ویژگی animation-iteration-count در css مدت انیمیشن

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی جدید animation-iteration-count در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی animation-iteration-count در زبان css به تازگی در آخرین نسخه این زبان طراحی یعنی CSS3 معرفی شده است.

ویژگی animation-iteration-count در css مدت انیمیشن

معرفی و کاربرد ویژگی جدید animation-iteration-count در زبان طراحی سی اس اس

خاصیت animation-iteration-count جهت تعیین تعداد دفعات تکرار شدن انیمیشن درون یک تگ html کاربرد دارد.

به عبارت دیگر شما توسط خصوصیت animation-iteration-count می توانید تعیین کنید یک انیمیشن در تگ html چند مرتبه اجرا شود.

مقادیر صفت جدید animation-iteration-count در زبان طراحی css

صفت جدید animation-iteration-count که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، 4 مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار number
  2. مقدار infinite
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار number درون خاصیت animation-iteration-count در زبان سی اس اس

اگر خاصیت animation-iteration-count را برابر با یک مقدار number قرار دهیم، در حقیقت می توانیم یک عدد برای تعداد دفعات تکرار یک انیمیشن ، در تگ html مورد نظر مشخص کنیم. مقدار پیش فرض تعداد تکرار انیمیشن برابر 1 است.

مقدار infinite درون خاصیت animation-iteration-count در زبان css

اگر خاصیت animation-iteration-count را برابر با یک مقدار infinite قرار دهیم، در این صورت عداد دفعات تکرار یک انیمیشن ، در تگ html مورد نظر تا بی نهایت ادامه خواهد داشت و چرخه انیمیشن قطع نمی شود.

مقدار initial درون خاصیت animation-iteration-count در زبان سی اس اس

اگر خاصیت animation-iteration-count را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر ر که برابر 1 می باشد ، اجرا می کند.

مقدار inherit درون خاصیت animation-iteration-count در زبان css

اگر خاصیت animation-iteration-count را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیات انیمیشن را از والد پدری خود به ارث می برد.

مثال در مورد خاصیت animation-iteration-count در زبان طراحی css

ویژگی animation-iteration-count در css مدت انیمیشن

بررسی خاصیت animation-iteration-count از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی animation-iteration-count در زبان css به تازگی و در آخرین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت animation-iteration-count

عناوین ساختاری خاصیت animation-iteration-count

وضعیت ساختاری خاصیت animation-iteration-count

مقدار پیش فرض

1

قابلیت توارث

ندارد

قابلیت تحرک

ندارد

ورژن css صفت

CSS3

سینتکس صفت در جاوا اسکریپت

"object.style.animationIterationCount="infinite

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت animation-iteration-count در زبان طراحی css