کاربرد تگ html , تگ body , تگ head , تگ title , تگ meta , کاربرد تگ html , تگ body در سایت آموزی

زبان html به عنوان یک زبان طراحی در زمینه طراحی وب شناخته می شود.

در حقیقت html ساختار و چارچوب یک وبسایت را براساس کدهای html ایجاد می کند.

معرفی و کاربرد تگ html

تگ html , تگ body , تگ head , تگ title , تگ meta , کاربرد تگ html

کاربرد تگ html , تگ body , تگ head , تگ title , تگ meta , کاربرد تگ html، | تگ html , تگ body , تگ head , تگ title , تگ meta , کاربرد تگ html، | کاربرد تگ html , تگ body , تگ head , تگ title , تگ meta , کاربرد تگ html،

html ، شامل ۵ ورژن در نسخه های قدیمی تا جدید خود می باشد. که اسناد html اخیرا بر پایه html5 نوشته می شود.

اولین جمله هر سند اچ تی ام ال <DOCTYPE html!> است.

این بخش در واقع به همه بیان می‌کند که ما در حال ایجاد یک صفحه HTML با نسخه ۵ هستیم.

پس  اولین کاری که انجام می‌دهیم، آن است که همین کلمه را در ابتدای سند بنویسیم.

اگر نگاهی به صفحه ساده‌ای که برایتان مثال زدیم نیز بیندازید, در خط اول کلمه <DOCTYPE html!> را می‌بینید.

پس بخاطر داشته باشید که ما همیشه آن را در اولین خط از کدهایمان قرار می‌دهیم.

ساختار  تگ  HTML

دومین رکن اصلی هر صفحه HTML ، استفاده از تگ های باز و بسته <html> و <html/> است.

که برای شروع نوشتن زبان اچ تی ام ال از آن استفاده می‌کنیم.

همه محتویات یک صفحه اچ تی ام ال را از این به بعد در بین این دو تگ  html ، می نویسیم.

تگ های باز در html به opening tag و تگ های بسته در html به closing tag معروف هستند.

تگ  اچ تی ام ال ، به عنوان ریشه اصلی سند html و پدر همه تگ های درونی سند html است.

تگ html , تگ body , تگ head , تگ title , تگ meta , کاربرد تگ html

کاربرد تگ html , تگ body , تگ head , تگ title , تگ meta , کاربرد تگ html، | تگ html , تگ body , تگ head , تگ title , تگ meta , کاربرد تگ html، | تگ html، , تگ body , تگ head , تگ title , تگ meta , کاربرد تگ html، | تگ html , تگ body , تگ head , تگ title , تگ meta , کاربرد تگ html، | تگ head , تگ title , تگ meta | تگ head , تگ title , تگ meta | تگ head , تگ title , تگ meta

بین دو تگ <html> و <html/> تگ‌های استاندارد جدیدی با اسامی زیر قرار می‌گیرند:

  1. تگ باز head و تگ بسته head
  2. تگ باز title و تگ بسته title
  3. تگ های تکی meta 
  4. تگ های تکی link
  5. تگ باز script و تگ بسته script
  6. تگ body ( که خود شامل تگ های متعددی برای ساخت بدنه سایت است )

تگ باز head و تگ بسته head در برگیرنده اطلاعات ابتدایی را در رابطه با صفحه html است.

تگ باز title و تگ بسته title در برگیرنده عنوان سایت که در پنجره بالای مرورگر مشخص می شود می باشد.

کاربرد تگ html , تگ body , تگ head , تگ title , تگ meta – اختصاصی سایت آموزی