهت تعیین محتوای مجزا همچون عکس ها، دیاگرام ها ، لیست ها و… در سند html ( تگ جدید در HTML5 )

تگ footer

تگ بلاک لول و تعریف کننده فوتر برای کل سند html یا یک فوتر برای بخشی از سند html ( تگ جدید در HTML5 )

تگ form

تگ بلاک لول و تعریف کننده یک فرم در سند html

تگ <frameset>

تگ سازنده یک قاب یا frame درون سند html

( تگ منسوخ در HTML5 )

تگ h1 تا h6

تگ بلاک لول و سازنده هدینگ به ترتیب اولویت از h1 تا h6 در سند html

تگ header

تگ بلاک لول و تعریف کننده یک هدر برای یک سند html یا یک section داخل سند html ( تگ جدید در HTML5 )

تگ hr

تگ بلاک لول و جهت کشیدن خط جداکننده دو محتوا در داخل سند html

تگ legend

تگ تعریف کننده عنوان یا caption برای تگ fieldset

تگ li

تگ بلاک لول و برای تعیین آیتم های لیست های مرتب و نامرتب داخل سند html

تگ های block-level و inline-level بلاک لول اینلاین لول

تگ main

تگ بلاک لول و تعریف کننده محتوای اصلی یک سند html ( تگ جدید در HTML5 )

تگ nav

تگ بلاک لول و دربرگیرنده منوها در سند html ( تگ جدید در HTML5 )

تگ noscript

تگ بلاک لول و برای مرورگر هایی که script را پشتیبانی نمی کنند کاربرد دارد.

تگ ol

تگ بلاک لول و تعریف کننده یک لیست مرتب داخل سند html

تگ p

تگ بلاک لول و تعریف کننده یک پاراگراف در سند html

تگ pre

تگ بلاک لول که متن را بصورت preformatted نمایش می دهد.

تگ section

تگ بلاک لول و تعیین یک بخش یا قسمت مجزا در یک سند html ( تگ جدید در HTML5 )

تگ summary

تگ بلاک لول که یک عنوان قابل مشاهده برای تگ details تعریف می کند ( تگ جدید در HTML5 )

تگ table

تگ بلاک لول و سازنده جدول در سند html

تگ های block-level و inline-level بلاک لول اینلاین لول

تگ tbody

تگ بلاک لول و سازنده بدنه جدول در یک سند html

تگ tfoot

تگ بلاک لول و سازنده پابرگ جدول در یک سند html

تگ thaed

تگ بلاک لول و در برگیرنده گروهی از محتوای هدر جدول در یک سند html

تگ ul

تگ بلاک لول و تعریف کننده یک لیست غیر ترتیبی یا نامرتب در یک سند html

تگ های block-level و inline-level بلاک لول اینلاین لول

فهرست کلیه عناصر inline-level در سند HTML

اسم تگ اینلاین لول

کاربرد تگ اینلاین لول

تگ a

تگ اینلاین لول جهت ساخت لینک در سند HTML

تگ abbr

تگ اینلاین لول جهت خلاصه نویسی و مخفف کردن

تگ acronym

تگ اینلاین لول جهت مخفف سازی و منسوخ در  HTML5

تگ audio

تگ اینلاین لول و تعریف کننده محتوای صوتی ( تگ جدید در HTML5 )

تگ b

تگ اینلاین لول و bold کننده متن در سند html

تگ bdi

تگ اینلاین لول و برای جهت دادن به کاراکتراهایی که خارج از زبان اصلی صفحه هستند. ( تگ جدید در HTML5 )

تگ bdo

تگ اینلاین لول که جهت فعلی متن را نادیده می گیرد.

تگ های block-level و inline-level بلاک لول اینلاین لول

تگ big

تگ اینلاین لول و جهت سایز بزرگ تر از نرمال کرن متن ( تگ منسوخ در HTML5 )

تگ br

تگ اینلاین لول جهت شکست یک خط به پایین در سند html

تگ button

تگ سازنده دکمه در html ( تگ جدید در HTML5 )

تگ canvas

تگ اینلاین لول جهت ترسیم های گرافیکی همراه با اسکریپت جاوااسکریپت ( تگ جدید در HTML5 )

تگ cite

تگ اینلاین لول و مشخص کننده عنوان یک کار در html

تگ code

تگ اینلاین لول و سازنده یک تکه کد کامپیوتری در سند html

تگ data

تگ اینلاین لول که یک پیوند یا LINK به محتوایی جهت ترجنه زبان ماشین می دهد. ( تگ جدید در HTML5 )

تگ datalist

تگ اینلاین لول و سازنده لیستی مخصوص که آپشن های آن با تگ input کنترل می شود. ( تگ جدید در HTML5 )

تگ های block-level و inline-level بلاک لول اینلاین لول

تگ del

تگ اینلاین لول و متنی را که از یک سند HTML حذف شده است تعریف می کند.

تگ dfn

تگ اینلاین لول و تعریف کننده یک نوع اصطلاح در سند html

تگ em

تگ اینلاین لول جهت ایتالیک کردن یا کج کردن متن

تگ embed

تگ اینلاین لول و سازنده یک پلاگین که معمولا جهت قرار دادن فیلم و صدا در سند html ( تگ جدید در HTML5 )

تگ i

تگ اینلاین لول و جهت ایتالیک کردن یا کج کردن متن در سند html

تگ های block-level و inline-level بلاک لول اینلاین لول

تگ iframe

تگ اینلاین لول جهت تعریف فریم یا یک پنجره در سند html

تگ img

تگ اینلاین لول و سازنده تصاویر در سند html

تگ input

تگ اینلاین لول و سازنده انواع کنترل های درون تگ form در سند html

تگ ins

تگ اینلاین لول و تعریف کننده قطعه متن جدید با کشیدن خطی زیر آن در سند html

تگ kbd

تگ اینلاین لول و تگ عبارتی و تعریف کننده ورودی صفحه کلید در سند html

تگ label

تگ اینلاین لول و تعریف کننده یک عنوان درون تگ input در سند html

تگ های block-level و inline-level بلاک لول اینلاین لول

تگ map

تگ اینلاین لول و تعریف کننده یک نقشه تصویری در سند html

تگ mark

تگ اینلاین لول و برجسته کننده بخشی از متن در سند html ( تگ جدید در HTML5 )

تگ meter

تگ اینلاین لول و برای نمایش یک مقدار اندازه گیری عددی یا درصدی به صورت گرافیکی در سند html ( تگ جدید در HTML5 )

تگ object

تگ اینلاین لول و برای پیوند یک شی خارجی مثل فایل های صوتی ، تصویری و… به سند html کاربرد دارد.

تگ output

تگ اینلاین لول و نمایش خروجی یک عمل محاسباتی در سند html ( تگ جدید در HTML5 )

تگ q

تگ اینلاین لول و تعریف کننده یک نقل قول کوتاه در سند html

تگ ruby

تگ اینلاین لول برای نمایش تلفظ کاراکترهای زبان های آسیای شرقی در سند HTML ( تگ جدید در HTML5 )

تگ های block-level و inline-level بلاک لول اینلاین لول

تگ samp

تگ اینلاین لول و تگ عبارتی برای مشخص کردن نمونه خروجی از یک برنامه کامپیوتری در سند html

تگ script

تگ اینلاین لول و برای نمایش برنامه نویسی های اسکریپتی در سند html

تگ select

تگ اینلاین لول و برای ایجاد یک لیست کشویی (drop-down) در سند html

تگ small

تگ اینلاین لول و برای کوچکتر نشان دادن متن در سند html

تگ span

تگ اینلاین لول و برای تقسیم بندی متون موجود در سند html

تگ strong

تگ اینلاین لول و بولد کننده متن در سند html

تگ sub

تگ اینلاین لول و متن را به صورت زیرنویس در سند HTML تعریف می کند.

تگ های block-level و inline-level بلاک لول اینلاین لول

تگ sup

تگ اینلاین لول و متن را به صورت بالانویس در سند HTML تعریف می کند.

تگ svg

تگ اینلاین لول و تعریف کننده  در سند HTML تعریف می کند. ( تگ جدید در HTML5 )

تگ td

تگ اینلاین لول جهت ساخت ستون جداول در سند HTML

تگ template

تگ اینلاین لول و سازنده یک تمپلیت برای ساختار DOM در سند HTML ( تگ جدید در HTML5 )

تگ textarea

تگ اینلاین لول و سازنده جعبه پیغام در سند HTML

تگ th

تگ اینلاین لول و سازنده یک هدر در سلول جدول سند html

تگ های block-level و inline-level بلاک لول اینلاین لول

تگ time

تگ اینلاین لول جهت نمایش تاریخ و زمان در سند HTML ( تگ جدید در HTML5 )

تگ tr

تگ اینلاین لول جهت ساخت ردیف جداول در سند HTML

تگ tt

تگ اینلاین لول که متن را به صورت teletype در سند HTML مشخص می کند. ( تگ منسوخ در HTML5 )

تگ var

تگ اینلاین لول و تگ عبارتی برای تعریف متغیر در سند html

تگ video

تگ اینلاین لول و تعریف کننده محتوای تصویری در یک سند html ( تگ جدید در HTML5 )

تگ u

تگ اینلاین لول و سازنده متن زیر خط دار  در سند HTML

تگ wbr

تگ اینلاین لول که جهت شکست جملات و کلمات طولانی بدون Space به خط بعدی در سند HTML کاربرد دارد. ( تگ جدید در HTML5 )

تگ های block-level و inline-level بلاک لول اینلاین لول

تگ های block-level و inline-level بلاک لول اینلاین لول

تگ های block-level و inline-level بلاک لول اینلاین لول - سایت آموزی

تگ های block-level و inline-level بلاک لول اینلاین لول عنصر بلاکی در HTML - سایت آموزی

تگ های block-level و inline-level بلاک لول اینلاین لول

تگ های block-level و inline-level بلاک لول اینلاین لول - تگ درون خطی - سایت آموزی

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

لینک دانلود PDF جدول تگ های block level و inline level

دانلود PDF تگ های block level

دانلود PDF تگ های block level

تگ های block-level و inline-level بلاک لول اینلاین لول

تگ های block-level و inline-level بلاک لول اینلاین لول – اختصاصی سایت آموزی