meta تگ ها در HTML بخش نهم | مقدار Misinformation | محتوای آموزشی

meta تگ ها در HTML بخش نهم را جهت مطالعه شما مخاطبان محترم سایت آموزی تدارک دیدیم.

در بخش هشتم این مجموعه آموزشی با مقدار Pic-label در خاصیت http-equiv درون تگ meta آشنا شدید.

meta تگ ها در HTML بخش نهم

meta تگ ها در HTML بخش نهم | مقدار Misinformation | محتوای آموزشی

meta تگ ها در HTML بخش نهم | مقدار Misinformation | محتوای آموزشی

همچنین شما را با یکی از طبقه بندی های مقادیر خاصیت content در زمان استفاده از مقدار Pic-label آشنا کردیم.

meta تگ ها در HTML بخش نهم را به بررسی و توضیح در مورد 2 دسته بندی دیگر به همراه مقادیر خاصیت content در این دسته بندی ها در زمان استفاده از این نوع تگ meta می پرددازیم.

نکته مهم :

شایان ذکر است مقادیر content و طبقه بندی های مذکور در این آموزش تنها در زمان استفاده از مقدار Pic-label در خاصیت http-equiv درون تگ meta کاربرد دارد.

مقادیر content در زمان استفاده از محتوای آموزشی ( Education )

 1. مقدار Interactive
 2. مقدار Educational
 3. مقدار Informative
 4. مقدار None
 5. مقدار Misinformation

1- مقدار Interactive در خاصیت content

این مقدار جهت فعال سازی مشارکت کاربران در فعالیت آموزشی با استفاده از تکنیک‌های تعاملی کاربرد داد.

۲- مقدار Educational در خاصیت content

این مقدار در زمانی که محتوای شما صرفا آموزشی باشد، استفاده می شود.

۳- مقدار Informative در خاصیت content

اگر محتوای شما در زمینه: اطلاعاتی ، واژه نامه ، کاتالوگ ، حساب‌های  واقعی ، آثار ادبی ، آثار هنری ، و غیره بود، از مقدار Informative در خاصیت content استفاده کنید.

۴- مقدار None در خاصیت content

اگر محتوای مورد نظر شما شامل محتوای آموزشی و هنری نباشد، می توانید از مقدار None در خاصیت content استفاده کنید.

۵- مقدار Misinformation در خاصیت content

اگر محتوای نادرست و غیرواقعی بجای اطلاعات واقعی دارید، بایستی از مقدار Misinformation استفاده کنید.

مقادیر content در زمان استفاده از محتوای اطلاع رسانی در مورد مسایل زیست محیطی ( Environmental Awareness )

 1. مقدار Interactive
 2. مقدار Promotion
 3. مقدار Positive
 4. مقدار Neutral
 5. مقدار Negative
 6. مقدار Demotion

1- مقدار Interactive در خاصیت content

این مقدار جهت فعال سازی مشارکت مثبت کاربران در فعالیت سازگار با محیط زیست با استفاده از تکنیک‌های تعاملی کاربرد دارد.

۲- مقدار Promotion در خاصیت content

این مقدار برای زمانی که محتوای تشویقی در مورد فعالیتهای زیست محیطی دارید، کاربرد دارد.

۳- مقدار Positive در خاصیت content

مقدار Positive را در زمان استفاده از محتوای نمایش دهنده رفتار زیست محیطی حساس، بازیافت، حفاظت، دفع مناسب و غیره به کار ببرید.

۴- مقدار Neutral در خاصیت content

در صورتی که هر محتوایی به جز رفتار زیست محیطی داشتید، از مقدار Neutral در خاصیت content استفاده کنید.

۵- مقدار Negative در خاصیت content

اگر محتوای شما ضد محیط زیست مانند دفع نامناسب و آلودگی منابع می باشد از مقدار Negative استفاده کنید.

۶- مقدار Demotion در خاصیت content

اگر محتوایی تشویقی ضد محیط زیست و مخرب مانند تخریب گونه‌های جانوری و غیره دارید، از مقدار Demotion در خاصیت content استفاده کنید.

جهت دسترسی به قسمت بعدی این مجموعه آموزشی روی لینک زیر کلیک کنید:

meta تگ ها در HTML بخش دهم

meta تگ ها در HTML بخش نهم | مقدار Misinformation | محتوای آموزشی – اختصاصی سایت آموزی