تگ form در HTML بخش سوم autocomplete صفت enctype

تگ form در HTML بخش سوم را در سری مقالات تگ form سایت آموزی برای شما گرامیان تهیه کردیم.

در بخش دوم تگ form در HTML با تگ های پرکاربرد داخل تگ form و دو خصوصیت ویژه accept-charset و action آشنا شدید.

تگ form در اچ تی ام ال بخش سوم

تگ form در HTML بخش سوم | on | خصوصیت autocomplete | مقدار off

در بخش هفتم نیز با یک خصوصیت ویژه دیگر در تگ form و نحوه کنترل آنها بر روی این تگ آشنا می شوید.

برای این بخش خصوصیت ویژه enctype و autocomplete را مورد بررسی قرار می دهیم.

خصوصیت ویژه enctype و نحوه کنترل آن بر تگ form

این Attribute ویژه تنها در زمانی کاربرد دارد که تگ form مورد نظر با متد ارسال post به صفحه هدف فرستاده شود.

خصوصیت ویژه enctype در حقیقت نحوه کدگذاری اطلاعات فرم مورد نظر را مشخص می کند.

به عبارت دیگر زمانی که تگ form با متد post مشخص شده باشد، نحوه کدگذاری فرم را قبل از ارسال به سرور مشخص می کند.

و از این طریق بر تگ form کنترل خواهد داشت.

خصوصیت ویژه enctype سه مقدار ( Value ) می گیرد :

  1. مقدار application/x-www-form-urlencoded

  2. مقدار multipart/form-data

  3. مقدار text/plain

۱- مقدار application/x-www-form-urlencoded در خصوصیت enctype

اگر قصد دارید کلیه کاراکترهای ارسالی در تگ form مورد نظرتان رمز گذاری شوند، از این مقدار استفاده کنید.

۲- مقدار multipart/form-data در خصوصیت enctype

اگر قصد دارید هیچ کدام از کاراکترهای ارسالی در تگ form مورد نظر شما شما رمزگذاری نشود، از این مقدار استفاده کنید.

۳- مقدار text/plain در خصوصیت enctype

اگر در تگ form مورد نظرتان می خواهید فقط فاصله ها در ارسال فرم شما Encode شده و تبدیل به کاراکتر + شوند، از این مقدار استفاده کنید.

خصوصیت ویژه autocomplete و نحوه کنترل آن بر تگ form در اچ تی ام ال

شاید نیاز داشته باشید برخی از فرم های سند خود را به حالت تکمیل اتوماتیک قرار دهید.

خصوصیت ویژه autocomplete بر روی تگ form خاصیت تکمیل اتوماتیک فرم مورد نظر را بر عهده دارد.

و این ویژگی را با دو مقدار off و on کنترل می کند.

در حقیقت اگر برای تگ form این خصوصیت را مشخص نکنید به صورت پیش فرض مقدار off دارد.

اما اگر خواستید برخی فرم های سند شما تکمیل اتوماتیک داشته باشد، این خصوصیت را برابر on قرار دهید.

جهت رفتن به قسمت بعدی این آموزش به لینک زیر بروید:

تگ form در HTML بخش چهارم

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

تگ form در HTML بخش سوم autocomplete صفت enctype – اختصاصی سایت آموزی