لیست کامل صفات تگ های HTML خواص تگ های HTML صفت html

در این مقاله از سایت آموزی قصد داریم جهت استفاده شما کاربران گرامی ، یک لیست جامع از تمام ویژگی های عمومی و خصوصی تگ های html ، به همراه کاربرد آنها و معرفی تگ استفاده کننده از صفات را ارائه نماییم.

تگ های جدید HTML5 | عناصر جدید HTML5 | معرفی لیست تگ های HTML5

لیست کامل صفات تگ های HTML خواص تگ های HTML صفت html

خصوصیات تگ های HTML و HTML5

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

در مقالات کاربردی قبلی سایت آموزی شما عزیزان با لیست کلیه تگ های html آشنا شدید.

همچنین در یک مقاله اختصاصی تمام تگ های منسوخ شده در HTML5 را معرفی نمودیم.

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

و در یک مقاله کاربردی دیگر تمام تگ های جدید HTML5 را معرفی کردیم.

اما حس کردیم بهتر است یک فهرست جامع از کلیه خصوصیات تگ های HTML برای شما تدارک ببینیم.

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

انواع ویژگی ها درون تگ های HTML

در این مقاله فهرستی از کلیه ویژگی های عمومی و ویژگی های اختصاصی تگ های HTML تدارک دیده ایم.

البته جهت یادگیری بهتر شما دوستان کلیه صفات عمومی تگ های HTML و کلیه صفات اختصاصی تگ های HTML در مقالاتی مجزا آورده می شود.

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

حتی تمام خصوصیات منسوخ در تگ های HTML و دلیل حذف آنها در یک مقاله آورده شده است.

شما در انتهای مقاله در بخش پیوندهای مهم و کاربردی به مقالات جامع HTML دسترسی دارید.

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

لیست کامل صفات تگ های HTML خواص تگ های HTML صفت html | لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های htm | لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html | لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html |لیست کامل صفات تگ های HTML خواص تگ های HTML صفت html

لیست کامل صفات تگ های HTML خواص تگ های HTML صفت html

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

لیست کامل صفات تگ های HTML خواص تگ های HTML صفت html | لیست کامل صفات تگ های HTML خواص تگ های HTML صفت html | لیست کامل صفات تگ های HTML خواص تگ های HTML صفت html

لیست کامل تمام ویژگی های عمومی و ویژگی های اختصاصی تگ های HTML

صفت عمومی یا اختصاصی HTML

تگ های استفاده کننده و کاربرد صفات HTML

accept

صفت خصوصی تگ input که تنها در type از نوع file کاربرد دارد.

accept-charset

صفت خصوصی تگ form که جهت کد کردن کاراکترها در اسال فرم ها کاربرد دارد.

 لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

accesskey

صفتی عمومی تگ های HTML که با یک کاراکتر دلخواه صفحه کلید و یک کلید میانبر می تواند تگی را فعال کند.

action

صفتی خصوصی برای تگ form که مسیر ارسال اطلاعات فرم به سرور را مشخص می کند.

align

صفت منسوخ در HTML5 که تراز بندی را براساس عناصر اطراف مشخص می نمود. ( ویژگی css جایگزین صفت )

alt

صفت خصوصی برای تگ input و  img و area که اطلاعاتی از محتوای این تگ ها در خود نگه می دارد.

async

صفت خصوصی تگ script که کد جاوا اسکریپت داخل تگ را همزمان با لود سند html اجرا می کند.

autocomplete

صفت خصوصی تگ های form و input که اطلاعات پیشنهادی داخل فیلدها را کنترل می کند.

autofocus

صفت خصوصی تگ های button و input و select و textarea که منجر به کنترل focus فیلد این تگ ها می شود.

autoplay

صفت خصوصی تگ های audio و video که کنترل روی اجرای محتوای صوتی و تصویری این تگ ها دارد.

bgcolor

صفت عمومی منسوخ که جهت تعیین رنگ پس زمینه روی یک تگ بود. ( ویژگی css جایگزین صفت )

border

صفت عمومی منسوخ که جهت ایجاد border دور یک تگ کاربرد داشت. ( ویژگی css جایگزین صفت )

charset

صفت خصوصی برای تگ های meta و script که جهت encode کردن کاراکترهای سند html کاربرد دارد.

checked

 صفت خصوصی تگ input که در type از نوع checkbox و radio باشد، منجر به چک خوردن دکمه می شود.

cite

صفت خصوصی در تگ های blockquote و q جهت توضیح نقل قول ها و برای تگ های del و ins دلیل حذف محتوا را تعیین می کند.

class

صفت عمومی تگ های html که یک اسم عمومی جهت تغییرات در تگ ها توسط زبان های css و javascript و php و … را ممکن می سازد.

color

صفت عمومی منسوخ که جهت تغییر رنگ فونت یک تگ کاربرد داشت. ( ویژگی css جایگزین صفت )

cols

صفت خصوصی تگ textarea که به تعداد کاراکترها به شکل ستونی در جعبه textarea عرض می دهد.

 لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

colspan

صفت خصوصی برای تگ های td و th که جهت ادغام ستونی جدول html کاربرد دارد.

content

صفت خصوصی تگ meta که مقداری را در کنار مقادیر صفات http-equiv یا name در خود نگه می دارد.

 لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

contenteditable

صفت عمومی که قابلیت ویرایش تگ توسط کاربر ، در مرورگر را ممکن می نماید.

contextmenu

صفت عمومی تگ های html که قابلیت ساخت منوهای بازشو ( با کلیک راست موس ) را ممکن می سازد.

controls

صفت خصوصی تگ های audio و video که کنترل اجرا ، توقف ، کم و زیاد کردن صدا و … را ممکن می سازد.

coords

صفت خصوصی تگ area که مختصاتی را در مکانی از نقشه در سند html تعیین می کند.

data

صفت خصوصی تگ object که url یا مسیر یک فایل رسانه ای را در این تگ مشخص می کند.

*-data

صفت عمومی که قابلیت ایجاد ویژگی های مختلف با مقدار دلخواه را برای تگ های html ممکن می کند.

datetime

صفت خصوصی تگ های del و ins و time ، جهت تغییرات لازم روی زمان و تاریخ

default

صفت خصوصی تگ track که در زمان استفاده از دو نوع زیرنویس متن آهنگ در یکی از تگ های track کاربرد دارد.

defer

صفت خصوصی تگ script که اجرای کد جاوا اسکریپت داخل تگ را تا پایان لود کامل سند html تاخیر می دهد.

dir

صفت عمومی تگ های HTML که جهت دهی یک تگ یا عنصر را تعیین می کند.

dirname

صفت خصوصی تگ های input و textarea که جهت دهی متن ارسال شده داخل فیلد تگ را با پسوند dir. تعیین می کند.

disabled

صفت خصوصی تگ های button و fieldset و input و optgroup و option و select و textarea که این تگ ها را غیرفعال می کند.

download

صفت خصوصی تگ های a و area که با کلیک روی نقشه یا لینک مربوطه قابلیت دانلود فایل را فراهم می نماید.

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

draggable

صفت عمومی تگ های html ، که منجر به قابلیت کشیدن ( drag ) تگ ها می شود.

dropzone

صفت عمومی تگ های html ، که در آن ناحیه تگ کشیده شده ( drag ) را می توان رها ( drop ) نمود.

enctype

صفت خصوصی تگ form ، جهت تعیین نوع اجرای اپلیکیشن وب ، تعیین نوع متن و یا نوع آپلود فایل درون فرم html کاربرد دارد.

for

صفت خصوصی تگ های label و output که جهت ارتباط تگ label با id تگ input و جهت ارتباط تگ output با نتیجه مقدار محاسبه شده است.

form

صفت خصوصی تگ های button و fieldset و input و label و meter و object و output و select و textarea که ارتباط بین id یک form با این تگ را برقرار می کند.

formaction

صفت خصوصی تگ button و تگ input که یک مسیر action دیگر را درون تگ form جهت ارسال به سرور در خود نگه می دارد.

headers

صفت خصوصی تگ td و تگ th است، که صفت id این تگ ها را با مقدار هم اسم این خصوصیت مرتبط می نماید.

height

صفت خصوصی تگ canvas ، تگ embed ، تگ iframe ، تگ img ، تگ input ، تگ object و تگ video است، که مقدار ارتفاع محتوای این تگ ها را مدیریت می نماید.

 hidden

صفت عمومی تگ های html که منجر به مخفی شدن تگ ها در سند html می شود.

 high

صفت خصوصی تگ meter که بالاترین مقدار این تگ را مدیریت می کند.

 href

صفت خصوصی تگ a ، تگ area ، تگ base و تگ link که مسیر لینک این تگ ها را مدیریت می کند.

hreflang

صفت خصوصی تگ a ، تگ area و تگ link که زبان سند لینک داده شده توسط این تگ ها را مشخص می نماید.

http-equiv

صفت خصوصی تگ meta که اطلاعات یک نوع هدر درخواست HTTP را به همراه مقداری از صفت content درون تگ meta تهیه می کند.

id

صفت عمومی تگ های html که یک اسم خصوصی جهت تغییرات در تگ توسط زبان های css و javascript و php و … را ممکن می سازد.

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

ismap

صفت خصوصی تگ img که تصویر را به صورت نقشه تصویری ( image map ) سمت سرور مشخص می نماید.

kind

صفت خصوصی تگ track که نوع فایل متنی یک آهنگ را درون تگ track مشخص می کند.

 لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

 label

صفت خصوصی تگ track و option و optgroup که یک عنوان یا title به هر تگ در زمانی که لیستی از این تگ ها موجود است ، می دهد.

lang

صفت عمومی تگ های html ، که درون تگ مربوطه زبان مورد نظر به کار رفته را مشخص می‌کند.

language

صفت خصوصی تگ script که زبان اسکریپت را درون تگ تعیین می کند.

list

صفت خصوصی تگ input که اسم آن با اسم صفت id در تگ datalist یکسان بوده و فهرستی از تگ های option را درون خود لیست می کند.

loop

صفت خصوصی تگ audio و video که تعیین می کند، محتوای صوتی و تصویری درون این تگ ها مجددا اجرا شود.

low

صفت خصوصی تگ meter که پایین ترین مقدار این تگ را مدیریت می کند.

mainfest

صفت عمومی تگ html ، که نشانی فایل کش ( mainfest cache ) را جهت مرور آفلاین صفحات در سند html مشخص می کند.

max

صفت خصوصی تگ های input و meter و progress که بیشترین مقدار مجاز این تگ ها را تعیین می کند.

maxlength

صفت خصوصی تگ های input و textarea که بیشترین تعداد کاراکترها را در این تگ ها مشخص می کند.

media

صفت خصوصی تگ a ، تگ area ، تگ link ، تگ source و تگ style که بخش کوچکی از رسانه که منبع پیوند داده شده برای آن طراحی شده ، را مشخص می‌کند.

method

صفت خصوصی تگ form که مشخص می‌کند از کدام متد HTTP برای ارسال داده‌های form استفاده شود.

min

صفت خصوصی تگ های input و meter که کمترین مقدار مجاز این تگ ها را تعیین می کند.

multiple

صفت خصوصی تگ های input و select که مقادیر چندتایی ورودی های file و email را تعیین می کند.

muted

صفت خصوصی تگ های audio و video که می تواند صوت و تصویر را بی صدا کند.

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

name

صفت خصوصی تگ button ، تگ fieldset ، تگ form ، تگ iframe ، تگ input ، تگ map ، تگ meta ، تگ object ، تگ output ، تگ param ، تگ select و تگ textarea است،

و اسمی برای شناسایی فیلدهای این تگ ها که به سرور ارسال شده، تعیین می کند.

novalidate

صفت خصوصی تگ form که نشان دهنده آن است که فرم ارسالی به سمت سرور نباید اعتبارسنجی شود. 

onabort

صفت خصوصی و رویداد تگ audio ، تگ embed ، تگ img ، تگ object و تگ video می باشد. که با یک اسکریپت لود نشدن کامل فایل های این تگ ها را اعلام می نماید.

onafterprint

صفت خصوصی و رویداد تگ body بعد از زمان پرینت صفحه html توسط کاربر می تواند یک کد جاوا اسکریپت رویداد ایجاد کند.

onbeforeprint

صفت خصوصی و رویداد تگ body قبل از زمان پرینت صفحه html توسط کاربر می تواند یک کد جاوا اسکریپت رویداد ایجاد کند.

onbeforeunload

صفت خصوصی و رویداد تگ body که معمولا قبل از بسته شدن صفحه html و یا قبل از کلیک دکمه F5 ، جهت رفرش صفحه رخ می دهد.

onblur

صفت و رویداد عمومی تگ های HTML که معمولا زمان برداشته شدن فوکوس ماوس از روی یک عنصر رخ می دهد.

 لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

oncanplay

صفت و رویداد خصوصی تگ audio ، تگ embed ، تگ object و تگ video که معمولا زمانی که یک file شروع به خواندن یا اجرا شدن می کند، رخ می دهد.

oncanplaythrough

صفت و رویداد خصوصی تگ audio و تگ video که در زمان اجرای یک file تا پایان اجرای آن بدون توقف یا pause ، رخ می دهد. 

onchange

صفت و رویداد عمومی تگ های HTML که زمانی رخ می دهد که مقدار یک عنصر تغییر کند.

 onclick

صفت و رویداد عمومی تگ های HTML که زمانی رخ می دهد که کاربر کلیک چپ ماوس را فشار دهد.

oncontextmenu

صفت و رویداد عمومی تگ های HTML که زمانی رخ می دهد کاربر روی یک منوی زمینه کلیک راست کند.

oncopy

 صفت و رویداد عمومی تگ های HTML که زمانی رخ می دهد که کاربر در حال کپی گرفتن از محتوای یک تگ html باشد.

oncuechange

صفت و رویداد خصوصی تگ track است، و زمانی رخ می دهد که صف یا ردیف تگ track تغییر کند.

oncut

صفت و رویداد عمومی تگ های HTML است، و زمانی که کاربر در حال cut کردن محتوای یک تگ باشد، رخ می دهد.

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

ondblclick

صفت و رویداد عمومی تگ های HTML است، و زمانی که کاربر بر روی محتوای یک تگ با ماوس دبل کلیک کند، رخ می دهد.

ondrag

صفت و رویداد عمومی تگ های HTML است، و زمانی روی می دهد که کاربر شروع به درگ یا کشیدن یک تگ یا یک متن می کند.

ondragend

صفت و رویداد عمومی تگ های HTML است، و زمانی روی می دهد که کاربر درگ کردن ( کشیدن ) یک تگ را پایان دهد.

ondragenter

صفت و رویداد عمومی تگ های HTML است،

و زمانی روی می دهد که تگ درگ شده وارد منطقه رها شدن ( drop ) شود.

ondragleave

صفت و رویداد عمومی تگ های HTML است،

و زمانی روی می دهد که یک تگ با قابلیت درگ ، از منطقه رها شدن ( drop ) خارج شود.

ondragover

صفت و رویداد عمومی تگ های HTML است،

و زمانی روی می دهد که تگ درگ شده بر روی منطقه رها شده ( drop ) قرار بگیرد.

ondragstart

صفت و رویداد عمومی تگ های HTML است،

و زمانی روی می دهد که کاربر شروع به درگ کردن یک تگ HTML می کند.

ondrop

صفت و رویداد عمومی تگ های HTML است،

و زمانی روی می دهد که تگ کشیده شده بر روی منطقه رها شده drop شود.

ondurationchange

صفت و رویداد خصوصی تگ های audio و video است، و زمانی روی می دهد که مدت یک صوت یا ویدئو تغییر کند.

 لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

onemptied

صفت و رویداد خصوصی تگ های audio و video است، و زمانی روی می دهد که اتفاقی برای لود file می افتد و فایل در دسترس نیست.

onended

صفت و رویداد خصوصی تگ های audio و video است، و زمانی روی می دهد که یک ویدئو یا صوت به پایان برسد.

onerror

صفت و رویداد خصوصی تگ audio ، تگ body ، تگ embed ، تگ img ، تگ link ، تگ object ، تگ script و تگ video می باشد، و زمانی روی می دهد که یک error در منبع رویداد ( event source ) به وجود آید.

onfocus

صفت و رویداد عمومی تگ های HTML است، و زمانی روی می دهد که focus به یک تگ HTML منتقل می شود.

onhashchange

صفت و رویداد خصوصی تگ body است و زمانی روی می دهد که در قسمت لنگریِ URL صفحه ی جاری تغییری به وجود آید.

oninput

صفت و رویداد عمومی تگ های HTML است، و زمانی روی می دهد که یک تگ مانند input و … ورودی را از کاربر دریافت می کند.

oninvalid

 صفت و رویداد عمومی تگ های HTML است، و زمانی روی می دهد که، یک تگ HTML نامعتبر است.

onkeydown

صفت و رویداد عمومی تگ های HTML است، و زمانی روی می دهد که کاربر در حال فشار دادن یک دکمه است.

onkeypress

صفت و رویداد عمومی تگ های HTML است، و زمانی روی می دهد که کاربر یک دکمه را فشار دهد.

onkeyup

صفت و رویداد عمومی تگ های HTML است، و زمانی روی می دهد که کاربر یک دکمه را رها کند.

onload

صفت و رویداد خصوصی تگ های body و iframe و img و input و link و script و style است، و زمانی روی می دهد که یک شیء لود یا بارگذاری شود.

onloadeddata

صفت و رویداد خصوصی تگ های audio و video است، و زمانی روی می دهد که داده های media برای تگ های مذکور لود شده اند.

onloadedmetadata

صفت و رویداد خصوصی تگ های audio و video است، و زمانی روی می دهد که داده های meta برای تگ های مذکور لود شوند.

onloadstart

صفت و رویداد خصوصی تگ های audio و video است، و زمانی روی می دهد که مرورگر شروع به جستجوی media مورد نظر می کند.

onmousedown

صفت و رویداد عمومی تگ های HTML است، و زمانی روی می دهد که کاربر دکمه ماوس را روی یک تگ HTML فشار دهد.

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

onmousemove

صفت و رویداد عمومی تگ های HTML است، و زمانی روی می دهد که اشاره گر ماوس بر روی یک تگ HTML حرکت کند.

onmouseout

صفت و رویداد عمومی تگ های HTML است، و زمانی روی می دهد که کاربر اشاره گر ماوس را از روی یک تگ یا فرزندان آن تگ بیرون ببرد.

onmouseover

صفت و رویداد عمومی تگ های HTML است، و زمانی روی می دهد که کاربر اشاره گر ماوس را بر روی یک تگ یا فرزندان آن تگ وارد کند.

onmouseup

صفت و رویداد عمومی تگ های HTML است، و زمانی روی می دهد که کاربر دکمه ماوس را بر روی یک تگ HTML رها کند.

onmousewheel

صفت و رویداد عمومی منسوخ شده در HTML5 است، ( جایگزین آن صفت و رویداد onwheel است. )

onoffline

صفت و رویداد خصوصی تگ body است، و زمانی روی می دهد که در حالت آفلاین مرورگر شروع به کار کند.

ononline

صفت و رویداد خصوصی تگ body است، و زمانی روی می دهد که در حالت آنلاین مرورگر شروع به کار کند.

onpagehide

صفت و رویداد خصوصی تگ body است، و زمانی روی می دهد که کاربر از یک صفحه وب بیرون برود.

onpageshow

صفت و رویداد خصوصی تگ body است، و زمانی روی می دهد که کاربر به یک صفحه وب وارد شود.

onpaste

صفت و رویداد عمومی تگ های HTML است، و زمانی روی می دهد که یک کاربر محتوایی را در یک تگ HTML الصاق یا paste کند.

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

onpause

صفت و رویداد خصوصی تگ های audio و video است، و زمانی روی می دهد که media متوقف شود.

onplay

صفت و رویداد خصوصی تگ های audio و video است، و زمانی روی می دهد که پخش media شروع شود.

onplaying

صفت و رویداد خصوصی تگ های audio و video است،

و زمانی روی می دهد که media بعد از متوقف شدن ( pause ) برای دانلود ادامه ( buffering ) ، شروع به پخش کند.

onpopstate

صفت و رویداد خصوصی تگ body است،

و  زمانی روی می دهد که تاریخچه یا history پنجره تغییر می کند.

onprogress

صفت و رویداد خصوصی تگ های audio و video است، و زمانی روی می دهد که مرورگر در حال دانلود داده های media باشد.

onratechange

صفت و رویداد خصوصی تگ های audio و video است،

و زمانی روی می دهد که سرعت پخش media تغییر کند.

onreset

صفت و رویداد خصوصی تگ form است، و زمانی روی می دهد که  یک فرم reset شود.

onresize

صفت و رویداد خصوصی تگ body است،

و زمانی روی می دهد که اندازه ی صفحه مرورگر تغییر کند.

onscroll

صفت و رویداد عمومی تگ های HTML است، و زمانی روی می دهد که اسکرول بار توسط کاربر در صفحه وب حرکت داده شود

onsearch

صفت و رویداد خصوصی تگ input است، و زمانی روی می دهد که  یک کاربر در فیلد search چیزی بنویسد.

onseeked

صفت و رویداد خصوصی تگ های audio و video است، و زمانی روی می دهد که کاربر پرش به یک مکان پخش جدید در media را پایان دهد.

onseeking

صفت و رویداد خصوصی تگ های audio و video است،

و زمانی روی می دهد که کاربر پرش به یک مکان پخش جدید در media را شروع کند.

onselect

صفت و رویداد عمومی تگ های HTML است، و زمانی روی می دهد که کاربر مقداری از یک متن را انتخاب یا select کند.

onstalled

صفت و رویداد خصوصی تگ های audio و video است، و زمانی روی می دهد که و زمانی روی می دهد که مرورگر در حال تلاش برای دریافت داده های media بوده، اما این داده ها غیر قابل دسترس می باشند.

onstorage

صفت و رویداد خصوصی تگ body است، و زمانی روی می دهد که یک منطقه ذخیره سازی وب بروزرسانی شود.

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

onsubmit

صفت و رویداد خصوصی تگ form است، و زمانی روی می دهد که یک فرم submit شود.

onsuspend

صفت و رویداد خصوصی تگ های audio و video است، و زمانی روی می دهد که مرورگر به طور عمدی داده های media را دریافت نمی کند.

ontimeupdate

صفت و رویداد خصوصی تگ های audio و video است،

و زمانی روی می دهد که مکان پخش تغییر کند.

ontoggle

صفت و رویداد خصوصی تگ details است، و زمانی روی می دهد که یک کاربر تگ details را باز می کند یا می بندد.

onunload

صفت و رویداد خصوصی تگ body است، و زمانی روی می دهد که کاربر می خواهد صفحه وب را از بارگذاری خارج کند.

onvolumechange

صفت و رویداد خصوصی تگ های audio و video است، و زمانی روی می دهد که میزان صدای media تغییر کند.

onwaiting

صفت و رویداد خصوصی تگ های audio و video است، و زمانی روی می دهد که media برای دانلود فریم بعدی متوقف شده و در حالت resume قرار دارد.

onwheel

صفت و رویداد عمومی تگ های HTML است، و زمانی روی می دهد که دکمه چرخان ماوس بر روی یک تگ HTML به سمت بالا یا پایین بچرخد.

open

صفت خصوصی تگ details است، و جزییات تگ details را برای باز شدن مدیریت می کند.

optimum

صفت خصوصی تگ meter است، و مقدار عددی بهینه را نشان می دهد.

pattern

صفت خصوصی تگ input است، عبارتی منظم را تعریف می‌کند که مقدار تگ input براساس آن الگو یا pattern مورد ارزیابی قرار گیرد.

placeholder

صفت خصوصی تگ های input و textarea است،

و با نمایش متنی کم رنگ به کاربر اطلاع می‌دهد که چه چیزی در فیلد قابل نوشتن است.

poster

صفت خصوصی تگ video است، و تصویری را در هنگام دانلود ویدئو نمایش می دهد. همچنین می تواند نمایش poster تا زمانی که کاربر دکمه پخش ویدئو را بزند، ادامه داشته باشد.

preload

صفت خصوصی تگ های audio و video است،

و تعیین کننده نوع بارگذاری فایل صوتی و تصویری می‌باشد همچنین مشخص می کند، آیا فایل ویدیویی باید همزمان با بارگذاری صفحه، دانلود شود یا خیر؟

readonly

صفت خصوصی تگ های input و textarea است،

و نشاندهنده این است که تگ های مذکور قابل ویرایش هستند یا خیر؟

rel

صفت خصوصی تگ های a و area و link است،

و ارتباط بین سند رایج و سند پیوند داده شده را تعیین می کند.

required

صفت خصوصی تگ های input و select و textarea است،

و تعیین می کند که تکمیل کردن فیلد تگ های مذکور اجباری است یا خیر؟ 

reversed

صفت خصوصی تگ ol است، و تعیین می کند که لیست مرتب به صورت معکوس ترتیب بندی شود.

rows

صفت خصوصی تگ textarea است، و به تعداد کاراکترها به شکل ردیفی در جعبه textarea ارتفاع می دهد.

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

rowspan

صفت خصوصی تگ های td و th است،

و تعداد سطرهایی که سلول (خانه) جدول باید بر اساس آن ایجاد شود را مشخص می‌‌کند.

sandbox

صفت خصوصی تگ iframe است، و امکان محدودسازی وسیعی را در زمان استفاده از تگ iframe می‌دهد.

scope

صفت خصوصی تگ th است، و جهت تعیین اینکه آیا یک سلول header یک سربرگ برای ستون، ردیف یا گروه ستون ها یا گروه ردیف ها است، به کار می رود. این صفت در html5 پشتیبانی نمی شود.

selected

صفت خصوصی تگ option است، و مقداری را تعیین می‌کند که در زمان بارگذاری صفحه، در فهرست انتخاب شده است.

shape

صفت خصوصی تگ area است، و برای شکل دادن به یک ناحیه مختصات نقشه HTML کاربرد دارد.

size

صفت خصوصی تگ های input و select است، و عرض تگ را ( بر اساس پیکسل ) تعیین می‌کند.

sizes

صفت خصوصی تگ های img و link و source است، و اندازه منبع مرتبط را تعیین می کند.

span

صفت خصوصی تگ های col و colgroup است، و جهت تعیین تعداد ستون های یک جدول HTML کاربرد دارد.

spellcheck

صفت عمومی تگ های HTML است، و نشان‌ دهنده‌ این است که آیا عملیات بررسی واژه‌ها برای تگ مورد نظر مجاز است یا خیر

src

صفت خصوصی تگ های audio و iframe و embed و img و input و script و source و track و video است،

و جهت تعیین نشانی منبع تگ های مذکور کاربرد دارد.

srcdoc

صفت خصوصی تگ iframe است، و جهت نمایش یک محتوای HTML درون تگ iframe کاربرد دارد.

srclang

صفت خصوصی تگ track است، و جهت تعیین نوع زبان فایل زیرنویس تگ track کاربرد دارد.

srcset

صفت خصوصی تگ های img و source است، و جهت تعیین url یک عکس یا منبع که در وضعیت مختلف در سند وجود دارد، به کار می رود.

start

صفت خصوصی تگ ol است، و می توان از طریق آن اولین عدد دلخواه در فهرست را تعیین نمود.

step

صفت خصوصی تگ input است، و جهت تعیین فاصله بین تگ های input کاربرد دارد.

 لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

style

 صفت عمومی تگ های HTML است، و در داخل این ویژگی می توان کدهای css را درون سند html تعریف نمود.

tabindex

صفت عمومی تگ های HTML است، و این صفت ترتیب tab خوردن تگ های html را می تواند به صورت دلخواه تغییر دهد.

target

صفت خصوصی تگ های a و area و base و form است،

و این ویژگی نحوه باز شدن پنجره مربوط به url این تگ ها را مدیریت می نماید.

title

صفت عمومی تگ های HTML است،

و متنی را در یک کادر کوچک با قرار دادن mouse روی تگ مورد نظر نمایش می‌دهد.

translate

صفت عمومی تگ های HTML است،

و این ویژگی مشخص می کند که محتوای تگ مورد نظر بایستی ترجمه شود یا خیر؟

type

صفت خصوصی تگ های button و embed و input و link و menu و object و script و source و style است،

که نوع تگ های مذکور را تعیین می نماید.

usemap

صفت خصوصی تگ های img و object است، که یک اسم یکسان با خاصیت name در تگ map می گیرد. و جهت مدیریت فایل رسانه یا عکس درون نقشه html است. 

value

صفت خصوصی تگ های button و li و input و option و meter و progress و param است، و مقدار پیش‌فرضی که در زمان بارگذاری صفحه برای تگ انتخاب می‌شود را تعیین می‌کند. 

width

صفت خصوصی تگ های img و embed و canvas و iframe و input و object و video است،

که مقدار عرض محتوای این تگ ها را مدیریت می نماید. 

wrap

صفت خصوصی تگ textarea است، و طول ناحیه متن تگ textarea را براساس طول متن جهت ارسال در فرم مدیریت می کند. 

 لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

 لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

 لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html 

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

 لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html 

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html 

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

لیست کامل صفات تگ های HTML خواص تگ های HTML صفت html

لیست کامل صفات تگ های HTML خواص تگ های HTML صفت html

لیست کامل صفات تگ های HTML خواص تگ های HTML صفت html

لیست کامل صفات تگ های HTML خواص تگ های HTML صفت html

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

لیست کامل صفات تگ های HTML خواص تگ های HTML صفت html

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

لیست کامل صفات تگ های HTML خواص تگ های HTML صفت html

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

لیست کامل صفات تگ های HTML خواص تگ های HTML صفت html

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

لیست کامل صفات تگ های HTML خواص تگ های HTML صفت html

لیست کامل صفات تگ های HTML | خواص تگ های HTML | ویژگی های html

لیست کامل صفات تگ های HTML خواص تگ های HTML صفت html

لیست کامل صفات تگ های HTML خواص تگ های HTML صفت html | لیست کامل صفات تگ های HTML خواص تگ های HTML صفت html | لیست کامل صفات تگ های HTML خواص تگ های HTML صفت html | لیست کامل صفات تگ های HTML خواص تگ های HTML صفت html

لیست کامل صفات تگ های HTML خواص تگ های HTML صفت html – اختصاصی سایت آموزی