تگ form در HTML بخش دوم accept-charset و action

تگ form در HTML بخش دوم را در سری مقالات آموزشی سایت آموزی برای شما همراهان گرامی تهیه کردیم.

در بخش اول تگ form در HTML این سری آموزشی با تگ form و خصوصیت مهم method در این تگ آشنا شدید.

تگ form در HTML بخش دوم

تگ form در HTML بخش دوم accept-charset و action - سایت آموزی

در این بخش به معرفی تگ هایی که درون یک تگ فرم می توانند قرار گیرند و توضیح دو خصوصیت آن می پردازیم.

خصوصیت های ویژه accept-charset و action در تگ form را برای این بخش بررسی خواهیم کرد.

تگ های داخلی تگ form در اچ تی ام ال

همانطور که می دانیم تگ form در html به تنهایی کاربرد ندارد. و همواره با مجموعه از تگ ها برای ارسال فرم به کار می رود.

مجموعه تگ هایی که معمولا داخل تگ فرم استفاده می شوند :

 1. تگ input

 2. تگ button

 3. تگ label

 4. تگ select

 5. تگ option

 6. تگ optgroup

 7. تگ textarea

 8. تگ fieldset

خصوصیت ویژه accept-charset و نحوه کنترل آن بر تگ form

این خصوصیت کاراکترهای encoding را بر روی تگ form کنترل می کند.

در واقع خصوصیت ویژه accept-charset می تواند محتوای مورد نظر شما را برای ارسال به زبانی که مدنظر شما می باشد، encode کند.

مقادیر یا value های متداول encode با خصوصیت accept-charset در اچ تی ام ال

 1. مقدار iso-2022-jp

 2. مقدار iso-2022-jp-2

 3. مقدار iso-2022-kr

 4. مقدار iso-8859-1

 5. مقدار iso-8859-10

 6. مقدار iso-8859-15

 7. مقدار iso-8859-2

 8. مقدار iso-8859-3

 9. مقدار iso-8859-4

 10. مقدار iso-8859-5

 11. مقدار iso-8859-6

 12. مقدار iso-8859-7

 13. مقدار iso-8859-8

 14. مقدار iso-8859-9

 15. مقدار utf-16

 16. مقدار utf-8

خصوصیت ویژه action و نحوه کنترل آن بر تگ form در اچ تی ام ال

این خصوصیت یک مقدار url می گیرد. که در حقیقت همان صفحه هدفی است که فرم به آنجا ارسال می شود. در حقیقت خصوصیت ویژه action مسیر فرم ارسالی را بر روی تگ form کنترل می کند.

خصوصیت action برای هر form و مجموعه تگ هایی که درون این تگ تعریف می شوند، یکسان است.

به عبارت دیگر صفحه ای که یک فرم به آن ارسال می شود برای تگ form و کلیه المان های موجود در آن صفحه هدف خواهد بود.

جهت رفتن به قسمت بعدی این آموزش به لینک زیر بروید:

تگ form در HTML بخش سوم

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

تگ form در HTML بخش دوم accept-charset و action – اختصاصی سایت آموزی