رویداد عمومی onloadeddata داده ها اجرای فریم بعد

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی صفت رویدادی onloadeddata در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی onloadeddata زمانی رخ می دهد که داده ها برای فریم جاری لود شده اند اما داده ها برای اجرای فریم بعدی کافی نیستند.

رویداد عمومی onloadeddata داده ها اجرای فریم بعد - سایت آموزی

معرفی صفت رویدادی onloadeddata در سند اچ تی ام ال

صفت رویدادی onloadeddata زمانی رخ می دهد که داده ها برای فریم جاری لود شده اند اما داده ها برای اجرای فریم بعدی کافی نیستند. و این رویداد بیشتر در تگ audio و تگ video استفاده می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

خاصیت رویدادی onloadeddata ، در سند جدید HTML5 معرفی شد. و در HTML4.01 و ورژن های قدیمی تر وجود نداشته است. خصوصیت رویدادی onloadeddata ، در دسته رویدادهای مربوط به media قرار می گیرد.

در طول پروسه لود شدن یک ویدئو یا صدا ، رویداد های زیر به ترتیب روی می دهند:

  1. onloadstart
  2. ondurationchange
  3. onloadedmetadata
  4. onloadeddata
  5. onprogress
  6. oncanplay
  7. oncanplaythrough

رویداد عمومی onloadeddata داده ها اجرای فریم بعد

مثال در مورد استفاده از ویژگی onloadeddata درون تگ audio

<audio onloadeddata=”myFunction()”>

مثال در مورد استفاده از ویژگی onloadeddata درون تگ video

<video onloadeddata=”myFunction()”>

بررسی ویژگی onloadeddata درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی onloadeddata ، در نسخه HTML5 معرفی شده است و در نسخه HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی onloadeddata

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد عمومی onloadeddata داده ها اجرای فریم بعد – اختصاصی سایت آموزی