صفت خصوصی step در HTML فواصل اعداد صحیح تگ input

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی خاصیت step در سند html می پردازیم. ویژگی step ، فواصل اعداد صحیح را برای تگ input مشخص می کند. خاصیت step ، مخصوص تگ input می باشد.

صفت خصوصی step در HTML فواصل اعداد صحیح تگ input - سایت آموزی

معرفی ویژگی خصوصی step در سند اچ تی ام ال

ویژگی خصوصی  step ، فواصل اعداد صحیح را برای تگ input مشخص می کند. مثلا اگر step برابر با ۳ باشد. اعداد مورد نظر دارای قاعده زیر هستند:

-۳، ۰، ۳، ۶

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

خصوصیت step را می توان با ویژگی های حداکثر و حداقل برای ایجاد طیف وسیعی از مقادیر قانونی مورد استفاده قرار داد.

خاصیت step با انواع ورودی های زیر کار می کند:

شماره، محدوده، تاریخ، زمان، محلی، ماه، زمان و هفته خاصیت step ، مخصوص تگ input می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی step درون تگ input

<form action=”/action_page.php”>
<input type=”number” name=”points” step=”3″>
<input type=”submit”>
</form>

بررسی ویژگی خصوصی step درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی step ، در نسخه HTML5 معرفی شده است. و در HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی step

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی step در HTML فواصل اعداد صحیح تگ input – اختصاصی سایت آموزی