رویداد عمومی onplay در HTML | پخش صوت یا تصویر

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت رویدادی onplay در سند اچ تی ام ال می پردازیم. ویژگی رویدادی onplay زمانی روی می دهد فایل ویدئویی یا فایل صوتی ، که توسط کاربر یا به صورت برنامه نویسی ویدئو یا صدا شروع به پخش کند. خصوصیت onplay یک رویداد عمومی تگ های اچ تی ام ال است. ویژگی رویدادی onplay معمولا در تگ audio و تگ video استفاده می شود.

رویداد عمومی onplay در HTML | پخش صوت یا تصویر - سایت آموزی

معرفی صفت رویدادی onplay در سند اچ تی ام ال

صفت رویدادی onplay زمانی روی می دهد فایل ویدئویی یا فایل صوتی توسط کاربر شروع به پخش کند. در نقطه مقابل رویداد onpause زمانی روی می دهد که پخش یک فایل ویدئویی یا فایل صوتی ، متوقف شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

ویژگی رویدادی onplay در دسته رویداد های مربوط به media ( مدیا ) قرار می گیرد. این رویداد هم جزء رویدادهای عمومی در تگ های اچ تی ام ال است.

مثال در مورد استفاده از ویژگی onplay درون تگ audio

<audio onplay=”myFunction()”>

مثال در مورد استفاده از ویژگی onplay درون تگ video

<video onplay=”myFunction()”>

بررسی ویژگی onplay درون سند html4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی onplay ، در نسخه HTML5 معرفی شده است و در نسخه HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی onplay

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد عمومی onplay در HTML | پخش صوت یا تصویر – اختصاصی سایت آموزی