meta تگ ها HTML بخش پانزدهم مقدار window-target

meta تگ ها در HTML بخش پانزدهم را برای مطالعه شما مخاطبان محترم سایت آموزی تدارک دیدیم.

در بخش چهاردهم تگ های متا با دو مقدار Resource-Type و مقدار Content-Script-Type در خاصیت http-equiv آشنا شدید.

meta تگ ها در اچ تی ام ال بخش پانزدهم

meta تگ ها در HTML بخش پانزدهم | مقدار window-target | قاب یا frame

در بخش پانزدهم این سری آموزشی نیز با یک مقدار دیگر در خصوصیات http-equiv آشنا می شوید.

طی جلسات آموزشی گذشته شما عزیزان با کلیه مقادیر خاصیت http-equiv آشنا شدید.

این جلسه شما را با آخرین مقدار باقیمانده از خاصیت http-equiv درون تگ meta آشنا می کنیم.

مقدار window-target در خاصیت http-equiv درون تگ meta در سند اچ تی ام ال

گاهی ممکن است بخواهید صفحات وبسایت ما در داخل یک قاب یا frame باز نشود.

و می خواهیم صفحات سایتمان به شکل مستقل باز شوند.

به همین منظور می توانیم از مقدار window-target در خاصیت http-equiv  درون تگ meta استفاده کنیم.

در صورتی که از این مقدار درون تگ meta استفاده کردید، مقدار مورد نظر را در خاصیت http-equiv برای همه صفحات سایت خودتان به کار ببرید.  و کار نادرستی است که استفاده از این مقدار را تنها به صفحه اصلی و یا چند صفحه مخصوص محدود کنید.

در صورتی که از مقدار window-target درون تگ meta استفاده کردید از خاصیت content با ۴ مقدار نیز می توانید استفاده کنید.

مقادیر خاصیت content در زمان استفاده از مقدار window-target در تگ meta

  1. top_
  2. parent_
  3. blank_
  4. self_

۱- مقدار top_ در خاصیت content درون تگ meta

در صورتی که می خواهید صفحه وبسایت شما در صفحه بالایی باز شود، از مقدار top_ در خاصیت content استفاده کنید.

[html]<meta http-equiv=”Window-Target” content=”_top”>[/html]

۲- مقدار parent_ در خاصیت content درون تگ meta

در صورتی که می خواهید صفحه وبسایت شما در صفحه والد باز شود، از مقدار parent_ در خاصیت content استفاده کنید.

[html]<meta http-equiv=”Window-Target” content=”_parent”>[/html]

۳- مقدار blank_ در خاصیت content درون تگ meta

در صورتی که می خواهید صفحه وبسایت شما در صفحه خالی باز شود، از مقدار blank_ در خاصیت content استفاده کنید.

[html]<meta http-equiv=”Window-Target” content=”_blank”>[/html]

۴- مقدار self_ در خاصیت content درون تگ meta

در صورتی که می خواهید صفحه وبسایت شما به جای صفحه قبلی باز شود، از مقدار self_ در خاصیت content استفاده کنید.

[html]<meta http-equiv=”Window-Target” content=”_self”>[/html]

جهت دسترسی به قسمت بعدی مجموعه آموزشی تگ های متا در اچ تی ام ال روی لینک زیر کلیک کنید:

meta تگ ها در HTML بخش شانزدهم

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 پروژه محور

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

meta تگ ها HTML بخش پانزدهم مقدار window-target – اختصاصی سایت آموزی