معرفی و کاربرد تگ font در HTML

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی و کاربرد تگ <font> در HTML می پردازیم.

تگ font در HTML

معرفی و کاربرد تگ font در HTML

معرفی و کاربرد تگ font در HTML | معرفی و کاربرد تگ font در HTML | معرفی و کاربرد تگ font در HTML | معرفی و کاربرد تگ font در HTML | معرفی و کاربرد تگ font در HTML | معرفی و کاربرد تگ font در HTML | معرفی و کاربرد تگ font در HTML | معرفی و کاربرد تگ font در HTML | معرفی و کاربرد تگ font در HTML

تگ <font> از جمله تگ های منسوخ در HTML5 به شمار می آید و تنها در نسخه های قدیمی تر سند HTML وجود داشته است.

با استفاده از تگ <font> می‌توان رنگ، اندازه و فونت متون و سایر عناصر متنی موجود در سند HTML را تغییر داد.

تگ <font> که در دسته تگ های قالب بندی متن جای می گیرد از صفت ھای زیر پشتیبانی می‌کند:

صفت های تگ منسوخ font

صفت face

از این صفت برای تغییر فونت متون در سند HTML استفاده می‌شود. یعنی در صورتی که بخواهیم متنی را با فونت دلخواه نمایش دهیم از این صفت به همراه تگ <font> استفاده می نماییم . این صفت لیستی از فونت ھا که با “,” (کاما) از هم جدا شده اند را به عنوان ورودی می‌پذیرد و در صورتی که اولین فونت بر روی سیستم کاربر نصب نبود فونت دوم و اگر فونت دوم نصب نبود فونت سوم و … بر روی متن اعمال می‌شود.

صفت size

از صفت size برای تغییر اندازه یا سایز متون در سند HTML استفاده می‌شود.

و به دو صورت زیر می توان این صفت را مقدارهی نمود:

  • مقدار مطلق : مقادیری بین ۱ تا ۷
  • مقدار نسبی : مقادیری بین ۷- تا ۷+ که در این صورت اندازه فونت نسبت به اندازه فونت مشخص شده در تگ </basefont> سنجیده خوھد شد. (این تگ را در جلسات آینده معرفی خواھیم کرد.)

صفت color

از این صفت برای تغییر رنگ یک متن استفاده می‌شود. این صفت مقداری از انواع رنگ ھا را به عنوان ورودی می‌پذیرد و رنگ متن را مشخص می‌نماید .

بررسی تگ <font> در HTML 4.01 و HTML5

تگ <font> در HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود داشته است. در حالی که تگ <font> در HTML5 پشتیبانی نمی شود و منسوخ شده است.

خصوصیات ویژه منسوخ تگ <font> در HTML5

خصوصیتمقدارتوضیحات
colorrgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
مشخص کننده color در یک متن
facefont_familyدر HTML5 پشتیبانی نمی شود.
مشخص کننده font در یک متن
sizenumberدر HTML5 پشتیبانی نمی شود.
مشخص کننده size در یک متن

ویژگی های عمومی تگ <font> در HTML

تگ <font> از کلیه ویژگی های عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

پشتیبانی مرورگرها از تگ <font> در HTML

تگ <font> در همه مرورگرهای معتبر اینترنتی نظیر اینترنت اکسپلورر ، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

معرفی و کاربرد تگ font در HTML – اختصاصی سایت آموزی