ویژگی های font در css بخش دوم | ویژگی font-variant | صفت font-stretch

در مجموعه مقالات سایت آموزی بخش دوم ویژگی های font را در css3 به سه ویژگی جدید دیگر اختصاص دادیم.

ویژگی های font در css بخش دوم

ویژگی های font در css بخش دوم را تقدیم علاقه مندان یادگیری طراحی سایت می کنیم.

در بخش اول ویژگی های font در css ، با برخی خصوصیت های font در این زبان برنامه نویسی آشنا شدید.

در این بخش در مورد سه ویژگی دیگر font به نام های font-variant ، font-size-adjust و font-stretch توضیح میدهیم.

ویژگی های font در css بخش دوم | ویژگی font-variant | صفت font-stretch

ویژگی های font در css بخش دوم | ویژگی font-variant | صفت font-stretch

ویژگی font-size-adjust :

این ویژگی جدید در css3 برای فونت اضافه شده است.

در حقیقت هنوز در بسیاری از مرورگرها این خصوصیت جدید در font پشتیبانی نمی شود.

این ویژگی اندازه فونت را براساس font-family که انتخاب کردید تغییر می دهد.

البته روی فونت های فارسی نیز کاربرد کمتری دارد.

ویژگی font-variant :

این ویژگی نیز از خصوصیت های جدید font در css3 می باشد.

خصوصیت font-variant در برخی ورژن مرورگرها همچنان پشتیبانی نمی شود.

ضمن اینکه خصوصیت مذکور بر روی فونت های فارسی کاربرد چندانی ندارد.

این ویژگی در صورت استفاده در کدهای css ، موجب می شود نوشته مورد نظر شما با حروف بزرگ و البته سبک معمولی نمایش داده شود.

یعنی حروف شما چه بزرگ و چه کوچک باشد همه آنها به حروف بزرگ تبدیل می شود.

ویژگی مذکور برای دوستانی که قصد طراحی سایت های چندزبانه دارند، مناسب است.

با این خصوصیت بخشی از نوشته انگلیسی خود را می توانید با حروف بزرگ و سبک معمولی نمایش دهید.

ویژگی font-stretch :

یکی دیگر از ویژگی های جدید font در css3 خصوصیتی به نام font-stretch می باشد.

این خصوصیت در برخی ورژن ها از مرورگرهای فعلی پشتیبانی نمی شود. و بر روی فونت های فارسی کاربرد ندارد.

این خاصیت چندین مقدار می گیرد. ولی یکی از مهم ترین انواع آن مقدار expanded می باشد.

خاصیت expanded در صورت پشتیبانی در مرورگر سمت کاربر کلیه عناصر فونت در یک div را عریض تر از حالت استادندارد نمایش می دهد.

ویژگی های font در css بخش دوم | ویژگی font-variant | صفت font-stretch – اختصاصی سایت آموزی