رویداد عمومی onafterprint در HTML5 | درخواست چاپ

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی و کاربرد صفت رویدادی onafterprint در سند html می پردازیم.

ویژگی رویدادی onafterprint زمان عملیات پرینت صفحه html به کار می رود و بیشتر در تگ body استفاده می شود.

رویداد عمومی onafterprint در HTML5 | درخواست چاپ - سایت آموزی

معرفی و کاربرد صفت رویدادی onafterprint در سند HTML

صفت رویدادی onafterprint زمان عملیات پرینت صفحه html به کار می رود. این صفت رویدادی html بیشتر در تگ body استفاده می شود.

ویژگی onafterprint رویدادی است با استفاده از آن میتوان زمانی که کاربر درخواست چاپ صفحه را داد و یا زمانی که کاربر پنجره چاپ صفحه را بست با استفاده از دستورات جاوا اسکریپت یک رویداد اجرا کنیم.

صفت رویدادی onafterprint یک رویداد جدید است که در نسخه HTML5 معرفی شده است.

معمولا صفت رویدادی onafterprint ، همراه با رویداد onbeforeprint می آید.

مثال در مورد استفاده از ویژگی onafterprint درون تگ body

[html]<!DOCTYPE html>
<html>
<body onafterprint=”myFunction()”>
<h2>Try to print this document</h2>
<p><b>Tip:</b> Keyboard shortcuts, such as Ctrl+P sets the page to print.</p>
<p><b>Note:</b> The onafterprint event is not supported in Safari and Opera.</p>
<p><b>Note:</b> In IE, the onafterprint event occurs before the print dialogue box, instead of after.</p>
<script>
function myFunction() {
alert(“This document is now being printed”);
}
</script>
</body>
</html>[/html]

نکته مهم :

صفت رویدادی onafterprint در مرورگر IE/Edge ، قبل از باز شدن پنجره چاپ صفحه ، اجرا می شود.

بررسی ویژگی onafterprint درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی onafterprint درون نسخه HTML5 معرفی شده است و در نسخه HTML 4.0.1 و ورژن های قدیمی تر وجود نداشت.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی onafterprint در تگ body

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد عمومی onafterprint در HTML5 | درخواست چاپ – اختصاصی سایت آموزی