رویداد عمومی onoffline در HTML زمان آفلاین بودن مرورگر

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی صفت رویدادی onoffline در سند html می پردازیم.

ویژگی رویدادی onoffline زمانی رخ می دهد یک مرورگر در حالت آفلاین قرار داشته باشد.

خصوصیت رویدادی onoffline یک رویداد عمومی تگ های html است.

رویداد عمومی onoffline در HTML زمان آفلاین بودن مرورگر

معرفی صفت رویدادی onoffline در سند اچ تی ام ال

صفت رویدادی onoffline زمانی رخ می دهد یک مرورگر در حالت آفلاین قرار داشته باشد. در این حالت می توانید برای عناصر اچ تی ام ال از طریق یک کد جاوا اسکریپت رویداد تعریف کنید.

این رویداد هم جزء رویداد عمومی در تگ های html است.

رویداد عمومی onoffline در HTML زمان آفلاین بودن مرورگر

نکات مهم

  1. جهت اجرای رویداد ononline و وضعیت آنلاین در مرورگر، باید آیتم work offline را در حالت فعال قرار دهید.
  2. جهت اجرای رویداد onoffline و وضعیت آنلاین در مرورگر، باید آیتم work offline را در حالت غیر فعال قرار دهید.

مثال در مورد استفاده از ویژگی onoffline درون تگ body

[html]<body ononline=”onFunction()” onoffline=”offFunction()”>
<p dir=”rtl”>….</p>
<script>
function onFunction() {
alert (“this borowser is online now!”);
}
function offFunction() {
alert (“this borowser is online now!”);
}
</script>
</body>[/html]

بررسی ویژگی onoffline درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی onoffline ، در نسخه HTML5 معرفی شده است و در نسخه HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی onoffline

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد عمومی ononline در HTML زمان آفلاین بودن مرورگر – اختصاصی سایت آموزی