معرفی و کاربرد تگ param در HTML

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما کاربران گرامی به معرفی و کاربرد تگ <param> در HTML می پردازیم.

تگ <param> در HTML

معرفی و کاربرد تگ param در HTML

معرفی و کاربرد تگ param در HTML | معرفی و کاربرد تگ param در HTML | معرفی و کاربرد تگ param در HTML | معرفی و کاربرد تگ param در HTML | معرفی و کاربرد تگ param در HTML | معرفی و کاربرد تگ param در HTML | معرفی و کاربرد تگ param در HTML

تگ <param> برای تعریف پارامترهای تگ <object> استفاده می شود.

سند HTML 5 همچنین شامل دو تگ جدید به نام های تگ audio و تگ video برای پخش صوت و تصویر می باشد.

تگ <object> نیز یک شیء جاسازی شده در یک سند HTML تعریف می کند.

از تگ <object> می توانید به عنوان جاسازی عناصر چند رسانه ای ( مانند فایل های صوتی ، تصویری ، اپلتهای جاوا ، اکتیو ایکس ، PDF ، فلش و… ) در صفحات سایت خود استفاده کنید.

شما همچنین می توانید از تگ object برای جاسازی یک صفحه از وبسایت دیگر ، به سند HTML خود استفاده کنید.

همچنین می توان از تگ <param> برای تصویب پلاگین هایی که به وسیله تگ <object> جاساز شده اند استفاده نمود.

مثال در مورد تگ <paramدر html

بررسی تگ <param> در HTML 4.01 و HTML5

خصوصیت type و valuetype در HTML5 پشتیبانی نمی شود. در حالی که در HTML4.01 پشتیبانی می شود.

تفاوت بین  HTML  و  XHTML

در HTML تگ <param> ، تگ پایانی ندارد.

در XHTML تگ <param> ، باید با یک تگ پایانی ، مانند <param /> بسته شود.

خصوصیات ویژه تگ <param> در HTML5

خصوصیتمقدارتوضیحات
namenameیک name برای param مشخص می کند.
typemedia_typeدر HTML5 پشتیبانی نمی شود.
نوع media پارامتر را مشخص می کند.
valuevalueیک مقدار برای param مشخص می کند.
valuetypedata
ref
object
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
مشخص می کند مقدار مورد نظر از چه نوع است.

ویژگی های عمومی تگ <param> در HTML

تگ <param> از کلیه ویژگی های عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

رویدادهای عمومی تگ <param> در HTML

تگ <param> از کلیه رویدادهای عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

پشتیبانی مرورگرها از تگ <param> در HTML

تگ <param> در همه مرورگرهای معتبر اینترنتی نظیر اینترنت اکسپلورر ، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود.