رویداد عمومی onkeyup در HTML رها کردن دکمه کیبورد

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی صفت رویدادی onkeyup در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی onkeyup زمانی رخ می دهد که کاربر یک کلید را از روی صفحه کلید فشار دهد و سپس رها کند. خصوصیت رویدادی onkeyup یک رویداد عمومی تگ های html است.

رویداد عمومی onkeyup در HTML رها کردن دکمه کیبورد - سایت آموزی

معرفی صفت رویدادی onkeyup در سند HTML

صفت رویدادی onkeyup زمانی رخ می دهد که کاربر یک کلید را از روی صفحه کلید فشار دهد و سپس رها کند. این رویداد هم جزء رویداد عمومی در تگ های html است.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

اما خصوصیت رویدادی onkeyup را نباید برای تگ base ، تگ bdo ، تگ br ، تگ head ، تگ html ، تگ iframe ، تگ meta ، تگ param ، تگ script ، تگ style و تگ title به کار برد. ویژگی رویدادی onkeyup در دسته رویداد های مربوط به صفحه کلید یا کیبورد قرار می گیرد.

نکته مهم

رویداد های مرتبط با ویژگی رویدادی onkeyup عبارتند از:

  • onkeydown
  • onkeypress
  • onkeyup

مثال در مورد استفاده از ویژگی onkeyup، درون تگ input

<input type=”text” onkeyup=”myFunction()”>

بررسی این ویژگی درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی onkeyup ، در نسخه HTML5 و نسخه HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود داشته و پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی onkeyup

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد عمومی onkeyup در HTML رها کردن دکمه کیبورد – اختصاصی سایت آموزی