معرفی و کاربرد تگ menu در HTML

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی و کاربرد تگ <menu> در HTML می پردازیم.

تگ <menu> در HTML

معرفی و کاربرد تگ menu در HTML

معرفی و کاربرد تگ menu در HTML | معرفی و کاربرد تگ menu در HTML | معرفی و کاربرد تگ menu در HTML | معرفی و کاربرد تگ menu در HTML | معرفی و کاربرد تگ menu در HTML | معرفی و کاربرد تگ menu در HTML | معرفی و کاربرد تگ menu در HTML

تگ <menu> یک لیست یا منو از دستورات تعریف می کند.

تگ <menu> و تگ menuitem در HTML5 ، از دسته تگ های جدید جهت ساخت منو در سند HTML می باشند.

تگ <menu> برای منوهای زمینه ای ، نوار ابزار و برای لیست کنترل های فرم و دستورات استفاده می شود.

تگ <menu> معمولا به عنوان فرزند تگ nav در داخل خود شامل فرزند دیگری به نام تگ menuitem می شود.

تگ menuitem می تواند دارای یک سری آیتم های دستوری درون خود باشد. که اجازه پاپ آپ کردن را به کاربر می دهد.

در داخل تگ <menu> می توانیم بخشهای مختلف یک منو را اعم از آیکون ها ، فهرست منو ، باکس جستجو و غیره را ایجاد کنیم.

تگ <menu> مانند بسیاری از تگ ها در سند HTML ، شامل یک تگ باز ( opening tag ) و یک تگ بسته ( closing tag ) می باشد.

مثال در مورد تگ <menuدر html

بررسی تگ <menu> در HTML 4.01 و HTML5

استفاده از تگ <menu> در HTML 4.01 توصیه نمی شود. ولی تگ <menu> در HTML5 دوباره تعریف شده است.

خصوصیات ویژه تگ <menu> در HTML5

جهت دیدن تمام ردیف و ستون ها در حالت موبایلی جدول را به چپ و راست اسکرول کنید.

ویژگی های عمومی تگ <menu> در HTML

تگ <menu> از کلیه ویژگی های عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

رویدادهای عمومی تگ <menu> در HTML

تگ <menu> از کلیه رویدادهای عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

پشتیبانی مرورگرها از تگ  <menu> در HTML

اولین نسخه ی مرورگرهای معتبری که به طور کامل از تگ <menu> پشتیبانی کرده اند، عبارتنداز:

جهت دیدن تمام ردیف و ستون ها در حالت موبایلی جدول را به چپ و راست اسکرول کنید.

معرفی و کاربرد تگ menu در HTML – اختصاصی سایت آموزی