صفت خصوصی readonly در HTML | فیلد ورودی خواندنی

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی readonly در سند html می پردازیم. ویژگی readonly به این منظور به کار می رود تا امکان تغییر در محتوای تگ html تا قبل از برآورده شدن یک شرط ، جاوا اسکریپت وجود نداشته باشد.

و هنگامی که شرط مورد نیاز برآورده شد، صفت اختصاصی readonly از تگ html مورد نظر با استفاه از توابع جاوا اسکریپت ، حذف شده یا به عبارتی آن تگ html قابل ویرایش شود. صفت اختصاصی readonly مخصوص تگ input و تگ textarea می باشد.

صفت خصوصی readonly در HTML | فیلد ورودی خواندنی - سایت آموزی

معرفی ویژگی خصوصی readonly در سند HTML

ویژگی اختصاصی readonly مشخص می کند که عناصر ورودی تگ های input و textarea فقط به شکل خواندنی و غیرقابل تغییر باشند. در صورت استفاده از خاصیت readonly ، امکان کپی پیست کردن روی فیلد ورودی مربوطه و یا نوشتن وجود نخواهد داشت.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

ویژگی readonly یک صفت بیتی و یک صفت boolean است. صفت بیتی به معنی این است که تعریف آن صفت بدون مقدار انجام می شود. مثلا استفاده از ویژگی readonly برای اجرای عملیات آن کافی است. و به value یا مقدار نیازی ندارد. صفت اختصاصی readonly مخصوص تگ input و تگ textarea می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی readonly درون تگ input

<form action=”/action_page.php”>
Country: <input type=”text” name=”country” value=”Norway” readonly><br>
<input type=”submit” value=”Submit”>
</form>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی readonly درون تگ textarea

<textarea readonly>
At w3schools.com you will learn how to make a website. We offer free tutorials in all web development technologies.
</textarea>

بررسی ویژگی خصوصی readonly درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی readonly ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی readonly

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی readonly در HTML | فیلد ورودی خواندنی – اختصاصی سایت آموزی