ویژگی border-left در css حاشیه چپ تگ اچ تی ام ال

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت border-left در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی border-left در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

ویژگی border-left در css حاشیه چپ تگ اچ تی ام ال

معرفی ویژگی کاربردی border-left در زبان طراحی css

توسط خاصیت border-left می توانید سه مقدار ضخامت ، استایل و رنگ در حاشیه چپ یا border چپ را در یک تگ html تعیین نمایید.

مقادیر صفت کاربردی border-left در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی border-left که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، 4 مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار border-left-width
  2. مقدار border-left-style
  3. مقدار border-left-color
  4. مقدار initial

مقدار border-left-width درون خاصیت border-left در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-left را برابر با مقدار border-left-width قرار دهیم، در حقیقت ضخامت حاشیه چپ یا ضخامت border چپ یک تگ html را تعیین می نماییم.

مقدار border-left-width معمولا براساس واحد پیکسل ، واحد درصدی یا واحد em برای ضخامت حاشیه سمت چپ تگ html تعیین می گردد.

مثال براساس مقدار border-left-width برای خاصیت border-left

مقدار border-left-style درون خاصیت border-left در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-left را برابر با مقدار border-left-style قرار دهیم، در حقیقت استایل حاشیه چپ یا استایل border چپ را در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار border-left-style برای خاصیت border-left

مقدار border-left-color درون خاصیت border-left در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-left را برابر با مقدار border-left-color قرار دهیم، در حقیقت رنگ حاشیه چپ یا رنگ border چپ را در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار border-left-color برای خاصیت border-left

مقدار initial درون خاصیت border-left در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-left را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مثال ترکیبی براساس مقدار border-left-width ، مقدار border-left-style و مقدار border-left-color در ویژگی border-left در زبان سی اس اس

ویژگی border-left در css حاشیه چپ تگ اچ تی ام ال

بررسی خاصیت border-left از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت کاربردی border-left در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت border-left

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت border-left در زبان طراحی سی اس اس