معرفی و کاربرد تگ menu در HTML | لیست منو در سند

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی و کاربرد تگ <menu> در HTML می پردازیم.

تگ <menu> در HTML

معرفی و کاربرد تگ menu در HTML | لیست منو در سند - سایت آموزی

تگ <menu> یک لیست یا منو از دستورات تعریف می کند.

تگ <menu> و تگ menuitem ، جهت ساخت منو در سند HTML می باشند.

تگ <menu> برای منوهای زمینه ای ، نوار ابزار و برای لیست کنترل های فرم و دستورات استفاده می شود.

تگ <menu> معمولا به عنوان فرزند تگ nav در داخل خود شامل فرزند دیگری به نام تگ menuitem می شود.

تگ menuitem می تواند دارای یک سری آیتم های دستوری درون خود باشد. که اجازه پاپ آپ کردن را به کاربر می دهد.

در داخل تگ <menu> می توانیم بخشهای مختلف یک منو را اعم از آیکون ها ، فهرست منو ، باکس جستجو و غیره را ایجاد کنیم.

تگ <menu> مانند بسیاری از تگ ها در سند HTML ، شامل یک تگ باز ( opening tag ) و یک تگ بسته ( closing tag ) می باشد.

مثال در مورد تگ <menuدر html

[html]<menu type=”context” id=”mymenu”>
<menuitem label=”Refresh” onclick=”window.location.reload();” icon=”ico_reload.png”>
</menuitem>
<menu label=”Share on…”>
<menuitem label=”Twitter” icon=”ico_twitter.png”
onclick=”window.open(‘//twitter.com/intent/tweet?text=’+window.location.href);”>
</menuitem>
<menuitem label=”Facebook” icon=”ico_facebook.png”
onclick=”window.open(‘//facebook.com/sharer/sharer.php?u=’+window.location.href);”>
</menuitem>
</menu>
<menuitem label=”Email This Page”
onclick=”window.location=’mailto:?body=’+window.location.href;”></menuitem>
</menu>[/html]

بررسی تگ <menu> در HTML 4.01 و HTML5

استفاده از تگ <menu> در HTML 4.01 توصیه نمی شود. ولی تگ <menu> در HTML5 دوباره تعریف شده است. اما به طور رسمی در فهرست تگ های HTML5 نیامده است. لذا فعلا بهتر است در اسناد HTML خود از این تگ استفاده نکنید.

خصوصیات ویژه تگ menu در HTML5

جهت دیدن تمام ردیف و ستون ها در حالت موبایلی جدول را به چپ و راست اسکرول کنید.

ویژگی های عمومی تگ <menu> در HTML

تگ <menu> از کلیه ویژگی های عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

رویدادهای عمومی تگ <menu> در HTML

تگ <menu> از کلیه رویدادهای عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 پروژه محور

پشتیبانی مرورگرها از تگ  menu در HTML

اولین نسخه ی مرورگرهای معتبری که به طور کامل از تگ <menu> پشتیبانی کرده اند، عبارتنداز:

جهت دیدن تمام ردیف و ستون ها در حالت موبایلی جدول را به چپ و راست اسکرول کنید.

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

معرفی و کاربرد تگ menu در HTML | لیست منو در سند – اختصاصی سایت آموزی