صفت خصوصی high در HTML5 | صفت high درون تگ meter

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی high می پردازیم. خاصیت high در آخرین نسخه زبان HTML یعنی HTML5 معرفی شده است. صفت high مخصوص تگ meter می باشد.

صفت خصوصی high در HTML5 | صفت high درون تگ meter - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی high در سند HTML

ویژگی خصوصی high ، مخصوص تگ meter می باشد. خاصیت high ، یک ویژگی جدید در سند html است، که در آخرین نسخه آن یعنی HTML5 معرفی شد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در صورت استفاده از ویژگی خصوصی high در تگ meter ، می توانیم بالاترین مقدار را براساس محدوده تعیین شده توسط تگ meter مشخص می کنیم.

مثال در مورد ویژگی خصوصی high درون تگ meter

<meter min=”0″ low=”40″ high=”90″ max=”100″ value=”95″></meter>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

همانطور که در مثال بالا می بینید، بالاترین مقدار در نوار ساخته شده توسط تگ meter در کد html ، از طریق صفت high و مقدار ۹۰ ، تعیین شده است.

بررسی ویژگی خصوصی high در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی high یک صفت جدید در HTML5 است. و در HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود ندارد.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی high درون تگ meter

پیوندهای کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی high در HTML5 | صفت high درون تگ meter – اختصاصی سایت آموزی