تگ form در HTML بخش پنجم صفت target صفت accesskey

تگ form در HTML بخش پنجم را جهت مطالعه شما کاربران گرامی سایت آموزی تدارک دیدیم.

در بخش چهارم تگ form در HTML در مورد دو خصوصیت ویژه novalidate و name در تگ فرم توضیحات کاملی دادیم.

تگ form در اچ تی ام ال بخش پنجم

تگ form در HTML بخش پنجم صفت target صفت accesskey - سایت آموزی

در بخش پنجم این سری آموزشی یک خصوصیت ویژه و یک خصوصیت عمومی در تگ form را مورد بررسی قرار می دهیم.

خصوصیت ویژه target و خصوصیت عمومی accesskey در تگ form را برای بخش پنجم انتخاب کردیم.

خصوصیت ویژه target و نحوه کنترل آن بر تگ form :

این خاصیت نحوه باز شدن صفحه هدف پس از ارسال form را تعیین می کند.

در حقیقت حالت باز شدن این صفحه با ۵ مقدار در تگ form کنترل می شود:

۱- مقدار blank_ در خصوصیت target در اچ تی ام ال

این مقدار برای تگ form منجر به باز شدن فرم ارسالی مورد نظر در تب جدید یا صفحه دیگری می شود.

۲- مقدار new_ در خصوصیت target

این مقدار برای تگ form منجر به باز شدن فرم ارسالی مورد نظر در پنجره جدیدی از مرورگر می شود.

۳- مقدار parent_ در خصوصیت target

این مقدار برای تگ form منجر به باز شدن فرم ارسالی مورد نظر در پنجره والد از مرورگر می شود.

۴- مقدار self_ در خصوصیت target

این مقدار برای تگ form منجر به باز شدن فرم ارسالی مورد نظر در همان صفحه و همان پنجره از مرورگر می شود.

۵- مقدار top_ در خصوصیت target

این مقدار برای تگ form منجر به باز شدن فرم ارسالی مورد نظر در همان پنجره ای که کلیک شده است، می شود.

خصوصیت عمومی accesskey و نحوه کنترل آن بر تگ form در اچ تی ام ال

خاصیت عمومی accesskey در نسخه چهارم HTML تعریف شده بود. اما در بسیاری از مرورگرها پشتیبانی نمی شد.

خصوصیت accesskey هم اکنون در HTML5 برای همه مرورگرها پشتیبانی می شود.

این خاصیت در HTML4 یک میانبر صفحه کلید ایجاد می‌کرد.

و به کاربر امکان اجرای عناصر مختلف در صفحه را می‌داد. در نسخه جدید HTML5 این خصوصیت با تغییراتی مواجه شد.

این خصوصیت زمانی کاربرد دارد که بخواهید یک کلید ترکیبی در مرورگر ایجاد کنید.

خصوصیت accesskey جهت ایجاد یک میانبر صفحه کلید برای دستیابی از طریق آن به عنصر form است .

جهت رفتن به قسمت بعدی این آموزش به لینک زیر بروید:

تگ form در HTML بخش ششم

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

تگ form در HTML بخش پنجم صفت target صفت accesskey – اختصاصی سایت آموزی