تگ form در HTML بخش ششم contenteditable id class

تگ form در HTML بخش ششم را جهت مطالعه شما کاربران گرامی سایت آموزی تدارک دیدیم.

در بخش پنجم تگ form در HTML به معرفی و توضیح خصوصیت ویژه target و خصوصیت عمومی accesskey در تگ form پرداختیم.

تگ form در اچ تی ام ال بخش ششم

تگ form در HTML بخش ششم contenteditable id class - سایت آموزی

در این بخش نیز سه خصوصیت عمومی دیگر در تگ form را برای شما عزیزان توضیح میدهیم.

در بخش ششم خاصیت های عمومی id ، contenteditable و class را در تگ form مورد بررسی قرار خواهیم داد.

خصوصیت عمومی contenteditable و نحوه کنترل آن بر تگ form

خصوصیت contenteditable یکی از خصوصیت های عمومی می باشد که در تگ های مختلف HTML کاربرد دارد.

و مانند بیشتر خاصیت های عمومی در html تنها محدود به تگ form نمی شود.

contenteditable خصوصیتی است که امکان ویرایش محتوای form را با آن می توانیم مدیریت کنیم.

مثلا می توان تگ button یا تگ input داخل تگ form را جابجا کرد و یا تغییر سایز داد.

این ویژگی دارای دو مقدار ( Attribute Value ) می باشد:

  1. مقدار true

  2. مقدار false

در صورت عدم استفاده از این خصوصیت تگ form به صورت پیش فرض مقدار false دارد و امکان ویرایش در مرورگر میسر نیست.

اما در صورتی مقدار این خصوصیت را برابر با true قرار دهیم. محتوا و عناصر تگ form در صفحه مرورگر قابلیت ویرایش برای کاربر را پیدا می کند.

خصوصیت عمومی id و نحوه کنترل آن بر تگ form در اچ تی ام ال

گاهی نیاز داریم یک form را شناسه ای مخصوص بدهیم.

خاصیت id با تعیین مقدار اسمی مخصوص برای form مورد نظر شما انتخاب براساس شناسه را برای css و js مهیا می کند.

خصوصیت عمومی class و نحوه کنترل آن بر تگ form

اما شاید گاهی نیاز داشته باشیم که چند form را با تغییری یکسان مواجه کنیم.

در این حالت یک Attribute عمومی دیگر به نام class وجود دارد، که می توانید آن دسته از form های مورد نظرتان را اسم کلاس یکسان بدهید. و از این طریق تغییرات را در گروهی از فرم ها اعمال کنید.

جهت رفتن به قسمت بعدی این آموزش به لینک زیر بروید:

تگ form در HTML بخش هفتم

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

تگ form در HTML بخش ششم contenteditable id class – اختصاصی سایت آموزی