رویداد عمومی onafterprint در HTML5 | صفت رویداد onafterprint

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی و کاربرد صفت رویدادی onafterprint در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی onafterprint زمان عملیات پرینت صفحه html به کار می رود و بیشتر در تگ body استفاده می شود.

رویداد عمومی onafterprint در HTML5 | صفت رویداد onafterprint

رویداد عمومی onafterprint در HTML5 | صفت رویداد onafterprint | رویداد عمومی onafterprint در HTML5 | صفت رویداد onafterprint | رویداد عمومی onafterprint در HTML5 | صفت رویداد onafterprint | رویداد عمومی onafterprint در HTML5 | صفت رویداد onafterprint | رویداد عمومی onafterprint در HTML5 | صفت رویداد onafterprint | رویداد عمومی onafterprint در HTML5 | صفت رویداد onafterprint | رویداد عمومی onafterprint در HTML5 | صفت رویداد onafterprint

معرفی و کاربرد صفت رویدادی onafterprint در سند HTML

صفت رویدادی onafterprint زمان عملیات پرینت صفحه html به کار می رود.

این صفت رویدادی html بیشتر در تگ body استفاده می شود.

ویژگی onafterprint رویدادی است با استفاده از آن میتوان زمانی که کاربر درخواست چاپ صفحه را داد و یا زمانی که کاربر پنجره چاپ صفحه را بست با استفاده از دستورات جاوا اسکریپت یک رویداد اجرا کنیم.

صفت رویدادی onafterprint یک رویداد جدید است که در نسخه HTML5 معرفی شده است.

معمولا صفت رویدادی onafterprint ، همراه با رویداد onbeforeprint می آید.

مثال در مورد استفاده از ویژگی onafterprint درون تگ body

نکته مهم :

صفت رویدادی onafterprint در مرورگر IE/Edge ، قبل از باز شدن پنجره چاپ صفحه ، اجرا می شود.

بررسی ویژگی onafterprint درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی onafterprint درون نسخه HTML5 معرفی شده است و در نسخه HTML 4.0.1 و ورژن های قدیمی تر وجود نداشت.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی onafterprint در تگ body

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

رویداد عمومی onafterprint در HTML5 | صفت رویداد onafterprint

رویداد عمومی onafterprint در HTML5 | صفت رویداد onafterprint

رویداد عمومی onafterprint در HTML5 | صفت رویداد onafterprint – اختصاصی سایت آموزی