معرفی و کاربرد تگ colgroup در HTML

در این مقاله از سایت آموزی برای شما کاربران گرامی به معرفی تگ <colgroup> در HTML می پردازیم.

تگ <colgroup> در HTML

معرفی و کاربرد تگ colgroup در HTML

معرفی و کاربرد تگ colgroup در HTML | معرفی و کاربرد تگ colgroup در HTML | معرفی و کاربرد تگ colgroup در HTML | معرفی و کاربرد تگ colgroup در HTML | معرفی و کاربرد تگ colgroup در HTML | معرفی و کاربرد تگ colgroup در HTML | معرفی و کاربرد تگ colgroup در HTML

تگ <colgroup> گروهی از یک یا چند ستون در یک جدول را جهت قالب بندی مشخص می کند. از تگ <colgroup> برای سبک یا استایل دادن  به کل ستون، به جای تکرار سبک برای هر سلول و برای هر ردیف استفاده می شود.

نکته مهم

تگ <colgroup> باید به عنوان یک فرزند برای تگ <table> باشد.

تگ <colgroup> بعد از تگ <caption> وقبل از تگ های <thead> ،<tbody> ،<tfoot> و <tr> قرار می گیرد.

برای تعریف خواص مختلف به یک ستون در <colgroup> از تگ <col> در داخل تگ <colgroup> استفاده کنید.

تگ <colgroup> مانند بسیاری از تگ های HTML دارای یک تگ باز ( opening tag ) و یک تگ بسته ( closing tag ) می باشد.

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5 در تگ <colgroup>

در مورد تگ <colgroup> بیشتر ویژگی های خصوصی موجود در HTML4.01 در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

ویژگی های خصوصی تگ <colgroup> در HTML

خصوصیتمقدارتوضیحات
alignleft
right
center
justify
char
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
تراز کردن محتوا در گروه ستون ها
charcharacterدر HTML5 پشتیبانی نمی شود.
تراز کردن محتوا در گروه ستون ها با توجه به کاراکترها
charoffnumberدر HTML5 پشتیبانی نمی شود.
مشخص کننده تراز تعداد کاراکترهای محتوا از کاراکترهای مشخص شده به وسیله ویژگی char
spannumberمشخص می کند گروه ستون ها به اندازه چند ستون باشد
valigntop
middle
bottom
baseline
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
مشخص کننده تراز عمودی محتوا نسبت به گروه ستون ها
widthpixels
%
relative_length
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
مشخص کننده پهنای گروه ستون ها

ویژگی های عمومی تگ <colgroup> در HTML

تگ <colgroup> از کلیه ویژگی های عمومی در HTML پشتیبانی می کند.

پشتیبانی مرورگرها از تگ <colgroup> در HTML

تگ <colgroup> در همه مرورگرهای معتبر نظیر اینترنت اکسپلورر ، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

معرفی و کاربرد تگ colgroup در HTML – اختصاصی سایت آموزی