نوشته ها در وردپرس بخش ششم | تعداد رونوشت ها در وردپرس | تعداد کاوش نوشته

نوشته ها در وردپرس بخش ششم جهت استفاده شما کاربران گرامی سایت آموزی تهیه کردیم.

در بخش پنجم نوشته ها در وردپرس با برخی آیتم های بخش تنظیمات صفحه در ویرایشگر نوشته آشنا شدید.

نوشته ها در وردپرس بخش ششم

نوشته ها در وردپرس بخش ششم | تعداد رونوشت ها در وردپرس | تعداد کاوش نوشته

نوشته ها در وردپرس بخش ششم | تعداد رونوشت ها در وردپرس | تعداد کاوش نوشته | نوشته ها در وردپرس بخش ششم | تعداد رونوشت ها در وردپرس | تعداد کاوش نوشته

در بخش ششم این سری آموزشی به توضیح ادامه آیتم های بخش تنظیمات صفحه در بالای ویرایشگر نوشته می پردازیم.

زمینه های دلخواه

زمینه های دلخواه نوعی متا دیتا هستند که به شما اجازه میدهند اطلاعات دلخواه خود را به همراه هر نوشته ای که در وردپرس منتشر میکنید، ذخیره نموده و مورد استفاده قرار دهید.

در صورتی که تیک چک باکس زمینه های دلخواه را بردارید، این آیتم در پایین ویرایشگر حذف می شود.

اما اگر می خواهید از آن استفاده کنید تیک چک باکس زمینه دلخواه را در بخش تنظیمات صفحه بزنید.

دسته ها

نوشته ها در وردپرس بخش ششم | تعداد رونوشت ها در وردپرس | تعداد کاوش نوشته

نوشته ها در وردپرس بخش ششم | تعداد رونوشت ها در وردپرس | تعداد کاوش نوشته | نوشته ها در وردپرس بخش ششم | تعداد رونوشت ها در وردپرس | تعداد کاوش نوشته

در بخش های قبلی در مورد اهمیت دسته بندی نوشته های وردپرس توضیح دادیم.

لذا اگر دوست دارید وبسایتی با محتوای دسته بندی شده داشته باشید باید از دسته ها استفاده کنید.

در صورتی که تیک چک باکس دسته ها را بردارید، این آیتم در سایدبار چپ ویرایشگر حذف می شود.

اما اگر می خواهید از آن استفاده کنید تیک چک باکس دسته ها را در بخش تنظیمات صفحه بزنید.

برچسب ها

نوشته ها در وردپرس بخش ششم | تعداد رونوشت ها در وردپرس | تعداد کاوش نوشته

نوشته ها در وردپرس بخش ششم | تعداد رونوشت ها در وردپرس | تعداد کاوش نوشته | نوشته ها در وردپرس بخش ششم | تعداد رونوشت ها در وردپرس | تعداد کاوش نوشته

برچسب ها در حقیقت کلمات کلیدی مرتبط با آن پست محسوب می شوند. و استفاده از آنها مهم است.

در صورتی که تیک چک باکس برچسب ها را بردارید، این آیتم در سایدبار چپ ویرایشگر حذف می شود.

اما اگر می خواهید از آن استفاده کنید تیک چک باکس برچسب ها را در بخش تنظیمات صفحه بزنید.

رونوشت ها

اگر می خواهید دسترسی به تعداد رونوشت ها یا تعداد ویرایش روی نوشته ها داشته باشید، می توانید از آیتم رونوشت ها در بالای صفحه ویرایشگر نوشته در بخش تنظیمات صفحه بهره ببرید.

در صورتی که تیک چک باکس رونوشت ها را بردارید، این آیتم در پایین ویرایشگر حذف می شود.

اما اگر می خواهید از آن استفاده کنید تیک چک باکس رونوشت ها را در بخش تنظیمات صفحه بزنید.

چکیده

در صورتی که می خواهید خلاصه ای از نوشته خود نیز درج کنید، می توانید از بخش چکیده استفاده ببرید.

در صورتی که تیک چک باکس چکیده را بردارید، این آیتم در پایین ویرایشگر حذف می شود.

اما اگر می خواهید از آن استفاده کنید تیک چک باکس  چکیده را در بخش تنظیمات صفحه بزنید.

جهت دسترسی به بخش بعدی نوشته ها در وردپرس بر روی لینک زیر کلیک کنید:

نوشته ها در وردپرس بخش هفتم

نوشته ها در وردپرس بخش ششم | تعداد رونوشت ها در وردپرس | تعداد کاوش نوشته – اختصاصی سایت آموزی