لیست ها در HTML بخش سوم لیست تعریفی | اسم اقلام

لیست ها در HTML بخش سوم را جهت استفاده شما همراهان گرامی سایت آموزی تهبه کردیم.

در بخش اول و بخش دوم این سری آموزشی شما را با لیست های مرتب و نامرتب در HTML آشنا کردیم.

لیست ها در اچ تی ام ال بخش سوم

لیست ها در HTML بخش سوم لیست تعریفی | اسم اقلام - سایت آموزی

در این بخش از این مجموعه آموزشی شما را با نوع دیگری از لیست ها آشنا می کنیم.

به همین منظور لیست ها در HTML بخش سوم را به بررسی و توضیح لیست های تعریفی اختصاص می دهیم.

لیست های تعریفی ( Description List ) در اچ تی ام ال

لیست تعریفی به توضیح و تعریف اقلام مختلف از یک شاخه می پردازد.

در حقیقت این لیست ها چون به عنوان توصیف کننده ، اقلام مورد نظر را در لیست نمایش می دهند، لیست تعریفی نام دارند.

تگ dl مخفف Definition List

تگ dl به عنوان تعیین کننده ایجاد لیست تعریفی در HTML شناخته می شود.

تگ dl علاوه بر اینکه مخفف عبارت Definition List می باشد، مخفف عبارت Definition List نیز می باشد.

کلیه لیست های تعریفی حتما بایستی با تگ dl شروع شوند. این تگ نماینده شروع لیست تعریفی است.

تگ dl دارای یک تگ باز ( Opening Tag ) و یک تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد.

در واقع تگ dl به تنهایی قادر به ساخت لیست تعریفی نیست. و همراه گروه تگ سازنده لیست می آید.

به عبارت دیگرر برای ایجاد و نمایش اقلام مختلف و توصیف و تعریف این اقلام به دو تگ دیگر نیاز داریم.

تگ dt مخفف Definition Term

جهت معرفی اسم هر قلم از تگی به نام تگ dt استفاده می کنیم.

به عبارت بهتر تگ dt به عنوان تگ نامگذاری هر قلم در سند HTML شناخته می شود.

که قبل از تعریف هر قلم باید اسم تیتر آن قلم توسط تگ dt بیاید.

تگ dt نیز دارای یک تگ باز ( Opening Tag ) و یک تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد.

و همیشه برای ساخت عنوان یا اسم قلم در درون تگ dl کاربرد دارد.

تگ dd مخفف Description Definition

پس استفاده از تگ معرفی اسم قلم یا dt حالا وقت آن رسیده که قلم مورد نظر را تعریف کنید.

جهت تعریف و توصیف هر قلم بایستی از یک تگ دیگر به تگ dd استفاده کنید.

تگ dd پس از تگ dt می آید. پس برای ساخت یک لیست تعریفی هر سه تگ dl و dt و dd را نیاز داریم.

تگ dd نیز دارای یک تگ باز ( Opening Tag ) و یک تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد.

در مثال زیر نمونه ای از کدهای اچ تی ام ال یک لیست تعریفی را مشاهده می کنید:

[html]<dl>
<dt>HTML :</dt>
<dd>یک زبان نشانه گذاری فرامتن می باشد. و از زبان های سمت مشتری است.</dd>
<dt>CSS :</dt>
<dd>این زبان جهت استایل دهی به اسناد اچ تی ام ال ساخته شده است.</dd>
<dt>Javascript :</dt>
<dd>جاوااسکریپت یک زبان اسکریپتی می باشد و از زبان های برنامه نویسی سمت مشتری است.</dd>
</dl>[/html]

خروجی و نمایش کدهای لیست تعریفی مثال بالا در مرورگر به شکل زیر خواهد بود :

HTML :
یک زبان نشانه گذاری فرامتن می باشد. و از زبان های سمت مشتری است.
CSS :
این زبان جهت استایل دهی به اسناد اچ تی ام ال ساخته شده است.
Javascript :
جاوااسکریپت یک زبان اسکریپتی می باشد و از زبان های برنامه نویسی سمت مشتری است.

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

لیست ها در HTML بخش سوم لیست تعریفی | اسم اقلام – اختصاصی سایت آموزی