ویژگی animation-iteration-count در css مدت انیمیشن

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی جدید animation-iteration-count در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم. ویژگی کاربردی animation-iteration-count در زبان css به تازگی در آخرین نسخه این زبان طراحی یعنی CSS3 معرفی شده است.

ویژگی animation-iteration-count در css مدت انیمیشن

معرفی و کاربرد ویژگی جدید animation-iteration-count در زبان طراحی سی اس اس

خاصیت animation-iteration-count جهت تعیین تعداد دفعات تکرار شدن انیمیشن درون یک تگ html کاربرد دارد. به عبارت دیگر شما توسط خصوصیت animation-iteration-count می توانید تعیین کنید یک انیمیشن در تگ html چند مرتبه اجرا شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

مقادیر صفت جدید animation-iteration-count در زبان طراحی css

صفت جدید animation-iteration-count که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار number
  2. مقدار infinite
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار number درون خاصیت animation-iteration-count در زبان سی اس اس

اگر خاصیت animation-iteration-count را برابر با یک مقدار number قرار دهیم، در حقیقت می توانیم یک عدد برای تعداد دفعات تکرار یک انیمیشن ، در تگ html مورد نظر مشخص کنیم. مقدار پیش فرض تعداد تکرار انیمیشن برابر ۱ است.

مقدار infinite درون خاصیت animation-iteration-count در زبان css

اگر خاصیت animation-iteration-count را برابر با یک مقدار infinite قرار دهیم، در این صورت عداد دفعات تکرار یک انیمیشن ، در تگ html مورد نظر تا بی نهایت ادامه خواهد داشت و چرخه انیمیشن قطع نمی شود.

مقدار initial درون خاصیت animation-iteration-count در زبان سی اس اس

اگر خاصیت animation-iteration-count را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر ر که برابر ۱ می باشد ، اجرا می کند.

مقدار inherit درون خاصیت animation-iteration-count در زبان css

اگر خاصیت animation-iteration-count را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیات انیمیشن را از والد پدری خود به ارث می برد.

مثال در مورد خاصیت animation-iteration-count در زبان طراحی css

div {animation-iteration-count: 2;}

ویژگی animation-iteration-count در css مدت انیمیشن

بررسی خاصیت animation-iteration-count از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی animation-iteration-count در زبان css به تازگی و در آخرین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

بررسی ساختاری خصوصیت animation-iteration-count

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت animation-iteration-count در زبان طراحی css

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی animation-iteration-count در css مدت انیمیشن – اختصاصی سایت آموزی