صفت box-decoration-break در css تکه تکه شدن تگ inline

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت box-decoration-break در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی box-decoration-break در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

صفت box-decoration-break در css تکه تکه تگ inline - سایت آموزی

معرفی ویژگی کاربردی box-decoration-break در زبان طراحی css

توسط خاصیت box-decoration-break می توانیم ویژگی های دیگری از جمله background و padding و border و border-image و box-shadow و margin و clip را وقتی که تگ html اینلاین داخل آنها Fragment یا تکه تکه می شود، به چه طریقی در آن تگ html اینلاین تکه تکه شده اعمال بشوند.

نکته مهم

خاصیت box-decoration-break تنها برای تگ های html اینلاین لول کابرد داشته و در تگ های html بلاک لول قابل استفاده نیست.

مقادیر صفت کاربردی box-decoration-break در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی box-decoration-break که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۳ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار slice
  2. مقدار clone
  3. مقدار initial

مقدار slice درون خاصیت box-decoration-break در زبان سی اس اس

اگر خاصیت box-decoration-break را برابر با مقدار slice قرار دهیم، در این صورت با شکست در تگ اینلاین ، استایل و نوشته ها در تگ inline-level در خطوط بعدی نتیجه شکست خط اول می شود. و حالت تکه تکه می گیرند. و تنها استایل خط اول در خطوط بعدی اعمال می گردد.

مقدار slice به عنوان مقدار پیش فرض صفت box-decoration-break می باشد.

مثال براساس مقدار slice برای خاصیت box-decoration-break

[html]<div class=”container”>
<div class=”wrap”>
<span class=”text”>
The quick orange fox
</span>
</div>
</div>[/html]

در مثال بالا یک تگ span یک تگ اینلاین لول می باشد درون تگ های div قرار داده ایم و کلاس text را برای اعمال خصوصیت box-decoration-break برای آن در نظر گرفته ایم.

استایل دهی به کلاس text درون تگ span

[html].text {
-webkit-box-decoration-break: slice;
box-decoration-break: slice;
font-size: 24px;
line-height: 2;
background: linear-gradient(to bottom right, yellow, green);
box-shadow: 8px 8px 10px 0px deeppink, -5px -5px 5px 0px blue, 5px 5px 15px 0px yellow;
border-style: solid;
border-radius: 16px;
padding: 4px 18px;
box-sizing: border-box;
}[/html]

در این بخش به جهت تفهیم اعمال ویژگی جدید box-decoration-break برای تگ اینلاین مورد نظر کلاس text را که متعلق به تگ span می باشد، براساس ویژگی های مخصوصی که در بالا ذکر شد، استایل دهی کردیم.

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

صفت box-decoration-break در css تکه تکه شدن تگ inline

همانطور که در خروجی مرورگر اینترنتی مشخص است زمانی که خاصیت box-decoration-break را برابر با مقدار slice قرار دادیم، شاهد شکست تگ اینلاین لول span به چند خط هستیم.

ویژگی هایی همچون background و box-shadow و border و padding با شکست تگ در چند خط بر روی خط اول اعمال شده است. و در خطوط بعدی شکست تگ اینلاین لول ، همان استایل ها را به خط بعدی برده است.

نکته مورد نظر در مقدار slice اعمال استایل تنها در خط اول است، و استایل و نوشته ها در خطوط بعدی نتیجه شکست خط اول است. و هر خط شامل یک استایل مستقل نخواهد بود.

مقدار clone درون خاصیت box-decoration-break در زبان سی اس اس

اگر خاصیت box-decoration-break را برابر با مقدار clone قرار دهیم، تگ html اینلاین لول مورد نظر استایل ها در ویژگی های مخصوص که توضیح دادیم، بصورت سراسری برای تگ html اینلاین اعمال می شود و هر خط ، استایل مستقل به خود را می گیرد.

حالا همان مثال را برای مقدار clone تکرار می کنیم.

مثال براساس مقدار clone برای خاصیت box-decoration-break

[html]<div class=”container”>
<div class=”wrap”>
<span class=”text”>
The quick orange fox
</span>
</div>
</div>[/html]

استایل دهی به کلاس text درون تگ span

[html].text {
-webkit-box-decoration-break: slice;
box-decoration-break: slice;
font-size: 24px;
line-height: 2;
background: linear-gradient(to bottom right, yellow, green);
box-shadow: 8px 8px 10px 0px deeppink, -5px -5px 5px 0px blue, 5px 5px 15px 0px yellow;
border-style: solid;
border-radius: 16px;
padding: 4px 18px;
box-sizing: border-box;
}[/html]

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

صفت box-decoration-break در css تکه تکه شدن تگ inline

همانطور که در خروجی مرورگر اینترنتی مشخص است زمانی که خاصیت box-decoration-break را برابر با مقدار clone قرار دادیم، شاهد شکست تگ اینلاین لول span به چند خط هستیم.

ویژگی هایی همچون background و box-shadow و border و padding با شکست تگ در چند خط بر روی هر خط اعمال شده است.

نکته مورد نظر در مقدار clone اعمال استایل مستقل به همه خطوط تگ اینلاین لول است.

بطوریکه استایل و نوشته ها در خطوط بعدی شامل یک استایل مستقل خواهند بود. یعنی هر خط یک کلون یا سلول کامل در نظر گرفته می شود.

مقدار initial درون خاصیت box-decoration-break در زبان سی اس اس

اگر خاصیت box-decoration-break را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

صفت box-decoration-break در css تکه تکه تگ inline - سایت آموزی

بررسی خاصیت box-decoration-break از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت جدید box-decoration-break در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت box-decoration-break

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت box-decoration-break در زبان طراحی سی اس اس

همانطور که ملاحظه می کنید این خصوصیت یکی از جدیدترین خصوصیات در CSS3 است. بطوریکه تنها در مرورگر فایرفاکس پشتیانی کامل دارد. و در مرورگرهای دیگری همچون اپرا ، کروم و سافاری همراه با پیشوند -webkit- کاربرد دارد و در مرورگر اینترنت اکسپلورر پشتیبانی نمی شود.

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت box-decoration-break در css تکه تکه تگ inline – اختصاصی سایت آموزی