صفت خصوصی open در HTML باز شدن تگ details پیش فرض

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی open در سند html می پردازیم. خاصیت open یک صفت بولی ( boolean ) در سند html محسوب می شود.

صفت اختصاصی open مخصوص تگ details می باشد.

صفت خصوصی open در HTML باز شدن تگ details پیش فرض - سایت آموزی

معرفی ویژگی خصوصی open در سند اچ تی ام ال

خاصیت open یک صفت بولی ( boolean ) در سند html محسوب می شود.

استفاده از خصوصیت open موجب می شود تگ details به طور پیش فرض باز باشد.

صفت اختصاصی open مخصوص تگ details می باشد.

ویژگی open در سند جدید HTML5 تعریف شده است و در نسخه های قبلی HTML وجود نداشته است.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی open درون تگ details

[html]<details open>
<summary>Copyright 1999-2014.</summary>
<p> – by Refsnes Data. All Rights Reserved.</p>
<p>All content and graphics on this web site are the property of the company Refsnes Data.</p>
</details>[/html]

بررسی ویژگی خصوصی open درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی open ، در نسخه HTML5 معرفی شده است و در نسخه HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی open

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی open در HTML باز شدن تگ details پیش فرض – اختصاصی سایت آموزی