زبان css در طراحی سایت | زبان طراحی css | زبان سی اس اس | طراحی با css

در این مقاله از سایت آموزی به معرفی زبان طراحی css جهت استفاده شما کاربران گرامی می پردازیم.

زبان css در طراحی سایت

زبان css در طراحی سایت ، به عنوان یکی از زبان های سمت مشتری به حساب می آید.

css مخفف عبارت انگلیسی ( Cascading Style Sheets ) و به معنی برگه های پشت سر هم و مشبک می باشد.

به CSS زبان الگوهای آبشاری نیز گفته می شود.

زبان css در طراحی سایت | زبان طراحی css | زبان سی اس اس | طراحی با css

زبان css در طراحی سایت | زبان طراحی css | زبان سی اس اس | طراحی با css

زبان طراحی css جهت استایل دادن به چارچوپ سایت شما کاربرد دارد.

ظاهر زبان سنتی HTML ، توسط CSS تغییر می کند. با CSS رنگ و لعاب سایت شما شکل می گیرد.

هیچ وبسایت استانداری در جهان وب ، تنها بر پایه HTML بنا نشده است و CSS را در طرح بندی سایت خود داشته است.

کدهای CSS را به سه طریق می توانیم بنویسیم:

  1. روش inline (درون تگی)
  2. روش internal (درون تگ head)
  3. روش External (ساخت سند خارجی CSS)

1- روش inline (درون تگی)

در این روش کدهای css داخل تگ یا همان المنت و در داخل Attribute به نام style می نویسند.

زبان css در طراحی سایت | زبان طراحی css | زبان سی اس اس | طراحی با css

زبان css در طراحی سایت | زبان طراحی css | زبان سی اس اس | طراحی با css

۲- روش internal (درون تگ head)

در این روش کلیه کدهای CSS را در بین تگ head باز و بسته و درون تگ style باز و بسته می نویسیم.

زبان css در طراحی سایت | زبان طراحی css | زبان سی اس اس | طراحی با css

زبان css در طراحی سایت | زبان طراحی css | زبان سی اس اس | طراحی با css

۳- روش External (ساخت سند خاجی CSS)

در این روش یک سند خارجی CSS می سازیم. و آن را از طریق تگ link به سند html خود پیوست می کنیم. در این روش کلیه کدهای CSS ، در همان سند خارجی نوشته خواهد شد.

زبان css در طراحی سایت | زبان طراحی css | زبان سی اس اس | طراحی با css

زبان css در طراحی سایت | زبان طراحی css | زبان سی اس اس | طراحی با css

آخرین نسخه از سند css با نام css3 به جهان وب عرضه شد. در این نسخه قابلیت ها و افکت های زیادی به این زبان طراحی اضافه شده است.

زبان css در طراحی سایت | زبان طراحی css | زبان سی اس اس | طراحی با css – اختصاصی سایت آموزی