سند استاندارد HTML | سند HTML | تگ های استاندارد | تگ HTML چیست

در این مقاله از سایت آموزی در مورد سند استاندارد HTML برای شما مخاطبان گرامی توضیحاتی را ارائه می کنیم.

سند استاندارد HTML

سند استاندارد HTML ، همانطور که در تصویر مقابل ملاحظه می کنید، شامل تگ های اجباری است.

یک سند HTML با تگ DOCTYPE HTML! آغاز می شود ، که نشان دهنده شروع سند HTML5 است.

پس از آن تگ ریشه سند ( html ) قرار می گیرد ، که در همه اسناد استاندارد html موجود است.

تگ html دارای یک تگ باز و یک تگ بسته می باشد. که اول و آخر یک سند html را تعیین می کند.

در پایان همه اسناد دارای یک تگ بسته ( closing tag ) می باشد.

سند استاندارد HTML | سند HTML | تگ های استاندارد | تگ HTML چیست

سند استاندارد HTML | سند HTML | تگ های استاندارد | تگ HTML چیست

همان طور که در تصویر بالا ملاحظه می کنید پس از تگ html ، تگ اجباری head می آید.

تگ head نیز مانند تگ html دارای یک تگ باز ( opening tag ) و یک تگ بسته ( closing tag ) می باشد.

در بین تگ head ، تگ های title که عنوان سایت را در پنجره تب مرورگر می نویسد و انواع تگ های meta و همین طور فراخوانی اسناد خارجی پروژه می آید.

تگ title هم دارای یک تگ باز ( opening tag ) و یک تگ بسته ( closing tag ) می باشد.

ولی تگ meta یک تگ تکی (Self-Closing Tag) می باشد.

تگ link نیز یک تگ تکی (Self-Closing Tag) دیگر می باشد، که معمولا جهت فراخوانی اسناد خارجی css کاربرد دارد.

در مورد تگ script

در داخل تگ head ، همچنین می تواند تگ script نیز بیاید.

این تگ هم به صورت تگ تکی و هم بصورت تگ باز و بسته کاربرد دارد.

سند استاندارد HTML | سند HTML | تگ های استاندارد | تگ HTML چیست

سند استاندارد HTML | سند HTML | تگ های استاندارد | تگ HTML چیست

در حالتی که تگ  script یک تگ تکی (Self-Closing Tag) باشد، معمولا برای فراخوانی اسناد خارجی جاوا اسکریپت استفاده می شود.

و در حالتی که تگ script بصورت یک تگ باز ( opening tag ) و یک تگ بسته ( opening tag ) بیاید داخلش کدهای جاوااسکریپت دارد.

درون تگ head همچنین می تواند تگ style باز و بسته قرار گیرد. که محتوی کدهای css درون خود باشد.

پس از تگ بسته head ، تگ body قرار می گیرد.

که این تگ نیز شامل یک تگ باز ( opening tag ) و یک تگ بسته ( opening tag ) می باشد.

درون تگ باز و بسته body تگ های بسیار زیادی قرار می گیرد. و تمام بدنه دیداری سایت درون این تگ قرار دارد.

سند استاندارد HTML | سند HTML | تگ های استاندارد | تگ HTML چیست – اختصاصی سایت آموزی