معرفی و کاربرد تگ section در HTML بخش بندی معناگرا

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی و کاربرد تگ <section> در HTML می پردازیم.

تگ <section> در اچ ای ام ال

معرفی و کاربرد تگ section در HTML بخش بندی معناگرا - سایت آموزی

تگ <section> تعیین یک بخش یا قسمت مجزا در یک سند وب ، مانند فصل ، هدر ، پاورقی ، و یا هر بخش دیگر از سند HTML را مشخص می کند.

از تگ <section> هنگامی که فقط نیاز به استایل دادن و اسکریپت نویسی دارید استفاده نکنید.

هنگامی از تگ <section> استفاده کنید که محتوای شما از نظر مفهومی دارای تم مشخصی است

حتما به تگ <section> خود عنوان بدهید.

تگ <section> جایگزینی برای تگ div نیست. هرچند سایر تگ های HTML5  مانند تگ header ، تگ footer ،  تگ main و … با div هایی که ان قسمت ها را در بر میگرفتند جایگزین شدند. ولی برای تگ <section> اینگونه نیست. اگر تعریف این تگ در مستندات مربوط به html5 را بخوانید، به این موضوع پی خواهید برد.

مثال در مورد تگ <sectionدر اچ تی ام ال

[html]<section>
<h2>WWF</h2>
<p>The World Wide Fund for Nature (WWF) is….</p>
</section>[/html]

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

WWF

The World Wide Fund for Nature (WWF) is….

بررسی تگ <section> در HTML 4.01 و HTML5

تگ <section> یک تگ جدید در HTML5 است. که در HTML4.01 و نسخه های قبلی پشتیبانی نمی شد.

خصوصیات ویژه تگ <section> در اچ تی ام ال

تگ <section> هیچ یک از خصوصیات ویژه در سند HTML را پشتیبانی نمی کند.

ویژگی های عمومی تگ <section> در HTML

تگ <section> از کلیه ویژگی های عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

رویدادهای عمومی تگ <section> در HTML

تگ <section> از کلیه رویدادهای عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

پشتیبانی مرورگرها از تگ <section> در اچ تی ام ال

در زیر مرورگرهای معتبر اینترنتی از اولین نسخه هایی که از تگ <section> پشتیبانی می کنند، آمده است:

جهت دیدن تمام ردیف و ستون ها در حالت موبایلی جدول را به چپ و راست اسکرول کنید.

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

معرفی و کاربرد تگ section در HTML بخش بندی معناگرا – اختصاصی سایت آموزی