صفت خصوصی list در HTML5 | خاصیت list در تگ input

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت آگاهی شما کاربران محترم قصد داریم به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی llist در سند html بپردازیم. صفت list ، مخصوص تگ input در سند html می باشد. صفت list در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است.

صفت خصوصی list در HTML5 | خاصیت list در تگ input - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی list در سند html

ویژگی خصوصی list ، مخصوص تگ input می باشد. و در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است. خاصیت list به تگ datalist که حاوی تگ های option از پیش تعریف شده برای یک تگ input می باشد، اشاره دارد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

مقدار اسمی ویژگی خصوصی list درون تگ input می بایست با مقدار اسمی صفت id در تگ datalist ، یکسان بوده و فهرستی از تگ های option را درون خود لیست کند.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی list در تگ input

<form action=”siteamoozi_page.php” method=”get”>
      <input list=”browsers” name=”browser”>
      <datalist id=”browsers”>
                 <option value=”Internet Explorer”>
                 <option value=”Firefox”>
                 <option value=”Chrome”>
                 <option value=”Opera”>
                 <option value=”Safari”>
      </datalist>
      <input type=”submit”>
</form>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

بررسی ویژگی خصوصی list در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی عمومی list در نسخه HTML5 معرفی شده است. و در HTML4.0.1 و نسخه های قدیمی تر وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی list درون تگ input

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی list در HTML5 | خاصیت list در تگ input – اختصاصی سایت آموزی