URL چیست؟ | uniform resource locator مفهوم URL

در این مقاله از سایت آموزی شما مخاطبان گرامی را با اجزای URL و مفهوم URL آشنا می کنیم.

URL چیست؟

URL چیست؟ | uniform resource locator | مفهوم URL

url مخفف uniform resource locator است که شکل ظاهری آدرس صفحه اینترنتی را تشکیل می دهد.

مفهوم URL همان کاراکترهایی است که در قسمت بالای address bar مرورگر خود مشاهده می کنید.

نام دامنه را می توان بخشی از urlها دانست. زیرا نام دامنه هم شکل ظاهری یک صفحه را تشکیل می دهد و بخشی از آدرس صفحات سایت است.

مفهوم url

urlها دارای کاراکتر های استانداری هستند و هر کاراکتری را نمی توان در انها بکار برد. ( url، غیر استاندارد چیست را مطالعه کنید )

urlها به دو شکل اصلی هستند. یا بر اساس query string هستند و یا به صورت مستقل.

query string به معنای رشته تقاضاست و به صفحات، مقادیری را ارسال می کند.

query string با علامت سوال در url، آغاز می شود و دارای نام متغیر است

که با علامت مساوی از مقدار آن جدا می شود و با علامت & از متغیر دیگر جدا می شود.برای مثال:

http://example.com?id=50

همانطور که مشاهده می کنید، بعد از علامت سوال، id وجود دارد که نام متغیر است و با مقدار ۵۰ مقدار دهی شده است.

به مثال زیر توجه کنید:

http://example.com/products?id=50&name=htc-mobile

مقدار query string بالا برابر با مقدار زیر است:

id=50&name=htc-mobile

و دارای یک متغیر id دارای مقدار ۵۰ و یک متغیر name با مقدار htc-mobile است.

URL چیست؟ | uniform resource locator | مفهوم URL

URL چیست؟ | uniform resource locator | مفهوم URL

query string برای برنامه نویسان و طراحان سایت کاربرد دارد. وقتی می خواهند محصولی نشان دهند و صفحه محصول آنها product است، از طریق آدرس url، به کمک query string متوجه می شوند که کاربر قصد مشاهده محصول شماره ۵۰ با نام htc-mobile را دارد. لذا اطلاعات مربوطه را از سرور دریافت می کنند و به کار نشان می دهند.

بنابر این هر صفحه می تواند بی نهایت query string داشته باشد.

حالت دیگر urlها بدون query string است. در این حالت، صفحات بدون کاراکتر اضافی نمایش داده می شوند.مانند زیر:

http://example.com/products/htc-mobile-50

این آدرس دهی در سئو بسیار مناسب است و urlها بسیار تمیز و خوانا و قابل درک هستند. برای آدرس دهی به این شکل باید برنامه نویس و طراح سایت اقدام کند تا بتواند مقادیر Query string را به این شکل تبدیل کندسیستم مدیریت محتوای اماده وردپرس، چنین امکانی را به صورت پیش فرض قرار داده است و دروپال و جوملا نیز با افزونه هایی، قابلیت تبدیل urlها به این شکل را دارند. در سیستم هایی که اختصاصی با php نوشته شده اند نیز این کار، نسبتا راحت است و با وب سایت هایی که با Asp.NET نوشته شده اند، کار مشکل تری می باشد. همچنین از نظر موتور های جستجو، هر کدام یک page محسوب می شوند. اما در آدرس دهی که از query string استفاده شده باشد، همه صفحات زیر یک صفحه محسوب می شوند ( بعد از کاراکتر ؟ صفحه مستقل محسوب نمی شود )

http://example.com/products?id=50&name=htc-mobile

http://example.com/products?id=90&name=samsung-mobile

http://example.com/products?model=sony

urlها همچنین می توانند دارای مقدار # باشند. این کاراکتر تنها سمت کاربر روی مرورگر قابل استفاده است. طراحان سایت و برنامه نویسان، با استفاده از این کاراکتر و مقداری که بعد از آن قرار می گیرد،

اسکرول صفحه کاربر را به جایی که مد نظرشان است منتقل می کنند (در همان صفحه).

نشانه گذاری اینکه هر نام مربوط به کدام قسمت است با مشخصه id در فایل html هر صفحه انجام می شود ( آموزش پایه HTML را مطالعه کنید ). برای مثال قسمت Protocol relative URLs در لینک مذکور به شکل زیر ( با مشخصه id ) نشانه گذاری شده است.

لذا اگر بعد از # مقدار id هر قسمتی قرار بگیرد، اسکرول مرورگر، به آن قسمت منتقل می شود:

[html]Protocol-relative URLs[/html]

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

URL چیست؟ | uniform resource locator مفهوم URL – اختصاصی سایت آموزی