meta تگ ها در HTML بخش نهم مقدار Misinformation

meta تگ ها در HTML بخش نهم را جهت مطالعه شما مخاطبان محترم سایت آموزی تدارک دیدیم.

در بخش هشتم تگ های متا این مجموعه آموزشی با مقدار Pic-label در خاصیت http-equiv درون تگ meta آشنا شدید.

meta تگ ها در اچ تی ام ال بخش نهم

meta تگ ها در HTML بخش نهم | مقدار Misinformation | محتوای آموزشی

همچنین شما را با یکی از طبقه بندی های مقادیر خاصیت content در زمان استفاده از مقدار Pic-label آشنا کردیم.

meta تگ ها در HTML بخش نهم تگ های متا را به بررسی و توضیح در مورد ۲ دسته بندی دیگر به همراه مقادیر خاصیت content در این دسته بندی ها در زمان استفاده از این نوع تگ meta می پرددازیم.

نکته مهم :

شایان ذکر است مقادیر content و طبقه بندی های مذکور در این آموزش تنها در زمان استفاده از مقدار Pic-label در خاصیت http-equiv درون تگ meta کاربرد دارد.

مقادیر content در زمان استفاده از محتوای آموزشی ( Education )

 1. مقدار Interactive
 2. مقدار Educational
 3. مقدار Informative
 4. مقدار None
 5. مقدار Misinformation

۱- مقدار Interactive در خاصیت content

این مقدار جهت فعال سازی مشارکت کاربران در فعالیت آموزشی با استفاده از تکنیک‌های تعاملی کاربرد داد.

۲- مقدار Educational در خاصیت content

این مقدار در زمانی که محتوای شما صرفا آموزشی باشد، استفاده می شود.

۳- مقدار Informative در خاصیت content

اگر محتوای شما در زمینه: اطلاعاتی ، واژه نامه ، کاتالوگ ، حساب‌های  واقعی ، آثار ادبی ، آثار هنری ، و غیره بود، از مقدار Informative در خاصیت content استفاده کنید.

۴- مقدار None در خاصیت content

اگر محتوای مورد نظر شما شامل محتوای آموزشی و هنری نباشد، می توانید از مقدار None در خاصیت content استفاده کنید.

۵- مقدار Misinformation در خاصیت content

اگر محتوای نادرست و غیرواقعی بجای اطلاعات واقعی دارید، بایستی از مقدار Misinformation استفاده کنید.

meta تگ ها در HTML بخش نهم مقدار Misinformation

مقادیر content در زمان استفاده از محتوای اطلاع رسانی در مورد مسایل زیست محیطی ( Environmental Awareness )

 1. مقدار Interactive
 2. مقدار Promotion
 3. مقدار Positive
 4. مقدار Neutral
 5. مقدار Negative
 6. مقدار Demotion

۱- مقدار Interactive در خاصیت content

این مقدار جهت فعال سازی مشارکت مثبت کاربران در فعالیت سازگار با محیط زیست با استفاده از تکنیک‌های تعاملی کاربرد دارد.

۲- مقدار Promotion در خاصیت content

این مقدار برای زمانی که محتوای تشویقی در مورد فعالیتهای زیست محیطی دارید، کاربرد دارد.

۳- مقدار Positive در خاصیت content

مقدار Positive را در زمان استفاده از محتوای نمایش دهنده رفتار زیست محیطی حساس، بازیافت، حفاظت، دفع مناسب و غیره به کار ببرید.

۴- مقدار Neutral در خاصیت content

در صورتی که هر محتوایی به جز رفتار زیست محیطی داشتید، از مقدار Neutral در خاصیت content استفاده کنید.

۵- مقدار Negative در خاصیت content

اگر محتوای شما ضد محیط زیست مانند دفع نامناسب و آلودگی منابع می باشد از مقدار Negative استفاده کنید.

۶- مقدار Demotion در خاصیت content

اگر محتوایی تشویقی ضد محیط زیست و مخرب مانند تخریب گونه‌های جانوری و غیره دارید، از مقدار Demotion در خاصیت content استفاده کنید.

جهت دسترسی به قسمت بعدی مجموعه آموزشی تگ های متا در اچ تی ام ال روی لینک زیر کلیک کنید:

meta تگ ها در HTML بخش دهم

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 پروژه محور

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

meta تگ ها در HTML بخش نهم مقدار Misinformation – اختصاصی سایت آموزی