meta تگ ها در HTML بخش یازدهم | minor | محتوا خشونت آمیز | Violence

meta تگ ها در HTML بخش یازدهم را جهت استفاده شما مخاطبان محترم سایت آموزی تهیه کردیم.

در بخش دهم این آموزش با برخی مقادیر در خاصیت content در زمان استفاده از مقدار Pic-label آشنا شدید.

meta تگ ها در HTML بخش یازدهم

meta تگ ها در HTML بخش یازدهم | minor | محتوا خشونت آمیز | Violence

meta تگ ها در HTML بخش یازدهم | minor | محتوا خشونت آمیز | Violence

meta تگ ها در HTML بخش یازدهم را نیز به بررسی مقادیر دیگری از خاصیت content در این نوع تگ meta می پردازیم. همانطور که می دانید در زمان استفاده از مقدار Pic-label در خاصیت http-equiv ، خاصیت content درون تگ meta همراه با مقادیر و طبقه بندی های مختلفی به کار می رود.

در جلسه گذشته به بررسی مقادیر دسته Tolerance در خاصیت content پرداختیم.

در بخش یازدهم نیز قصد داریم شما را با 1 دسته دیگر و مقادیر آن در خاصیت content در این نوع تگ meta آشنا کنیم.

مقادیر content در زمان استفاده از محتوا خشونت آمیز ( Violence )

  1. مقدار None
  2. مقدار Reference
  3. مقدار Minor
  4. مقدار Major
  5. مقدار Extreme
  6. مقدار Unlimited

1- مقدار None در خاصیت content

اگر محتوای شما خشونت آمیز نباشد، می توانید از مقدار None در خاصیت content استفاده کنید.

2- مقدار Reference در خاصیت content

اگر قصد دارید محتوای خبری در مورد رفتارهای خشونت آمیز داشته باشید، می توانید از مقدار Reference در خاصیت content استفاده کنید.

3- مقدار Minor در خاصیت content

در صورتی که محتوای خشونت آمیز، توسط شخصیت های کوچک دارید، می توانید از مقدار Minor استفاده کنید.

4- مقدار Major در خاصیت content

این مقدار زمانی کاربرد دارد که محتوای خشونت آمیز توسط مدل ها داشته باشید.

5- مقدار Extreme در خاصیت content

این مقدار را اگر محتوای تشویقی رفتارهای خشونت آمیزی مانند تجاوز به عنف داشتید، استفاده کنید.

6- مقدار Unlimited در خاصیت content

در صورتی که محتوای بسیار خشونت آمیز مانند کشتار، فیلمهای بسیار خشن و مشارکت فعال کاربران در مورد رفتارهای خشونت آمیز دارید می توانید از مقدار Unlimited در خاصیت content درون تگ meta استفاده کنید.

جهت دسترسی به قسمت بعدی این مجموعه آموزشی روی لینک زیر کلیک کنید:

meta تگ ها در HTML بخش دوازدهم

meta تگ ها در HTML بخش یازدهم | minor | محتوا خشونت آمیز | Violence – اختصاصی سایت آموزی