meta تگ ها HTML بخش بیست و سوم rating ایمیل اسپم

meta تگ ها در HTML بخش بیست و سوم را جهت استفاده شما مخاطبان گرامی سایت آموزی تهیه کردیم.

در بخش بیست و دوم meta تگ ها در HTML با مقادیر abstract و googlebot در خاصیت name آشنا شدید.

meta تگ ها در HTML بخش بیست و سوم

meta تگ ها در HTML بخش بیست و سوم | ایمیل های اسپم | مقدار rating

در بخش بیست و سوم این سری آموزشی نیز با مقدار دیگر از خاصیت name درون تگ meta آشنا می شوید.

در این بخش دو مقدار no-email-collection و مقدار rating در خاصیت name را مورد بررسی قرار می دهیم.

۱- مقدار no-email-collection در خاصیت name درون تگ meta

در صورتی که قصد دارید برای ایمیل های اسپم که به وبسایت شما ارسال می شود، ابزاری برای یک متن هشدار تعیین کنید، می توانید از مقدار no-email-collection در خاصیت name درون تگ meta استفاده کنید.

همانطور که می دانید، ایمیل های اسپم علاوه بر اینکه ممکن است در سایت شما اختلال ایجاد کنند، می توانند منجر به افزایش حجم دیتابیس شوند.

اگرچه شما حتی با استفاده از این مقدار به ایمیل های اسپم سرسخت نمی توانید با هشدار کنترل دهید. اما به هر حال تا حدی حجم ایمیل های اسپم را کنترل می نمایید.

اگر از مقدار no-email-collection در خاصیت name استفاده کردید، از خاصیت content هم استفاده کنید.

مقدار خاصیت content را می توانید به دو صورت جهت مدیریت و هشدار برای ایمیل های اسپم به کار ببرید.

می توانید مقدار خاصیت content را آدرس یک url که به هشدار ایمیل های اسپم مرتبط است، قرار دهیم.

و یا می توانید به طور مستقیم یک محتوای هشدار به ایمیل های اسپم را در خاصیت content بنویسید.

به مثال های زیر که از دو نوع مقدار content در این نوع تگ meta استفاده شده است، توجه کنید:

[html]<meta name=”no-email-collection” content=”http://www.Siteamoozi.com/alert-spam”>[/html]

[html]<meta name=”no-email-collection” content=”You Can Not Send this Spam Email”>[/html]

۲- مقدار rating در خاصیت name درون تگ meta

اگر می خواهید، مخاطبان سایت را از نظر سنی برای موتور جستجو رتبه بندی کنید، از مقدار rating استفاده کنید.

لذا شما می توانید گروه های سنی مختلف را با مقدار rating براساس محتوای سند خود برای موتور جستجو نیز تفکیک کنید.

در صورت استفاده از مقدار rating باید از خاصیت content هم در این نوع تگ meta استفاده کنید.

خاصیت content در این حالت می تواند براساس محتوای سند مقادیر مختلفی بگیرد.

مهم ترین مقادیر content در مثال های زیر در این نوع تگ meta همراه با مقدار rating در سند اچ تی ام ال آمده است:

[html]<meta name=”rating” content=”general”>[/html]

[html]<meta name=”rating” content=”mature”>[/html]

[html]<meta name=”rating” content=”restricted”>[/html]

[html]<meta name=”rating” content=”safe for kids”>[/html]

[html]<meta name=”rating” content=”14 years”>[/html]

مقادیر content در مثال های فوق به ترتیب برای گروه های سنی مذکور استفاده می شود.

  1. عمومی و برای همه گروه های سنی
  2. مخصوص افراد بالغ
  3. برای گروه سنی خاص
  4. برای گروه سنی کودکان
  5. برای گروه سنی ۱۴ سال 

جهت دسترسی به قسمت بعدی مجموعه آموزشی تگ های متا در سند اچ تی ام ال روی لینک زیر کلیک کنید:

meta تگ ها در HTML بخش بیست و چهارم

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 پروژه محور

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

meta تگ ها HTML بخش بیست و سوم rating ایمیل اسپم – اختصاصی سایت آموزی