نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی

نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته

سایت آموزی در قالب چند فیلم آموزشی کلیه اجزای داشبورد پیشخوان وردپرس را با تمام متعلقاتش برای شما همراهان گرامی تدریس می کند. با ما همراه باشید.

نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته

نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته | نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته | نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته | نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته | نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته

در بخش سوم فیلم آموزشی نوشنته ها در وردپرس در مورد متاباکس انتشار پست ها در صفحه ویرایشگر نوشته ها توضیحاتی ارائه می شود.

متاباکس انتشار نوشته ها در وردپرس

متاباکس انتشار پست ها در وردپرس ، جهت مدیریت انتشار پست ها ساخته شده است.

نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته

نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته | نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته | نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته | نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته

ذخیره پیش نویس در متاباکس انتشار

در صورتی که قصد داشته باشیم ، نوشته ای را فعلا منتشر نکنیم ، اما نوشته خود را ذخیره شده در مخزن وردپرس داشته باشیم،

تا در زمان مناسب با اعمال تغییرات و در زمان مورد نظرمان آن را انتشار نهایی کنیم،

می توانیم از قابلیت ذخیره پیش نویس پنل مدیریت محتوای وردپرس بهره ببریم.

نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته | نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته

پیش نمایش در متاباکس انتشار

در صورتی که قصد دارید قبل از انتشارنهایی ، یک پیش نمایش از محتوای خود در صفحه نمایش مرورگر ببینید، می توانید از قابلیت پیش نمایش در متاباکس انتشار استفاده لازم را ببرید.

بررسی پیش نمایش یک محتوا ، به شما کمک بزرگی قبل از انتشار نهایی آن می کند.

نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته

زیرا شما قبل از انتشارنهایی یک محتوا از وضعیت آن باخبر می شوید و اصلاحات لازم را انجام دهید.

بخش وضعیت در متاباکس انتشار

بخش وضعیت در متاباکس انتشار در حقیقت وضعیت نوشته شما را از نظر نحوه انتشار مشخص می کند.

برگه ها در وردپرس بخش چهارم

نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته | نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته | نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته

بخش نمایانی در متاباکس انتشار

در پایین بخش وضعیت ، بخش نمایانی در متاباکس انتشار پست ها در وردپرس قرار دارد.

بخش نمایانی در زمینه مدیریت نمایش پست ها برای دسته ای افراد خاص ساخته شده است.

در صورتی که روی لینک ویرایش جلوی بخش نمایانی کلیک کنید، یک سری آیتم ها در پایین آن باز می شوند.

در صورتی که حالت نمایانی را بر روی دکمه رادیویی عمومی قرار دهید،

حالت پیش فرض نمایانی پست بوده و پست به همه نمایش داده می شود.

نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته | نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته

در صورتی که در بخش عمومی در زیر آن چک باکس ( سنجاق کردن این نوشته در برگه نخست ) را انتخاب کنید، پست موزد نظر علاوه بر انتشارو نمایانی برای عموم افراد ، در بالای برگه نخست یا صفحه اصلی سایت شما سنجاق می گردد.

اگر قصد دارید پست را منتشر کنید، که دارای رمز باشد

و نمایانی آن تنها برای خودتان مهیا باشد.

می توانید از بخش رمزدار و انتخاب دکمه رادیویی رمزدار ، یک باکس جهت نوشتن یک رمز برای پست باز می شود.

و شما می توانید پست مورد نظر را رمزدار ذخیره کنید.

برگه ها در وردپرس بخش پنجم - نوشته ها در وردپرس بخش سوم

نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته | نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته

بخش پایانی قسمت نمایانی ، حالت خصوصی می باشد.

پستی که بایستی با نمایانی خصوصی منتشر کنید، می توانید از گزینه سوم حالت خصوصی را انتخاب کنید.

چنانچه هر حالتی از نمایانی را قبول دارید روی دکمه قبول کلیک کنید در غیر اینصورت لینک لغو را بزنید.

بخش انتشار در متاباکس انتشار

در صورتی که می خواهید پستی را در زمان معینی منتشر کنید، می توانید آن را زمان بندی کنید.

همانطور در شکل زیر می بینید ، در جلوی بخش انتشاربه صورت پیش فرض حالت فوری انتشار موجود است.

برگه ها در وردپرس بخش چهارم - نوشته ها در وردپرس بخش سوم

نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته | نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته

در صورتی شما لینک ویرایش را کلیک کنید یک سری آیتم برای تعیین تاریخ مورد نظرتان باز می شود.

به راحتی می توانید مجموعه ای از پست های خود را زمان بندی کنید که در تاریخ مورد نظرتان منتشر شود.

چنانچه تاریخ انتشار محتوای خود را قبول دارید روی دکمه قبول کلیک کنید در غیر اینصورت لینک لغو را بزنید.

این قسمت به صورت پیش فرض روی وضعیت پیش نویس در نوشته یا برگه تازه قرار دارد.

با انتخاب لینک ویرایش به شکل یک منوی بازشو بخش هایی در پایین وضعیت پیش نویس همانطور که در شکل بالا ملاحظه می کنید، باز می شود.

که قبل از انتشارنهایی نوشته یک select که دارای دو آیتم برای انتخاب می باشد باز می شود:

  1. برای بازبینی
  2. پیش نویس

نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته

برای بازبینی

در صورتی که شما دسترسی شما محدودیت دارد.

و شما یک ویرایشگر یا نویسنده هستید، ممکن است مدیرکل سایت قبل از انتشارمحتوا بخواهد محتوای شما را بازبینی کند

و اصلاحات مورد نظر را به شما اطلاع دهد.

در این حالت می توانید از قابلیت برای بازبینی در متاباکس انتشار وردپرس بهره ببرید.

نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته

پیش نویس

همانطور که در بالا اشاره شد اگر به هر دلیلی فعلا قصد انتشارنهایی محتوای ذخیره شده را ندارید،

می توانید وضعیت محتوای خود را روی این حالت قرار داده و محتوا را ذخیره پیش نویس کنید.

نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته

 نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته

منتشر شده

در صورتی که محتوای شما انتشارنهایی شده باشد، در زمانی که مجددا به محیط ویرایشگر نوشته بروید،

یک بخش یا option دیگر به قسمت وضعیت به نام منتشر شده اضافه می شود.

در صورتی که قصد دارید محتوا را مجددا به حالت پیش نویس یا برای بازبینی ذخیره کنید، حق انتخاب دارید.

در کنار سه بخش منتشرشده ، برای بازبینی و پیش نویس یک دکمه قبول و یک لینک لغو وجود دارد.

اگر تغییرات خود در مورد وضعیت محتوا قبول می کنید روی آن دکمه کلیک کنید.

در غیر اینصورت لینک لغو را بزنید، تا تغییرات مورد نظر شما اعمال نشود.

نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته

نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته

در ادامه می توانید فیلم آموزشی بخش سوم نوشته ها در وردپرس را تماشا کنید:

نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | ویرایشگر نوشته ها | انتشار نوشته – اختصاصی سایت آموزی

توسط | ۱۳۹۷/۶/۲۱ ،۱۱:۳۹:۲۹ +۰۰:۰۰ شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۷|آموزش تصویری وردپرس دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , |بدون دیدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه

2 × یک =