ویژگی border-top در css حاشیه بالا تگ اچ تی ام ال

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت border-top در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی border-top در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

ویژگی border-top در css حاشیه بالا تگ اچ تی ام ال

معرفی ویژگی کاربردی border-top در زبان طراحی css

توسط خاصیت border-top می توانید سه مقدار ضخامت ، استایل و رنگ در حاشیه بالا یا border بالا را در یک تگ html تعیین نمایید.

مقادیر صفت کاربردی border-top در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی border-top که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار border-top-width
  2. مقدار border-top-style
  3. مقدار border-top-color
  4. مقدار initial

مقدار border-top-width درون خاصیت border-top در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-top را برابر با مقدار border-top-width قرار دهیم، در حقیقت ضخامت حاشیه بالا یا ضخامت border بالا در یک تگ html را تعیین می نماییم.

مقدار border-top-width معمولا براساس واحد پیکسل ، واحد درصدی یا واحد em برای ضخامت حاشیه سمت بالای تگ html تعیین می گردد.

مثال براساس مقدار border-top-width برای خاصیت border-top

[html]div{border-top:2px;}[/html]

مقدار border-top-style درون خاصیت border-top در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-top را برابر با مقدار border-top-style قرار دهیم، در حقیقت استایل حاشیه بالا یا استایل border بالا را در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار border-top-style برای خاصیت border-top

[html]div{border-top:solid;}[/html]

مقدار border-top-color درون خاصیت border-top در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-top را برابر با مقدار border-top-color قرار دهیم، در حقیقت رنگ حاشیه بالا یا رنگ border بالا را در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار border-top-color برای خاصیت border-top

[html]div{border-top:red;}[/html]

مقدار initial درون خاصیت border-top در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-top را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مثال ترکیبی براساس مقدار border-top-width ، مقدار border-top-style و مقدار border-top-color در ویژگی border-top در زبان سی اس اس

[html]div{border-top:2px solid red;}[/html]

ویژگی border-top در css حاشیه بالا تگ اچ تی ام ال

بررسی خاصیت border-top از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت border-top در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت border-top

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت border-top در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی border-top در css حاشیه بالا تگ اچ تی ام ال – اختصاصی سایت آموزی