صفت خصوصی onabort در HTML | رویداد onabort تگ audio تگ video

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی onabort در سند html می پردازیم. رویداد onabort مخصوص تگ audio ، تگ embed ، تگ img ، تگ object و تگ video می باشد.

صفت خصوصی onabort در HTML | رویداد onabort تگ audio تگ video

صفت خصوصی onabort در HTML | رویداد onabort تگ audio تگ video | صفت خصوصی onabort در HTML | رویداد onabort تگ audio تگ video | صفت خصوصی onabort در HTML | رویداد onabort تگ audio تگ video | صفت خصوصی onabort در HTML | رویداد onabort تگ audio تگ video | صفت خصوصی onabort در HTML | رویداد onabort تگ audio تگ video | صفت خصوصی onabort در HTML | رویداد onabort تگ audio تگ video

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی onabort در سند HTML

خاصیت onabort مخصوص تگ audio ، تگ embed ، تگ img ، تگ object و تگ video در سند html می باشد.

رویداد onabort در صورتی که فرآیند دانلود یک ویدئو یا صوت قطع شده و تکمیل نشود رخ خواهد داد.

صفت رویدادی onabort برای زمانی است که بارگیری داده ها قطع شده اما خطایی روی نداده باشد.

نکته مهم :

صفت onabort برای تگ های audio و video در ویندوز 7 توسط مرورگر اینترنت اکسپلورر 11 پشتیبانی نمی شود.

مثال در مورد استفاده از ویژگی onabort درون تگ video

مثال در مورد استفاده از ویژگی onabort درون تگ audio

بررسی ویژگی onabort درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی onabort درون نسخه HTML5 و در HTML 4.0.1 وجود داشته و از نظر کاربرد تفاوتی نداشته و در هر دو ورژن پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی onabort در تگ audio ، تگ embed ، تگ img ، تگ object و تگ video

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی onabort در HTML | رویداد onabort تگ audio تگ video

صفت خصوصی onabort در HTML | رویداد onabort تگ audio تگ video

صفت خصوصی onabort در HTML | رویداد onabort تگ audio تگ video – اختصاصی سایت آموزی