تگ input در html خصوصیات مهم accept ، src و value

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی قصد داریم برای شما عزیزان تگ input را معرفی کنیم.

تگ input در html

تگ input در html به عنوان یکی از تگ های پرکاربرد خصوصا در ساخت فرم های سند html می باشد. این تگ جهت ایجاد کنترل ها در سند html معمولا در درون تگ form به کار می رود.

تگ input در html خصوصیات مهم accept ، src و value - سایت آموزی

کنترل ها در input با یک Attribute به نام type مشخص می شود. input براساس نوع خاصیتی که می گیرد ، می تواند کنترل لیست های بازشو ، دکمه های فرمان ، کادرهای متن ، دکمه های رادیو و … را مشخص کند. این تگ به عنوان یک تگ تنها ( Self Closing Tag ) می باشد و شامل تگ بسته نمی شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

معرفی خصوصیت های مهم تگ input در زبان html

خصوصیت accept :

لیستی از مجموعه مورد تایید کنترل است که توسط سرور فرم آنها را قبول می کند. مقادیر accept با کاما از هم جدا می شوند.

خصوصیت alt :

با این خصوصیت متن جایگزین، در صورت عدم نمایش کنترل توسط مرورگر ، نمایش داده می شود.

خصوصیت checked در تگ input و زبان html :

ویژگی checked در کنترل دکمه های رادیویی و چک می تواند برخی از آنها را بصورت پیش فرض فعال نشان دهد.

خصوصیت disabled :

این خصوصیت می تواند قابلیت کنترلی در تگ input را غیر فعال کند.

خصوصیت maxlength :

این خصوصیت جهت کنترل کادرهای متنی می تواند تعداد کاراکترهای مجاز متن را تعیین کند.

خصوصیت name در تگ input و زبان html :

این خصوصیت یک اسم به عنصر input می دهد. این ویژگی بسیار مهم است. و در اعتبار سنجی فرم ها حتما تگ های input باید دارای خصیصه name باشند.

خصوصیت class :

یک کلاس به input می دهد و معمولا برای گروهی کردن چند کنترل در اعتبارسنجی فرم ها کاربرد دارد. کلاس های یکسان در استایل نویسی گروهی عناصر input هم موثر است.

خصوصیت id :

یک شناسه مخصوص به عنصر input می دهد که تنها متعلق به همان عنصر است و کنترل های اختصاصی روی آن انجام می شود.

خصوصیت size :

این خصوصیت سایز و اندازه کاراکترهای کنترل را تعیین می کند .

خصوصیت src در عنصر input و زبان html :

این خصوصیت در این تگ فقط در مورد مسیردهی url عکس ها کاربرد دارد و کنترل عکس ها را شامل می شود.

خصوصیت های type و value :

این خصوصیت ها در کنترل های مختلف داری مقادیر متفاوتی می باشند که در مقاله آموزشی بعد به توضیح آن می پردازیم.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

تگ input در html خصوصیات مهم accept ، src و value - سایت آموزی

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

تگ input در html خصوصیات مهم accept ، src و value – اختصاصی سایت آموزی