معرفی و کاربرد تگ base در HTML

در این مقاله از سایت آموزی به معرفی و کاربرد تگ <base> در HTML می پردازیم.

معرفی و کاربرد تگ base در HTML

معرفی و کاربرد تگ base در HTML

معرفی و کاربرد تگ base در HTML | معرفی و کاربرد تگ base در HTML | معرفی و کاربرد تگ base در HTML | معرفی و کاربرد تگ base در HTML | معرفی و کاربرد تگ base در HTML

تگ <base> یک URL مورد نظر پایه برای تمام URL های نسبی در یک سند مشخص می کند.

اگر این تگ وجود نداشته باشد ، URL پایه ، URL پوشه حاوی سند خواهد بود.

تگ <base> درون تگ head و همواره به عنوان اولین تگ موجود درون این تگ استفاده می شود.

تگ های دیگر در بخش head را پس از تگ <base> قرار می گیرند.

به هر ترتیب اگر سایت شما شامل تگ base می باشد ، دارای یکی از خاصیت های href و یا target درون تگ می باشد.

 

 در یک سند حداکثر یک تگ <base> میتواند وجود داشته باشد که باید در داخل تگ <head> قرار بگیرد. اگر چندین تگ <base> وجود داشته باشد،فقط از مقدار اولین خاصیت href و  target استفاده شده و مقادیر دیگر نادیده گرفته می شوند.

برای درک بهتر کاربرد این تگ ، فرض کنید که ما باید تعداد زیادی تصاویر در یک سند قرار دهیم

http://www.Siteamoozi.com/reference/tags/base.html

این تصاویر در پوشه image هستند

http://www.Siteamoozi.com/images

پس ما باید هر تصویر قرار داده شده را با URL مانند زیر قرار دهیم:

../../images/image.png

تگ base  در HTML می تواند با تنظیم یک پایگاه URL به کوتاه شدن این URL ها ( که ممکن است زیاد باشند ) کمک کند.

تگ <base> در هر دو ورژن HTML 4.0.1 و HTML5 پشتیبانی می شود.

خاصیت های ویژه تگ <base> در HTML

تگ <base> دارای دو خاصیت ویژه target و href می باشد.

خاصیت ویژه href در تگ <base>

مقدار آن یک URL پایه برای تمام URL های نسبی در صفحه html می باشد.

خاصیت ویژه target در تگ <base>

شامل ۵ مقدار می باشد ، که هرکدام از این مقادیر یک هدف برای لینک ها و فرم های موجود در صفحه تعیین می کند.

  1. _blank 
  2. _parent
  3. _self
  4. _top
  5. framename

خاصیت های عمومی تگ <base> در HTML

تگ <base> از کلیه خاصیت های عمومی در HTML پشتیبانی می کند.

پشتیبانی مرورگر ها از تگ <base> در HTML

تگ <base> در همه مرورگرهای معتبر نظیر اینترنت اکسپلورر ، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

معرفی و کاربرد تگ base در HTML – اختصاصی سایت آموزی