فیلم های آموزشی ۱۳۹۷/۷/۲۱ ،۱۹:۰۴:۴۲ +۰۰:۰۰
فیلم های آموزشی طراحی سایت

فیلم های آموزشی طراحی سایت در سایت آموزی از سطح مبتدی تا پیشرفته برای علاقه مندان طراحی وب تدارک دیده شده است.

فیلم های آموزشی طراحی سایت
فیلم های آموزشی طراحی سایت
فیلم های آموزشی طراحی سایت

آموزش تصویری HTML5 جلسه اول

تیر ۳ام, ۱۳۹۷|آموزش تصویری HTML5|

آموزش تصویری HTML5 (جلسه اول) | ادیتور کدنویس html | سلسله مراتبی تگ ها آموزش تصویری HTML5 (جلسه اول) آموزش تصویری HTML5 (جلسه [...]

آموزش تصویری HTML5 جلسه دوم

تیر ۴ام, ۱۳۹۷|آموزش تصویری HTML5|

آموزش تصویری HTML5 جلسه دوم | تگ های هدینگ html | درباره تگ br آموزش تصویری HTML5 جلسه دوم آموزش تصویری HTML5 جلسه [...]

آموزش تصویری HTML5 جلسه سوم

تیر ۵ام, ۱۳۹۷|آموزش تصویری HTML5|

آموزش تصویری HTML5 جلسه سوم | ساختار سند HTML5 | تگ در HTML5 آموزش تصویری HTML5 جلسه سوم آموزش تصویری HTML5 جلسه سوم [...]

آموزش تصویری HTML5 جلسه چهارم

تیر ۶ام, ۱۳۹۷|آموزش تصویری HTML5|

آموزش تصویری HTML5 جلسه چهارم | تگ link در سند html | فیلم تگ link آموزش تصویری HTML5 - جلسه چهارم آموزش تصویری [...]

آموزش تصویری HTML5 جلسه ششم

تیر ۸ام, ۱۳۹۷|آموزش تصویری HTML5|

آموزش تصویری HTML5 جلسه ششم | contenteditable | خصوصیت title آموزش تصویری HTML5 جلسه ششم آموزش تصویری HTML5 جلسه ششم | contenteditable | [...]

آموزش تصویری HTML5 جلسه هفتم

تیر ۹ام, ۱۳۹۷|آموزش تصویری HTML5|

آموزش تصویری HTML5 جلسه هفتم | menuitem | خاصیت contextmenu آموزش تصویری HTML5 جلسه هفتم آموزش تصویری HTML5 جلسه هفتم | menuitem | [...]

آموزش تصویری HTML5 جلسه هشتم

تیر ۱۰ام, ۱۳۹۷|آموزش تصویری HTML5|

آموزش تصویری HTML5 جلسه هشتم | مقدار content-type در تگ meta آموزش تصویری HTML5 جلسه هشتم آموزش تصویری HTML5 جلسه هشتم | مقدار [...]

آموزش تصویری HTML5 جلسه نهم

تیر ۱۱ام, ۱۳۹۷|آموزش تصویری HTML5|

آموزش تصویری HTML5 جلسه نهم | name | مقدار description در تگ meta آموزش تصویری HTML5 جلسه نهم آموزش تصویری HTML5 جلسه نهم [...]

آموزش تصویری HTML5 جلسه دهم

تیر ۱۲ام, ۱۳۹۷|آموزش تصویری HTML5|

آموزش تصویری HTML5 جلسه دهم | مقدار content-security-policy تگ متا آموزش تصویری HTML5 جلسه دهم آموزش تصویری HTML5 جلسه دهم | مقدار content-security-policy [...]

آموزش تصویری HTML5 جلسه یازدهم

تیر ۱۳ام, ۱۳۹۷|آموزش تصویری HTML5|

آموزش تصویری HTML5 جلسه یازدهم | refresh | خاصیت content در تگ متا آموزش تصویری HTML5 جلسه یازدهم آموزش تصویری HTML5 جلسه یازدهم [...]

آموزش تصویری HTML5 جلسه دوازدهم

تیر ۱۴ام, ۱۳۹۷|آموزش تصویری HTML5|

آموزش تصویری HTML5 جلسه دوازدهم | مقدار cash-control در تگ متا آموزش تصویری HTML5 جلسه دوازدهم آموزش تصویری HTML5 جلسه دوازدهم | مقدار [...]

آموزش تصویری HTML5 جلسه چهاردهم

تیر ۱۶ام, ۱۳۹۷|آموزش تصویری HTML5|

آموزش تصویری HTML5 جلسه چهاردهم | content-disposition در تگ meta آموزش تصویری HTML5 جلسه چهاردهم آموزش تصویری HTML5 جلسه چهاردهم | content-disposition در [...]

آموزش تصویری HTML5 جلسه سیزدهم

تیر ۱۷ام, ۱۳۹۷|آموزش تصویری HTML5|

آموزش تصویری HTML5 جلسه سیزدهم | مقدار set-cookie در تگ meta آموزش تصویری HTML5 جلسه سیزدهم آموزش تصویری HTML5 جلسه سیزدهم | مقدار [...]

آموزش تصویری HTML5 جلسه پانزدهم

مهر ۱۶ام, ۱۳۹۷|آموزش تصویری HTML5|

آموزش تصویری HTML5 جلسه پانزدهم | مقدار imagetoolbar در تگ متا آموزش تصویری HTML5 جلسه پانزدهم آموزش تصویری HTML5 جلسه پانزدهم | مقدار [...]

آموزش تصویری HTML5 جلسه شانزدهم

مهر ۱۷ام, ۱۳۹۷|آموزش تصویری HTML5|

آموزش تصویری HTML5 جلسه شانزدهم | Content-Script-Type در تگ متا آموزش تصویری HTML5 جلسه شانزدهم | Content-Script-Type در تگ متا در این [...]

آموزش تصویری HTML5 جلسه هفدهم

مهر ۱۸ام, ۱۳۹۷|آموزش تصویری HTML5|

آموزش تصویری HTML5 جلسه هفدهم | کلید واژه | انتخاب keywords در تگ متا در این فیلم آموزشی از سایت آموزی قصد داریم به معرفی [...]

آموزش تصویری HTML5 جلسه هجدهم

آبان ۱۱ام, ۱۳۹۷|آموزش تصویری HTML5|

آموزش تصویری HTML5 جلسه هجدهم | تگ meta مقدار author و language در این فیلم آموزشی از سایت آموزی با قسمت هجدهم آموزش تصویری [...]

آموزش تصویری HTML5 جلسه نوزدهم

آبان ۲۴ام, ۱۳۹۷|آموزش تصویری HTML5|

آموزش تصویری HTML5 جلسه نوزدهم | تگ meta مقدار revisit-after در این فیلم آموزشی از سایت آموزی با قسمت نوزدهم آموزش تصویری HTML5 در [...]

آموزش تصویری HTML5 جلسه بیستم

آبان ۲۵ام, ۱۳۹۷|آموزش تصویری HTML5|

آموزش تصویری HTML5 جلسه بیستم | مقدار robots تگ meta | مقدار فالو متا در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان [...]

آموزش تصویری CSS3 جلسه سوم

مهر ۱۱ام, ۱۳۹۷|آموزش تصویری CSS3|

آموزش تصویری CSS3 جلسه سوم | سلکتورهای css | استایل دهی اسناد html آموزش تصویری CSS3 جلسه سوم را جهت استفاده شما همراهان سایت [...]

آموزش تصویری CSS3 جلسه دوم

مهر ۱۲ام, ۱۳۹۷|آموزش تصویری CSS3|

آموزش تصویری CSS3 جلسه دوم | syntax زبان طراحی css | کدنویسی css آموزش تصویری CSS3 جلسه دوم را برای استفاده شما همراهان سایت [...]

آموزش تصویری CSS3 جلسه اول

مهر ۱۲ام, ۱۳۹۷|آموزش تصویری CSS3|

آموزش تصویری CSS3 جلسه اول | سرفصل آموزش css3 | مباحث پیشرفته css3 آموزش تصویری CSS3 جلسه اول را برای شما کاربران گرامی سایت [...]

به زودی…