رویداد عمومی onloadeddata داده ها اجرای فریم بعد

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی صفت رویدادی onloadeddata در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی onloadeddata زمانی رخ می دهد که داده ها برای فریم جاری لود شده اند اما داده ها برای اجرای فریم بعدی کافی نیستند.

رویداد عمومی onloadeddata داده ها اجرای فریم بعد - سایت آموزی

معرفی صفت رویدادی onloadeddata در سند HTML

صفت رویدادی onloadeddata زمانی رخ می دهد که داده ها برای فریم جاری لود شده اند اما داده ها برای اجرای فریم بعدی کافی نیستند.

و این رویداد بیشتر در تگ audio و تگ video استفاده می شود.

خاصیت رویدادی onloadeddata ، در سند جدید HTML5 معرفی شد. و در HTML4.01 و ورژن های قدیمی تر وجود نداشته است.

خصوصیت رویدادی onloadeddata ، در دسته رویدادهای مربوط به media قرار می گیرد.

در طول پروسه لود شدن یک ویدئو یا صدا ، رویداد های زیر به ترتیب روی می دهند:

  1. onloadstart
  2. ondurationchange
  3. onloadedmetadata
  4. onloadeddata
  5. onprogress
  6. oncanplay
  7. oncanplaythrough

رویداد عمومی onloadeddata داده ها اجرای فریم بعد

مثال در مورد استفاده از ویژگی onloadeddata درون تگ audio

[html]<audio onloadeddata=”myFunction()”>[/html]

مثال در مورد استفاده از ویژگی onloadeddata درون تگ video

[html]<video onloadeddata=”myFunction()”>[/html]

بررسی ویژگی onloadeddata درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی onloadeddata ، در نسخه HTML5 معرفی شده است و در نسخه HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی onloadeddata

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد عمومی onloadeddata داده ها اجرای فریم بعد – اختصاصی سایت آموزی