صفت outline-color در css رنگ خط بیرونی تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت outline-color در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی outline-color در زبان css و در دومین نسخه این زبان طراحی یعنی css2 معرفی شده است.

صفت outline-color در css رنگ خط بیرونی در تگ html

معرفی و کاربرد ویژگی outline-color در زبان طراحی css

به کمک خاصیت outline-color می توانیم رنگ خط بیرونی عنصر html را تعیین نماییم.

نکته مهم

در واقع این خط در بیرون از border تگ html مربوطه قرار گرفته است. که معمولا جهت دیزاین بصری بهتر عنصر html مفید واقع می شود.

مقادیر صفت کاربردی outline-color در زبان طراحی سی اس اس

صفت outline-color که در زبان طراحی CSS2 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار invert
  2. مقدار color
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار invert درون خاصیت outline-color در زبان css

اگر خاصیت outline-color را برای یک عنصر html برابر با مقدار invert تعریف کنیم، یعنی می خواهیم رنگی متضاد با رنگ پس زمینه به عنوان رنگ outline یا خط بیرونی قرار بگیرد.

این رنگ برای خط بیرونی واضح تر برای کاربر بهتر قابل تشخیص است. استفاده از این مقدار خصوصا برای آن دسته از کاربران اینترنتی که مشکلات بینایی دارند مفید واقع می شود.

[html] div{ outline-color: invert; }[/html]

مقدار color درون خاصیت outline-color در زبان سی اس اس

اگر خاصیت outline-color را برای یک عنصر html برابر با مقدار color تعریف کنیم، یعنی می خواهیم یک رنگ برای رنگ outline یا خط بیرونی تعیین کنیم. که رنگ می تواند از دسته رنگ های رنگ های رایج ، رنگ های rgb ، رنگ های rgba ، رنگ های HSL ، رنگ های HSLA ، هگزادسیمال و… باشد.

[html] div{ outline-color: #f00; }[/html]

مقدار initial درون خاصیت outline-color در زبان css

اگر خاصیت outline-color را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

صفت outline-color در css رنگ خط بیرونی تگ html

مقدار inherit درون خاصیت outline-color در زبان سی اس اس

اگر خاصیت outline-color را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت outline-color در css رنگ خط بیرونی تگ html - سایت آموزی

بررسی خاصیت outline-color از نظر نسخه زبان طراحی css

ویژگی کاربردی outline-color در دومین نسخه این زبان طراحی یعنی css2 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت outline-color در زبان طراحی سی اس اس