صفت text-justify در css وضعیت متن تراز شده در تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت text-justify در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی text-justify در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

صفت text-justify در css وضعیت متن تراز شده در تگ html

معرفی و کاربرد ویژگی text-justify در زبان طراحی css

به کمک خاصیت text-justify می توانیم وضعیت متن تراز شده در یک تگ اچ تی ام ال را تعیین نماییم.

در واقع خصوصیت text-justify برای متون justify شده وضعیت یا حالت ترازبندی و فاصله بندی را مشخص می نماید.

مقادیر صفت کاربردی text-justify در زبان طراحی سی اس اس

صفت text-justify که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۶ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار auto
  2. مقدار inter-word
  3. مقدار inter-character
  4. مقدار none
  5. مقدار initial
  6. مقدار inherit

مقدار auto درون خاصیت text-justify در زبان css

اگر خاصیت text-justify را برای یک عنصر html برابر با مقدار auto قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم متن تراز شده یا justify شده در تگ html براساس الگوریتمی که مرورگر کاربر تعیین می کند، نمایش داده شود.

مقدار auto به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت text-justify محسوب می شود.

[html] div{ text-justify: auto; }[/html]

مقدار inter-word درون خاصیت text-justify در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-justify را برای یک عنصر html برابر با مقدار inter-word قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم برای متن تراز شده یا justify شده در تگ html ، بین کلمات فاصله کم یا زیاد نمایش داده شود.

[html] div{ text-justify: inter-word; }[/html]

مقدار inter-character درون خاصیت text-justify در زبان css

اگر خاصیت text-justify را برای یک عنصر html برابر با مقدار inter-character قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم برای متن تراز شده یا justify شده در تگ html ، بین کاراکترهای کلمه ، سمبل ، عدد و… فاصله کم یا زیاد نمایش داده شود.

[html] div{ text-justify: inter-character; }[/html]

مقدار none درون خاصیت text-justify در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-justify را برای یک عنصر html برابر با مقدار none قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم برای متن تراز شده یا justify شده در تگ html ، حالت تراز حذف شده و نمایش داده نشود.

[html] div{ text-justify: none; }[/html]

مقدار initial درون خاصیت text-justify در زبان css

اگر خاصیت text-justify را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت text-justify در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-justify را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت text-justify در css وضعیت متن تراز شده در تگ html

صفت text-justify در css وضعیت متن تراز شده در تگ html

بررسی خاصیت text-justify از نظر نسخه زبان طراحی css

ویژگی کاربردی text-justify در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت text-justify در زبان طراحی سی اس اس