ویژگی border-top در css حاشیه بالا تگ اچ تی ام ال

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت border-top در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی border-top در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

ویژگی border-top در css حاشیه بالا تگ اچ تی ام ال

معرفی ویژگی کاربردی border-top در زبان طراحی css

توسط خاصیت border-top می توانید سه مقدار ضخامت ، استایل و رنگ در حاشیه بالا یا border بالا را در یک تگ html تعیین نمایید.

مقادیر صفت کاربردی border-top در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی border-top که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، 4 مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار border-top-width
  2. مقدار border-top-style
  3. مقدار border-top-color
  4. مقدار initial

مقدار border-top-width درون خاصیت border-top در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-top را برابر با مقدار border-top-width قرار دهیم، در حقیقت ضخامت حاشیه بالا یا ضخامت border بالا در یک تگ html را تعیین می نماییم.

مقدار border-top-width معمولا براساس واحد پیکسل ، واحد درصدی یا واحد em برای ضخامت حاشیه سمت بالای تگ html تعیین می گردد.

مثال براساس مقدار border-top-width برای خاصیت border-top

مقدار border-top-style درون خاصیت border-top در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-top را برابر با مقدار border-top-style قرار دهیم، در حقیقت استایل حاشیه بالا یا استایل border بالا را در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار border-top-style برای خاصیت border-top

مقدار border-top-color درون خاصیت border-top در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-top را برابر با مقدار border-top-color قرار دهیم، در حقیقت رنگ حاشیه بالا یا رنگ border بالا را در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار border-top-color برای خاصیت border-top

مقدار initial درون خاصیت border-top در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-top را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مثال ترکیبی براساس مقدار border-top-width ، مقدار border-top-style و مقدار border-top-color در ویژگی border-top در زبان سی اس اس

ویژگی border-top در css حاشیه بالا تگ اچ تی ام ال

بررسی خاصیت border-top از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت border-top در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت border-top

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت border-top در زبان طراحی سی اس اس