meta تگ ها در HTML بخش پانزدهم | مقدار window-target | قاب یا frame

meta تگ ها در HTML بخش پانزدهم را برای مطالعه شما مخاطبان محترم سایت آموزی تدارک دیدیم.

در بخش چهاردهم با دو مقدار Resource-Type و مقدار Content-Script-Type در خاصیت http-equiv آشنا شدید.

meta تگ ها در HTML بخش پانزدهم

meta تگ ها در HTML بخش پانزدهم | مقدار window-target | قاب یا frame

meta تگ ها در HTML بخش پانزدهم | مقدار window-target | قاب یا frame

در بخش پانزدهم این سری آموزشی نیز با یک مقدار دیگر در خصوصیات http-equiv آشنا می شوید.

طی جلسات آموزشی گذشته شما عزیزان با کلیه مقادیر خاصیت http-equiv آشنا شدید.

این جلسه شما را با آخرین مقدار باقیمانده از خاصیت http-equiv درون تگ meta آشنا می کنیم.

مقدار window-target در خاصیت http-equiv درون تگ meta

گاهی ممکن است بخواهید صفحات وبسایت ما در داخل یک قاب یا frame باز نشود.

و می خواهیم صفحات سایتمان به شکل مستقل باز شوند.

به همین منظور می توانیم از مقدار window-target در خاصیت http-equiv  درون تگ meta استفاده کنیم.

در صورتی که از این مقدار درون تگ meta استفاده کردید، مقدار مورد نظر را در خاصیت http-equiv برای همه صفحات سایت خودتان به کار ببرید.  و کار نادرستی است که استفاده از این مقدار را تنها به صفحه اصلی و یا چند صفحه مخصوص محدود کنید.

در صورتی که از مقدار window-target درون تگ meta استفاده کردید از خاصیت content با 4 مقدار نیز می توانید استفاده کنید.

مقادیر خاصیت content در زمان استفاده از مقدار window-target در تگ meta

  1. top_
  2. parent_
  3. blank_
  4. self_

1- مقدار top_ در خاصیت content درون تگ meta

در صورتی که می خواهید صفحه وبسایت شما در صفحه بالایی باز شود، از مقدار top_ در خاصیت content استفاده کنید.

2- مقدار parent_ در خاصیت content درون تگ meta

در صورتی که می خواهید صفحه وبسایت شما در صفحه والد باز شود، از مقدار parent_ در خاصیت content استفاده کنید.

3- مقدار blank_ در خاصیت content درون تگ meta

در صورتی که می خواهید صفحه وبسایت شما در صفحه خالی باز شود، از مقدار blank_ در خاصیت content استفاده کنید.

4- مقدار self_ در خاصیت content درون تگ meta

در صورتی که می خواهید صفحه وبسایت شما به جای صفحه قبلی باز شود، از مقدار self_ در خاصیت content استفاده کنید.

جهت دسترسی به قسمت بعدی این مجموعه آموزشی روی لینک زیر کلیک کنید:

meta تگ ها در HTML بخش شانزدهم

meta تگ ها در HTML بخش پانزدهم | مقدار window-target | قاب یا frame – اختصاصی سایت آموزی