صفت عمومی tabindex در HTML شماره tab خوردن تگ

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی خاصیت عمومی tabindex در سند html می پردازیم. ویژگی عمومی tabindex دستور tab را برای یک تگ html ، در زمانی که دکمه tab برای مرور استفاده می شود ، مشخص می کند. خاصیت عمومی tabindex درون سند HTML ، مورد استفاده برای کلیه تگ های html می باشد.

صفت عمومی tabindex در HTML شماره tab خوردن تگ - سایت آموزی

معرفی ویژگی عمومی tabindex در سند اچ تی ام ال

توسط ویژگی عمومی tabindex ، می توانیم براساس کلید tab کامپیوتر در یک یا چند تگ html ، ترتیب tab خوردن را مدیریت کنیم. در واقع با اختصاص شماره به مقدار این صفت می توان این ترتیب را به راحتی مدیریت کرد. خاصیت tabindex ، برای کلیه تگ های html می باشد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

مثال در مورد استفاده از ویژگی عمومی tabindex درون تگ a

<a href=”https://siteamoozi.com/” tabindex=”2″>Siteamoozi</a>
<a href=”http://www.google.com/” tabindex=”1″>Google</a>
<a href=”http://www.microsoft.com/” tabindex=”3″>Microsoft</a>

بررسی ویژگی عمومی tabindex درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی عمومی tabindex ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود. در HTML5 ، خاصیت tabindex را می توان در هر تگ HTML مورد استفاده قرار داد. اما در HTML4.01 ، خصوصیت tabindex را می توانید تنها برای تگ های area ، a ، select ، object ، input ، textarea و button استفاده نمایید.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی عمومی tabindex

صفت html chromeinternet-explorerfirefoxsafariopera
tabindex بله بله بله بله بله

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت عمومی tabindex در HTML شماره tab خوردن تگ – اختصاصی سایت آموزی