meta تگ ها HTML بخش شانزدهم description صفت name

meta تگ ها در HTML بخش شانزدهم را جهت استفاده شما همراهان همیشگی سایت آموزی تدارک دیدیم.

در بخش پانزدهم تگ های متا این سری آموزشی با مقدار window-target در خاصیت http-equiv درون تگ meta آشنا شدید.

meta تگ ها در اچ تی ام ال بخش شانزدهم

meta تگ ها HTML بخش شانزدهم description صفت name - سایت آموزی

در بخش شانزدهم این مجموعه آموزشی با یک مقدار در خاصیت name درون تگ meta آشنا می شوید.

خاصیت name برای تعیین یک اسم در metadata ها کاربرد دارد.

در حقیقت بهتر است این خاصیت را به همراه خاصیت content در این نوع تگ meta به کار ببرید.

و از طریق تعیین یک نام برای محتوای وبسایت در خاصیت content نیز در ارتقای رتبه و بهبود سئوی وبسایت خود نتیجه بسیار مطلوبی بگیرید.

نکته مهم

نکته مهم این است در زمانی که از خاصیت name درون یک تگ meta استفاده کردید، هرگز از خاصیت http-equiv استفاده نکنید. چرا که روی سئوی وبسایت شما تاثیر معکوس می گذارد.

مقدار description در خاصیت name درون تگ meta

در صورتی که بخواهید توضیح کوتاهی در مورد محتوای وبسایت خود برای موتور جستجو تدارک ببینید، می توانید از مقدار description در خاصیت name درون تگ meta استفاده کنید.

اگر از مقدار description در خاصیت name درون تگ meta استفاده کردید، خاصیت content را نیز به کار ببرید.

مقدار خاصیت content در واقع همان توضیح کوتاهی است، که در مورد محتوای صفحات وبسایت خود باید بنویسید.

نکات مهم در مورد مقدار description در خاصیت name درون تگ meta

  1. حتما از خاصیت name و مقدار description به همراه خاصیت content و تعیین محتوای کوتاه برای هر صفحه استفاده کنید.
  2. محتوای کوتاه در خاصیت content را برای هر صفحه متفاوت بسازید، تا تاثیر عالی در سئو صفحات خود بگیرید.
  3. طول محتوای کوتاه هر صفحه را حداکثر ۲۰۰ کاراکتر در نظر بگیرید، تا در سئوی صفحات سایت خود عالی باشید.

در صورتی که از این نوع تگ meta استفاده درستی در وبسایت خود داشته باشید، موتور جستجو در رتبه دهی سایت شما و ارتقای سئو در وبسایتتان تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مثال زیر نمونه ای از استفاده این نوع تگ meta را در سند اچ تی ام ال نشان می دهد

[html]<meta name=”description” content=”description About this Your Page”>[/html]

جهت دسترسی به قسمت بعدی مجموعه آموزشی تگ های متا در اچ تی ام ال روی لینک زیر کلیک کنید:

meta تگ ها در HTML بخش هفدهم

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 پروژه محور

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

meta تگ ها HTML بخش شانزدهم description صفت name – اختصاصی سایت آموزی