سند استاندارد HTML | سند HTML | تگ های استاندارد

در این مقاله از سایت آموزی در مورد اسناد استاندارد HTML برای شما مخاطبان گرامی توضیحاتی را ارائه می کنیم.

سند استاندارد HTML

اسناد استاندارد HTML ، همانطور که در تصویر مقابل ملاحظه می کنید، شامل تگ های اجباری است.

یک فایل HTML با تگ DOCTYPE HTML! آغاز می شود ، که نشان دهنده شروع سند HTML5 است.

پس از آن تگ ریشه سند ( html ) قرار می گیرد ، که در همه اسناد استاندارد html موجود است.

تگ html دارای یک تگ باز و یک تگ بسته می باشد. که اول و آخر یک سند html را تعیین می کند.

در پایان همه اسناد دارای یک تگ بسته ( closing tag ) می باشد.

سند استاندارد HTML | سند HTML | تگ های استاندارد - سایت آموزی

همان طور که در تصویر بالا ملاحظه می کنید پس از تگ html ، تگ اجباری head می آید.

تگ head نیز مانند تگ html دارای یک تگ باز ( opening tag ) و یک تگ بسته ( closing tag ) می باشد.

در بین تگ head ، تگ های title که عنوان سایت را در پنجره تب مرورگر می نویسد و انواع تگ های meta و همین طور فراخوانی اسناد خارجی پروژه می آید.

تگ title هم دارای یک تگ باز ( opening tag ) و یک تگ بسته ( closing tag ) می باشد.

ولی تگ meta یک تگ تکی (Self-Closing Tag) می باشد.

تگ link نیز یک تگ تکی (Self-Closing Tag) دیگر می باشد، که معمولا جهت فراخوانی اسناد خارجی css کاربرد دارد.

در مورد تگ script

در داخل تگ head ، همچنین می تواند تگ script نیز بیاید.

این تگ هم به صورت تگ تکی و هم بصورت تگ باز و بسته کاربرد دارد.

سند استاندارد HTML | سند HTML | تگ های استاندارد - سایت آموزی

سند استاندارد HTML | سند HTML | تگ های استاندارد

در حالتی که تگ  script یک تگ تکی (Self-Closing Tag) باشد، معمولا برای فراخوانی اسناد خارجی جاوا اسکریپت استفاده می شود.

و در حالتی که تگ script بصورت یک تگ باز ( opening tag ) و یک تگ بسته ( opening tag ) بیاید داخلش کدهای جاوا اسکریپت دارد.

درون تگ head همچنین می تواند تگ style باز و بسته قرار گیرد. که محتوی کدهای css درون خود باشد.

پس از تگ بسته head ، تگ body قرار می گیرد.

که این تگ نیز شامل یک تگ باز ( opening tag ) و یک تگ بسته ( opening tag ) می باشد.

درون تگ باز و بسته body تگ های بسیار زیادی قرار می گیرد. و تمام بدنه دیداری سایت درون این تگ قرار دارد.

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

سند استاندارد HTML | سند HTML | تگ های استاندارد – اختصاصی سایت آموزی